KBC betaalt alle staatssteun terug

KBC-CEO Johan Thijs. ©EPA

KBC betaalt nog voor het einde van het jaar alle resterende staatssteun terug. Dat is vijf jaar eerder dan voorzien. Daardoor krijgt Vlaanderen plots 3 miljard euro in kas: 2 miljard hoofdsom en 1 miljard boete.

Zeven jaar na het uitbreken van de financiële crisis ontdoet KBC zich helemaal van het juk van de staatssteun. Het was al bekend dat KBC de financiële ademruimte had om een substantieel deel - lees meer dan 50 procent - van de resterende steun terug te betalen.

Het was ook al geweten dat er daarover dezer dagen een aankondiging zou vallen. Het was vooral uitkijken naar hoeveel de groep zou aflossen. Sommige analisten mikten op een volledige betaling.

  • Januari 2012: 0,5 miljard federaal, plus 75 miljoen boete
  • December 2012: 3 miljard federaal, plus 450 miljoen boete
  • Juni 2013: 1,17 miljard Vlaams, plus 583 miljoen boete
  • Begin 2014: 333 miljoen Vlaams, plus 167 miljoen boete
  • Eind 2015: 2 miljard Vlaams, plus 1 miljard boete

Vrijdag bleek dat het dat laatste scenario wordt. 'KBC betaalt nog voor het jaareinde de integrale nog uitstaande schijf van 2 miljard euro (plus 50% premie) overheidssteun terug aan de Vlaamse overheid. KBC komt daarmee alle nog resterende financiële verplichtingen na die de groep opgelegd kreeg tijdens en na de voorbije financiële crisis en kan dat hoofdstuk dus volledig afsluiten', aldus een persbericht van KBC. 

De terugbetaling is mogelijk dankzij de sterke kapitaalpositie van KBC. De Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank (ECB) gaven hun goedkeuring voor de operatie. KBC houdt ook na de terugbetaling nog steeds een solide buffer aan van 3,4 procent bovenop het regulatoir bepaalde minimumpeil van 10,25 procent, aldus KBC.De ECB heeft KBC immers eind november op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten: een kapitaalratio (CET1) van minstens 9,75 procent. Eind oktober maakte de Nationale Bank van België ook al haar nieuwe kapitaalbuffers bekend voor Belgische systeembanken. Voor KBC betekent deze bijkomende kapitaalbuffer 0,5 procent voor 2016. KBC overtreft ruim die nieuwe vereisten van de ECB (9,75%) en NBB (0,5% in 2016), samen dus 10,25 procent voor 2016.

Donkere bladzijde

'Tegen het jaareinde zullen wij ons engagement uit 2009 ten opzichte van de Vlaamse regionale overheid volledig vervuld hebben. Ruim vroeger dan de oorspronkelijk voorziene termijn van 2020 betaalt KBC zijn resterende staatsteun van 2 miljard euro plus 1 miljard premie terug aan de Vlaamse overheid', citeeert het persbericht CEO Johan Thijs.

13,09
KBC zal voor de 7 miljard staatssteun eind 2015 13,09 miljard terugbetaald hebben

'Hierdoor kunnen we weldra een donkere bladzijde uit onze geschiedenis omdraaien. (...) Wij kunnen ons nu volledig richten op de toekomst, op de verdere groei van onze bankverzekeringsactiviteiten en op de ondersteuning van de lokale economieën en klanten in de landen waar we actief zijn.'

KBC balanceerde in 2008 en 2009 aan de rand van de afgrond, vooral door de intussen volledige afgewikkelde miljardenportefeuille herverpakte kredieten (CDO's). In totaal ontving de bank voor 7 miljard aan Vlaamse en federale steun. De 3,5 miljard federale steun is sinds eind 2012 integraal terugbetaald, plus 525 miljoen boete (zie inzet). 

Voorzitter Jan Huyghebaert en CFO Luc Philips klopten in 2009 in volle crisis bij de Vlaamse regering aan voor steun ©Lieven Van Assche

Tegen eind 2015 heeft KBC in ruil voor deze steun, inclusief garantiepremies op de CDO-portefeuille, in totaal 13,09 miljard euro terugbetaald aan de federale en Vlaamse overheid.

Vlaanderen, dat kampt met begrotingsproblemen en netelige en dure dossiers als Oosterweel, kan de terugbetaling niet gebruiken voor de begroting, maar wel voor schuldenafbouw. Uitgerekend deze week waarschuwde het Rekenhof de Vlaamse regering voor de snel stijgende schuldenberg.

'Dat KBC sneller dan door de Europese Commissie vereist kan overgaan tot een volledige terugbetaling van de verkregen overheidssteun, toont aan dat deze bank-verzekeraar een zeer sterk hersteltraject heeft gereden. Dit bewijst dat de Vlaamse overheid begin 2009 de juiste beslissing heeft genomen en rechtvaardig vertrouwen had in de gezonde economische structuur van KBC', citeert KBC Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Metamorfose

Het KBC van vandaag ziet er fundamenteel anders uit dan voor de financiële crisis. In de voorbije jaren desinvesteerde KBC 29 entiteiten en bedrijfsonderdelen, werden de risico-gewogen activa met 45 procent afgebouwd en werd de ontvangen overheidssteun nu dus volledig en met inbegrip van alle voorziene premies vervroegd terugbetaald.Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud