Nyrstar-topman: ‘Schitterende vooruitgang in eerste jaarhelft'

Hilmar Rode, de CEO van Nyrstar ©Dieter Telemans

Hilmar Rode, de CEO van Nyrstar, heeft er alle vertrouwen in dat de zinkgroep de moeilijkste periode achter de rug heeft.

Uit de halfjaarresultaten van Nyrstar blijkt dat het zowel op financieel als operationeel vlak vooruitgang heeft geboekt. De onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) kwam hoger uit dan verwacht en het bedrijf kon een positieve ‘Funds From Operations’ (onderliggende ebitda min wijzigingen in werkkapitaal, investeringen, belastingen en overige kasstromen) voorleggen. De twee voornaamste 'werven' zijn de heropstart van de mijn van Myra Falls (Canada) en de geleidelijke opstart van de tot een multimetalenverwerkingsfabriek verbouwde smelter van Port Pirie (Australië).

De mijnbouwtak scoorde wat minder dan verwacht. Zijn de kosten voor de heropening van de mijn van Myra Falls hoger dan gepland?

Hilmar Rode: 'De heropstart van Myra Falls zit precies op schema. In de eerste jaarhelft waren de kosten hoger doordat we een heel team moesten samenstellen, maar ze waren in lijn met de verwachtingen. Vorig jaar hebben we een andere mijn, Middle Tennessee, weer in gebruik gesteld en we zijn erg tevreden met hoe de heropstart van onze mijnen loopt. Onze kapitaaluitgaven zijn in het eerste halfjaar met 17 procent gedaald en we verwachten dat ze verder zullen afnemen, ook rekening houdend met Myra Falls.'

Het complexe project in Port Pirie ligt volgens u voor op schema en kan uitgroeien tot het verhoopte succesverhaal. Wat kan er nog misgaan?

Rode: 'De herontwikkeling van Port Pirie overtreft onze verwachtingen. We hoopten dat het project een ‘company maker’ zou zijn en het ziet ernaar uit dat dat zal lukken, wat fantastisch nieuws is voor ons. Grote moeilijkheden zien we niet meer, maar het is een bijzonder complex systeem en bij een opstart rijzen steevast heel wat plagende problemen.'

'Het wekt vertrouwen dat we voor Port Pirie topmedewerkers hebben kunnen aantrekken. Zo'n opstart kan je niet in een boek leren, je moet het ter plaatse oefenen. Maar alle problemen zijn opgelost. Dat succes is voor een deel te danken aan de opleiding van twee keer een maand die de TSL-operators (die de TSL-hoogoven bedienen, red.) hebben gekregen in Kazachstan, waar Glencore een paar jaar geleden een gelijkaardig project heeft gerealiseerd. Die investering in training biedt ons nu een voordeel.'

Beleggers zijn niet gerust in de hoge schuldenlast van Nyrstar. In de eerste jaarhelft bent u erin geslaagd de schuldenlast te verminderen door het werkkapitaal te laten zakken. Maar zal dat zo blijven?

Rode: 'De vermindering van ons werkkapitaal heeft niets te maken met de metaalprijzen, maar is duurzaam. In de tweede jaarhelft verwachten we een verdere daling. De lagere metaalprijzen zullen in ons voordeel spelen. Als de zinkprijs min of meer stabiel blijft, verwachten we een verbetering van de verwerkingslonen. We hebben bovendien volgend jaar het bonuszinkmetaal (de 85 procent zink in het concentraat waarvoor de mijn door de smelter wordt betaald, red.van onze mijnen ingedekt tegen 3.000 dollar per ton, zodat we ook aan de kant van de mijnen beschermd zijn.'

Het aandeel Nyrstar kreeg maandag een mokerslag omdat beleggers zich zorgen maken over de schuldenlast en vooral over de obligatielening die volgend jaar afloopt. U kondigt nu aan dat u die ‘2019 senior notes’ op opportunistische wijze gaat terugkopen. Hebt u daar de middelen voor?

Rode: 'Ik zie een grote discrepantie tussen de koers waartegen de obligatie wordt verhandeld en de operationele gang van zaken bij Nyrstar. Daarom hebben we besloten de obligaties op te kopen zolang de koers laag is. Het geld daarvoor is geen probleem: we hadden eind juni 653 miljoen euro aan liquide middelen beschikbaar.'

Het aandeel heeft sinds 2015 heel wat van zijn pluimen verloren. Is het tij nu gekeerd?

Rode: 'Over de evolutie van de koers geef ik geen commentaar. Vorig jaar hebben we onszelf vijf strategische prioriteiten gesteld (over veiligheid, Port Pirie, de zinksmelters, de Amerikaanse zinkmijnen en de balans, red.) en in het eerste halfjaar hebben we een schitterende vooruitgang geboekt. In de tweede jaarhelft gaan we daarmee door en ik heb er alle vertrouwen in dat we zo de prestatie van Nyrstar zullen aanzwengelen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud