KBC hevelt banen over naar Tsjechië

De hoofdzetel van KBC in Brussel (foto: Wim Kempenaers). ©wim kempenaers

KBC brengt vier afdelingen uit België over naar de Tsjechische stad Brno. Het is de bank-verzekeraar vooral te doen om de lagere lonen in Tsjechië. Er verhuisden al eerder jobs naar Brno. Deze keer zijn er zo’n 65 banen bij betrokken. Dat is een relatief laag aantal, maar het illustreert weer de race naar lagere kosten in de banksector en zal het debat over de loonlasten in België allicht opnieuw voeden. Nieuwe transfers zijn niet uitgesloten.

KBC is volop in beweging en de veranderingen volgen elkaar sneller op dan vroeger. Dat heeft te maken met de uitvoering van de bijgestelde strategie die onder meer de klemtoon legt op een grotere klantentevredenheid en een erg kostenefficiënte manier van werken. Eerder raakte onder meer al bekend dat het aantal regiodirecties in Vlaanderen fors naar beneden gaat en dat de adviseurs land- en tuinbouw worden herschikt.

Wat tot nu onder de radar bleef, is de nieuwe overheveling van banen van Brussel en Leuven naar Brno, de tweede grootste stad van Tsjechië. Het Oost-Europese land is de tweede thuismarkt van KBC en de bank-verzekeraar is al langer actief in Brno. Niet alleen met lokale activiteiten. ‘Brno wordt op groepsniveau gebruikt om een aantal activiteiten te centraliseren’, zegt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht.

In 2011 raakte al bekend dat de Bel20’er honderden banen in ondersteunende diensten ging transfereren naar Brno.Het zijn vooral de lage lonen in Tsjechië die KBC aantrekken. is Brno een belangrijke universiteitsstad. Dat maakt dat er tal van studenten zijn die een bijverdienste zoeken en bereid zijn flexibel als tijdelijke krachten aan de slag te gaan.

Scanningcentrale

De voorbije maanden is intern de verhuizing van nog eens vier afdelingen aangekondigd. Volgens onze informatie zijn het een scanningcentrale, waar overschrijvingen worden ingescand, een dienst voor de administratieve afhandeling van verzekeringsschade, intern rekeningenbeheer en een afdeling voor prijsbepalingsonderzoek. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 65 banen.

Een kmo die een renteswap aanging bij KBC en door de lage rente in de problemen kwam, heeft bij de Kansspelcommissie een klacht ingediend tegen de bank-verzekeraar. Dat zegt advocaat Geert Lenssens van de kmo.

Met een renteswap, afgesloten bij een bank, probeert een bedrijf zich in te dekken tegen de risico’s van een lening met een variabele rentevoet. Maar nu de rente aanhoudend laag blijft, brengt dat vele ondernemingen in de knoei omdat ze soms erg veel rente moeten bijpassen.

Een aantal kmo’s zegt misleid te zijn en kwam juridisch in actie. Lenssens, die vijf kmo’s verdedigt, heeft onlangs namens één van hen een proefklacht ingediend bij de Kansspelcommissie. Hij argumenteert dat bepaalde financiële producten onder de wet op de kansspelen vallen omdat ze extreme risico’s inhouden. ‘Renteswaps zijn eigenlijk pure casinoproducten’.

De Kansspelcommissie bevestigt de klacht, maar is die nog aan het analyseren. ‘Gezien de complexiteit van de zaak en ons tekort aan gekwalificeerd personeel zullen we daarvoor meer tijd nodig hebben’, valt te horen bij de commissie. Er is ook overleg met de financiële waakhond FSMA: als de conclusie luidt dat het financiële producten zijn en geen kansspel, is de FSMA in principe bevoegd.

De financieeltoezichthouder voert overigens al enkele maanden een onderzoek naar de renteswaps. Dat is volgens woordvoerder Jim Lannoo nog aan de gang.

In een reactie neemt KBC akte van de klacht. ‘Maar we hebben zelf nog geen informatie en wachten met vertrouwen de afhandeling ervan af’, aldus woordvoerder Stef Leunens.

                                                                   

Volgens KBC wordt voor de betrokken personeelsleden ‘een passende inzet gezocht in de groep’. Huybrecht wijst erop dat jaarlijks honderden personeelsleden vooral door pensionering op een natuurlijke manier afvloeien. Ze zegt ook dat er geen invloed is op de klanten en dat de ‘bereikte efficiëntieverhoging voordelig is voor alle belanghebbenden, ook voor onze klanten’.

Er zijn niet meteen nog transfers te verwachten, maar het verhuizen van nieuwe banen valt niet uit te sluiten. Want naar De Tijd vernam is er in Brno in de centrale diensten nog plaats voor 250 werknemers. Nu zijn er al 250 aan de slag. 

De veranderingen bij KBC leiden tot onrust onder het personeel. Woensdag kwam de ondernemingsraad samen om te antwoorden op een reeks vragen om uitleg van de vakbonden ACLVB en BBTK. Maar volgens Huybrecht werd daar geen nieuwe informatie verstrekt en werd er nogmaals ingegaan op eerder aangekondigde projecten. Bij de twee betrokken vakbonden viel na de vergadering niet meteen een reactie op te tekenen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud