7 op 10 vertrekkers bij Bekaert heeft weer job

Bert De Graeve. (foto belga)

Op basis van het aantal vrijwillige vertrekkers en de resultaten van de outplacement schat Bekaert-topman Bert De Graeve dat ongeveer 70 procent van de werknemers die het bedrijf reeds verlieten, een nieuwe baan vond. Hij benadrukt dat er wel degelijk 624 banen zijn verdwenen in het bedrijf, ook al kon de groep het aantal gedwongen ontslagen via onderhandelingen ingeperkt worden.

Op de persconferentie over de resultaten van het eerste halfjaar gaf Bekaert meer toelichting over de sociale impact van de herstructurering die het doorvoerde, voornamelijk in de zaagdraadactiviteit. 117 mensen gaan met vervroegd pensioen, van wie 15 op 52 jaar. Hun vertrek verloopt verspreid over 18 maanden.

Daarnaast zijn er 54 tijdelijke banen geschrapt in Aalter, Ingelmunster en Zwevegem. 43 mensen kregen binnen de groep een andere baan. Restte nog ruim 400 banen waarvoor er geen oplossing was. Uiteindelijk vertrokken nog 160 mensen vrijwillig, wat overblijft zijn echte gedwongen ontslagen. 80 procent van die ruim 400 zijn al vertrokken, een 80-tal mensen blijft nog tot eind 2013 doorwerken in de vestiging in Aalter.

'Als we ervan uitgaan dat wie vrijwillig vertrok, dat deed omdat hij of zij elders een baan vond, en we rekenen daar de resultaten van het outplacement bij, dan mogen we concluderen dat ongeveer zeven op de tien van de mensen die het bedrijf al verlieten, een nieuwe baan hebben', zegt ceo Bert De Graeve.

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat De Graeve niet de nadruk legde op het gereduceerde aantal gewongen ontslagen in een herstructurering die tot zeer veel publieke ontwaardiging leidde, maar herhaaldelijk benadrukte dat er wel degelijk 624 banen verdwenen zijn bij Bekaert.

'Die vervroegd gepensioneerden, die tijdelijken, die werken niet meer bij Bekaert. De mensen die intern verschoven, zitten op plekken waarvoor we nu geen aanwervingen moeten doen. Er zijn 624 banen weg. Het is niet zo dat we er minder schrappen dan we nodig achtten om de rendabiliteit te herstellen.' Hij bevestigde expliciet dat het streefdoel een REBIT-marge van 7 procent is in 2014.

Zichtbaarheid nul

Bekaert is tevreden met het resultaat van het eerste kwartaal, waarin de omzet min of meer kon worden vastgehouden, en over de evolutie van de marges, ook al blijven de prijzen in Azië onder druk staan.

Over wat komt, is De Graeve uitgesproken voorzichtig. 'De visibiliteit over waar de wereld heen gaat, is helemaal weg. Je krijgt dag aan dag tegengestelde berichten: de ene dag goed nieuws, de volgende weer slecht. Politieke boodschappen of realiteit? De onzekerheid is duidelijk nog groter dan enkele maanden geleden, waardoor iedereen zijn vertrouwen verliest, uiterst voorzichtig wordt en zijn voorraden zo strak mogelijk houdt.'

'We hebben er ten dele geen zicht op in hoeverre klanten op korte termijn hun halfjaarresultaten probeerden op te schonen, dan wel structureel in een neerwaartse trend zitten. Ze trekken plots bestellingen in, en een tijdje later opnieuw op, het is zeer onvoorspelbaar. Hebben ze nu geschrapt om de cijfers even te verbeteren en krijgen we die bestellingen in september plots terug? We hebben er het raden naar.'

Meer besparen

Zelf gaat Bekaert in de gegeven omstandigheden voorzichtig om met zijn uitgaven. De schuldpositie is met 49,2 procent volledig in lijn met het langetermijndoel van 50 procent. Er zitten geen acquisities in de pijplijn ('we houden onze financiële positie nu sterk'), de kapitaalinvesteringen gaan op een laag pitje, en er wordt voort gezocht naar besparingen.

De Graeve benadrukt dat er daarvoor geen externe consultants worden ingehuurd, maar dat de eigen mensen in de hele organisatie besparingen zoeken. 'Het gaat niet om sluitingen of verkopen. Gegeven de huidige situatie denken we dat 100 miljoen aan extra besparingen volstaat, maar als onze mensen meer vinden, gaan we het niet laten liggen. We zullen erover communiceren als we weten wat we precies gaan doen. En we zullen ons natuurlijk moeten aanpassen als de economische context nog veel verder verslechtert.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud