Nyrstar-CEO: 'We liggen voor op schema, ondanks alles'

Nyrstar-ceo Bill Scotting ©Tim Dirven

Nyrstar-topman Bill Scotting is blij dat het rampzalige derde kwartaal, met stormschade en branden, voorbij is. 'We liggen voor op schema met de dingen die we in eigen handen hebben', zegt hij.

Nyrstar zag in het derde kwartaal zijn bedrijfskasstroom dalen met 43 procent, terwijl de omzet 22 procent naar beneden dook. We vroegen Bill Scotting, de gedelegeerd bestuurder van Nyrstar, meer uitleg bij de cijfers.

Nyrstar kende een bar kwartaal. Ziet u al enige verbetering?

Bill Scotting: 'We zijn getroffen door een reeks uitzonderlijke elementen. Branden, stormen, recordtemperaturen die de productie hinderden, namen een stevige hap uit de cijfers. Maar al die problemen zijn opgelost. We draaien operationeel weer zoals normaal. We zitten zelfs voor op schema met ons strategisch plan dat we in november 2015 hebben aangekondigd om meer aandeelhouderswaarde te creëren. Althans met de dingen die in onze eigen handen liggen. De operationele verbeteringen, de herontwikkeling van Port Pirie (Australië), het stoppen van de negatieve cashflow in onze mijnen, dat loopt allemaal vlot.'

De verwerkingslonen in de metaalverwerking liggen dit jaar 17 procent lager dan in 2015. Bovendien moest u een hoge korting toestaan van 40 à 50 dollar per ton. Blijft die prijsdruk voortduren?

Scotting: 'De lagere prijzen zijn een gevolg van een krappere beschikbaarheid van zinkconcentraat in de wereld. Nyrstar heeft als groep slechts een blootstelling van 5 à 10 procent  van de dagelijkse prijsschommelingen, de zogeheten spotprijs. De hoge kortingen zijn een cyclisch fenomeen, en niet houdbaar op lange termijn. Historisch schommelen ze rond een gemiddelde van 10 à 30 dollar.'

Nyrstar-ceo Bill Scotting ©Tim Dirven

Heeft u al enig zicht op de verwerkingslonen voor 2017?

Scotting: 'Nee. We zijn pas aan de gesprekken in de sector begonnen. Het beloven weer lange discussies te worden. Ook vorig jaar zijn de prijzen pas in maart vastgelegd.'

U spreekt over nieuwe interesse voor de mijnen. Betekent dat dat u betere prijzen zal krijgen dan gehoopt?

Scotting: 'Door de hogere zinkprijzen hebben partijen die al eerder waren komen kijken opnieuw interesse en zijn enkele nieuwe kandidaten opgedoken. Maar dat betekent nog niet dat de prijzen hoger zullen liggen. De overnemers moeten immers niet alleen de aankoop financieren, maar ook uitgaven doen om de mijnen ofwel te herstarten of ze te verbeteren. Het blijft onze intentie alle mijnen van de hand te doen. Intussen hebben we de negatieve cashflow in de mijnbouw kunnen stoppen. Dat is een significante plus in vergelijking met waar we vorig jaar stonden.'

Schulden

Sommige analisten maken zich zorgen over de schulden, die tegenover eind juni met 15 procent gestegen zijn naar 766 miljoen euro, en dat ondanks lagere investeringen.

Scotting: 'Dat komt door een combinatie van factoren. In de eerste plaats moesten we de halfjaarlijkse coupon op onze grootste obligatie betalen. Ten tweede moesten we meer werkkapitaal uittrekken voor onze voorraden, aangezien de zinkprijs is gestegen. Maar het belangrijkste element is de 30.000 ton metaal dat we minder produceerden wegens de uitzonderlijke combinatie van productieonderbrekingen, wat de cashflow drukte. Intussen zit de productie weer op een normaal niveau. Tegenover vorig jaar zijn onze schulden trouwens gedaald.'

Hoe ziet u de zinkmarkt in 2017 evolueren?

Scotting: 'Zink is midden- tot laatcyclisch. Met de vraag zit het goed. Vooral de Chinese automarkt is belangrijk, en die evolueert gunstig. Het aanbod is nog steeds krap door de recente sluiting van enkele mijnen. Maar er komt opnieuw meer zink op de markt. We zien nu al verschillende partijen meer investeren of kapitaal verzamelen om de productie uit te breiden. Ook wij starten onze Middle Tennessee Mines weer op.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud