Aandeelhouders beschouwen bestuurders Nyrstar als ontslagen

Martyn Konig (rechts), voorzitter van Nyrstar, met links ex-CEO Hilmar Rode. ©Kristof Vadino

De kleine aandeelhouders van het zinkbedrijf vragen vrijdag de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder.

De beursgenoteerde vennootschap Nyrstar raakt almaar meer verstrikt in een juridisch kluwen, zeker na de buitengewone algemene vergadering van maandag. De misnoegde kleine aandeelhouders probeerden daar vergeefs een punt op de agenda te krijgen om de bestuurders af te zetten. Ze nemen het niet dat de activiteiten van Nyrstar voor 98 procent bij de grondstoffentrader Trafigura beland zijn, waardoor zij met zo goed als lege handen achterblijven.  

Ze hebben geen vertrouwen meer in de bestuurders nadat gebleken is dat die zich niet wilden distantiëren van een leningovereenkomst met Trafigura. Die bevat volgens de aandeelhouders draconische voorwaarden die de bestuurders aan banden leggen. Ook een unanieme stemming van de aanwezige aandeelhouders dat ze zich wilden uitspreken over het ontslag van de bestuurders - voorafgegaan door een unanieme stemming over de hoogdringendheid - bracht maandag geen zoden aan de dijk. De notulering van de stemmingen werd gevraagd en aanvaard.

'Acting chairman'

Bij monde van hun advocaten, Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe van WATT Legal, zeiden ze maandag dat ze de bestuurders als ontslagen beschouwen. Arnauts sprak voorzitter Martyn Konig op het einde van de meeting aan als 'acting chairman'. Onder meer Konig verzette zich tegen de stemming over de bestuurders, maar volgens Arnauts heeft hij geen wettelijk voorrecht terzake en kan de vergadering souverein beslissen.

De aandeelhouders hebben de raad van bestuur ontslagen, middels een unanieme hoogdringende stemming. De ontslagen bestuurders hebben geen verhaal uitgeoefend tegen dit ontslag, dat alleen een rechtsbeslissing ongedaan kan maken.
Laurent Arnauts
Advocaat

Arnauts formaliseert zijn standpunt woensdag in een persbericht. 'De aandeelhouders hebben de raad van bestuur ontslagen, middels een unanieme hoogdringende stemming. De ontslagen bestuurders hebben geen verhaal uitgeoefend tegen dit ontslag, dat alleen een rechtsbeslissing ongedaan kan maken', aldus de advocaat.

'Bijgevolg is het hoogdringend een voorlopige bewindvoerder aan te stellen die boven elke verdenking staat om het overblijfsel van de vennootschap te beheren, de archieven te beschermen en te voldoen aan de eisen van het onderzoek van de FSMA en de lopende gerechtelijke geschillen', aldus de advocaat.

Rechtszaak

Arnauts zal het verzoek om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen, zoals hij maandag aankondigde, voorleggen aan de voorzitster van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen. Die buigt zich vrijdag al over het kort geding van de aandeelhouders tegen de algemene vergadering van november.  

'De voorlopige bewindvoerder (waarschijnlijk een advocaat of een bedrijfsrevisor) zal ook een nieuwe algemene vergadering moeten bijeenroepen, vermits de aandeelhouders op 9 december
ook het voorstel van de ex-raad van bestuur hebben verworpen om de activiteit van de vennootschap voort te zetten ondanks de bijna-verdwijning van het eigen vermogen. De aandeelhouders vrezen een voortzetting van het misbruik van controle door Trafigura', aldus de advocaat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud