Aandeelhouders Nyrstar eisen 1,5 miljard euro van Trafigura

Advocaten Laurent Arnauts (links) en Robert Wtterwulghe. ©Wim Kempenaers

De minderheidsaandeelhouders van Nyrstar die misnoegd zijn door de uitverkoop van de zinkgroep aan grondstoffentrader Trafigura, lanceren een nieuw juridisch offensief. Ze eisen het terugdraaien van de overname van Nyrstar of claimen van Trafigura op zijn minst 1,48 miljard euro schadevergoeding. Trafigura en Nyrstar reageren dat hun claim ongegrond is.

Trafigura verraste Nyrstar en de markt door donderdagavond ongevraagd een bod van 22 miljoen euro uit te brengen op het saldo van 2 procent dat Nyrstar aanhoudt in de nieuwe vennootschap waarin in juni alle operationele dochters van Nyrstar waren ondergebracht. Door de bijna-dood van het concern belandden die bij Trafigura dat de resterende 98 procent bezit.

Het is nog afwachten of de raad van bestuur van Nyrstar op het bod zal ingaan. In elk geval lijkt met het bod op het laatste actief van Nyrstar het doek helemaal te vallen over de beursgenoteerde onderneming. Voor de de facto onteigende aandeelhouders rest er dan enkel wat cash.

100 aandeelhouders

Maar lang niet alle aandeelhouders van Nyrstar leggen zich daarbij neer. Na een kort geding eerder dit jaar, bereidt een groep van een 100-tal beleggers zich voor op een of meerdere nieuwe juridische zetten, zeggen hun advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe van het kantoor WATT Legal. Vast staat reeds dat ze een collectieve rechtszaak ten gronde zullen starten voor de ondernemingsrechtbank tegen Nyrstar en Trafigura. Ook een nieuwe klacht bij beurswaakhond FSMA en zelfs een strafklacht behoren tot de mogelijkheden. Al riskeert een strafonderzoek de andere procedures lam te leggen.

‘Puur misbruik’

De advocaten van WATT Legal zijn helemaal niet te spreken over het bod van Trafigura op de 2 procent die het beursgenoteerde Nyrstar overhoudt in de vroegere operationele tak van de groep.

Met 22 miljoen euro ligt dat bod wel hoger dan de afgesproken waarde (20 miljoen) en dan de conclusie van een onafhankelijke studie (15 miljoen). Maar het advocatenkantoor ziet er een ‘doofpotoperatie’ in.

Onder meer omdat Trafigura op die manier vermijdt een openbaar bod te moeten uitbrengen op Nyrstar, met alle informatieverplichtingen vandien. ‘Ook het onderzoek van de FSMA (onder meer naar het nakomen van de informatieverplichtingen, red.) wordt zo gedwarsboomd, omdat Nyrstar zou kunnen beweren geen informatie meer te kunnen opvragen bij zijn vroegere dochtervennootschappen’, zegt Laurent Arnauts.

‘De raad van bestuur van Nyrstar heeft theoretisch de bevoegdheid het belang te verkopen. Maar die raad wordt gecontroleerd door Trafigura. Dan wordt het een verkoop aan zichzelf. In die context is dat puur en eenvoudig misbruik van meerderheid’, aldus Robert Wtterwulghe. Het valt af te wachten of de mogelijke verkoop niet juridisch zal worden aangevochten.

Ze komen wel nog niet meteen in actie. Voor een concrete procedure is het wachten tot na de nieuwe algemene vergadering van 5 november, waar onder meer zal worden gestemd over de jaarrekening van 2018. ‘We willen de informatie van die vergadering nog kunnen verwerken en zien of een aantal spelers zich intussen hebben bezonnen’, zegt Arnauts. Tegelijk willen ze dat de aandeelhouders die naar de algemene vergadering afzakken, tijdig op de hoogte zijn van de nieuwe rechtszaak en er zich misschien nog bij kunnen aansluiten. Daarom komen de advocaten er nu al mee naar buiten.    

Op voorhand 

Voor WATT Legal zijn de rechtsgronden voor het viseren van Nyrstar bestuursfouten, misleidende communicatie en marktmanipulatie en valse jaarrekeningen. ‘De obligatiehouders kregen bijvoorbeeld op voorhand informatie over de verregaande herstructurering die op til was, maar de aandeelhouders niet. Dat gaat in tegen de transparantieregels’, zegt Wtterwulghe. Maar de voornaamste beschuldigingen van de minderheidsaandeelhouders zijn de schending van het maatschappelijk doel van Nyrstar en wetsfraude.

‘Een commerciële vennootschap heeft in het Belgisch recht als doel winst te maken. In een groep, zoals bij Nyrstar met Trafigura als hoofdaandeelhouder, mag een vennootschap zich benadelen ten gunste van een andere, maar niet op zo’n manier dat de continuïteit in het gedrang komt. Daar is duidelijke rechtspraak over. Nochtans is het hier gebeurd’, zegt Arnauts. Hij wijst er ook op dat die rechtspraak bepaalt dat beslissingen van de raad van bestuur die het winstgevend doel van een commerciële vennootschap tenietdoen, strijdig zijn met de openbare orde, en dus vernietigbaar zijn.

Omzeilen

Voor de rechtsgrond wetsfraude (daden om een wet te omzeilen) voert de advocaat aan dat er een feitelijke vereffening is doorgevoerd, vermits de vervreemding van alle operationele dochters elke verdere activiteit onmogelijk maakt. Dit miskent de wettelijk voorziene procedure en de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering om daarover te beslissen. ‘Er zijn wettelijke garanties voor de aandeelhouders, voor de schuldeisers en voor de andere stakeholders, zoals de werknemers. Dat is eveneens van openbare orde.’

Het logo van Trafigura op de vestiging van de groep in Genève. ©REUTERS

Om al die redenen eisen de gedupeerde aandeelhouders in eerste instantie de vernietiging van de beslissingen van de raad van bestuur van Nyrstar over de overdracht van activa naar Trafigura. In ondergeschikte orde vragen de aandeelhouders de tegenwaarde van de 98 procent van de operationele tak van Nyrstar die Trafigura in handen kreeg. Op basis van de door de twee bedrijven eerder afgesproken waardering van 20 miljoen euro, gaat het om 980 miljoen euro.

‘We willen de ontmanteling van Nyrstar terugdraaien. Ofwel worden Nyrstar en de aandeelhouders vergoed in natura, door de activa terug te laten komen, ofwel in geld’, vat Arnauts samen.

Sabena en Nethys

Voorts luiden de beschuldigingen van de aandeelhouders onder meer misbruik van de feitelijke controle van Trafigura over de zinkgroep.

Hetzelfde gebeurt bij Nethys: snel verkopen met belangenconflicten en nog voor de toezichthouders doorhebben wat er gebeurt, is het kalf verdronken.
Robert Wtterwulghe
Advocaat

Wtterwulghe is bijzonder streng voor de manier waarop Trafigura Nyrstar volgens hem op de knieën kreeg en vervolgens kon inpikken. ‘Ik zie gelijkenissen met de technieken die Swissair toepaste bij Sabena: er eigen mensen plaatsen en dan contracten afsluiten die de controle gaven over het bedrijf. Trafigura bepaalde uiteindelijk wat er binnenkwam en wat er buitenging. Hetzelfde gebeurt bij Nethys (de Waalse intercommunale die zeer omstreden en intussen afgeblazen verkopen doorvoerde, red.): snel verkopen met belangenconflicten en nog voor de toezichthouders doorhebben wat er gebeurt, is het kalf verdronken.’  

Dat zijn voor hen voldoende redenen om van Trafigura, ten gunste van Nyrstar, ook een compensatie te eisen voor het voordeel dat de grondstoffentrader haalde uit zijn misbruik van de controle over de groep. ‘Indicatief ramen we dat voordeel op een half miljard euro, het bedrag van de correlatie tussen de daling van de brutobedrijfswinst (ebitda, red.) van Nyrstar sinds 2015 en de stijging van die van de metalen- en mineralendivisie van Trafigura. In de loop van de procedure zullen we het bedrag concreet moeten laten berekenen door deskundigen’, zegt Arnauts.

-99 procent

Samen is dat dus 1,48 miljard. Daarbij komt ten voordele van de aandeelhouders een schadevergoeding (van 1 euro provisioneel per aandeel), onder meer wegens misleidende communicatie en het omzeilen van de wetgeving rond de vereffening. ‘Die schadevergoeding is moeilijk te becijferen’, geeft Arnauts toe maar hij wijst er wel op dat het aandeel van Nyrstar na de formele intrede van Trafigura in 2015 met 99 procent daalde, van 15 euro tot 20 eurocent vrijdag.

In een reactie die Trafigura zaterdag op zijn website postte, schrijft de groep dat de 'beschuldigingen die geuit worden via de pers compleet zonder grond zijn'. 'Trafigura zal zich heftig verdedigen tegen elke juridische claim.' Nyrstar reageert in dezelfde zin. 'Zoals eerder gemeld zou het zonder de recente herstructurering van Nyrstar erg waarschijnlijk zijn dat de hele groep haar schulden niet meer kon betalen. Daardoor zouden de schuldeisers aanzienlijk minder hebben kunnen recupereren en zou er voor de aandeelhouders niets meer overgebleven zijn', voegt Nyrstar eraan toe.

‘Klokkenluider wordt monddood gemaakt’

Advocaat Laurent Arnauts haalt ook uit naar het initiatief van Trafigura om het gewezen hoofd van de interne auditdienst van Nyrstar die een aantal beschuldigingen uitte rond mogelijk geknoei met de cijfers bij Nyrstar, via een Zwitserse rechtbank het zwijgen op te leggen en te bekomen dat hij zelfs in België niet met de bevoegde instanties kan praten.

Arnauts vindt dat de reacties van de gerechtelijke en administratieve instanties op zijn informatie tot dusver ‘ondermaats’ zijn en de man in de steek laten.

‘Het komt erop neer dat een Belgische beursgenoteerde vennootschap zich zou kunnen afschermen door de gevoelige diensten zoals het auditcomité tewerk te stellen in een land dat klokkenluiders bestraft, zoals Zwitserland. Dat is een aanfluiting van het Europese recht. Wij verwachten dan ook dat de FSMA, die steeds assertiever optreedt in dit dossier, dat niet zo laat. En zo nodig gaan we zelf achter iedereen aan die bijgedragen heeft tot het monddood maken van die moedige klokkenluider. Dat is een princiepskwestie.’

A Big Investor Warns After Lisbon's Property Boom

Henrique Almeida

(Bloomberg) -- The time to buy, Baron Rothschild said after the battle of Waterloo, is "when there's blood in the streets, even if the blood is your own." Portugal's pavements may not have literally run red from 2011 to 2014, but investors were fleeing as the country struggled to turn itself around under an international bailout. Except Claude Kandiyoti. He was looking for Lisbon real estate to buy.

In 2014, Kandiyoti's Brussels-based family holding company, Krest Real Estate Investments, bought nine buildings in the center of the capital Lisbon for 46.5 million euros (51.2 million). Today, the 33,646 square-meter (362,163 square-foot) building portfolio is worth at least three times that much, he said.

"We're not big developers; we're just a family that understood the country," Kandiyoti, whose family is also investing in hotels, retail parks, warehouses and new residential projects in Portugal, said in an interview. He said Krest is not looking to buy residential real estate in the city center as prices are too high.

Lisbon's property boom has driven home prices in the capital up by 66% since the first quarter of 2016, outpacing wage growth and prompting calls for the government to do more to provide affordable housing for locals. Now even investors like Kandiyoti, who stand to make big returns from their bets in Lisbon, are starting to sound the alarm bells on property prices in the city center.

Fighting Back

Kandiyoti is no stranger to Portugal. His family has been dealing with the southern European country for almost three decades through a separate textile-trading business. They decided to invest in real estate after Portugal requested international aid in 2011 because there was a "window of opportunity" to invest in a country that was "fighting back," he said.

"We wanted to be part of that," said Kandiyoti. "It's great to be in a nation that is coming from a crisis, rebuilding itself, regaining its confidence. That confidence is back now. It's up to the roof."

Affordable Housing

Today, as Lisbon's real estate bonanza continues to drive prices higher, Kandiyoti says it's time to invest in more affordable real estate projects for locals. His company is currently building three new apartment buildings in Miraflores, a residential area seven miles west of Lisbon, for families and a "new type of Portuguese who is coming back and can afford it," said Kandiyoti.

Property prices at Kandiyoti's Jardim Miraflores project range from 3,500 euros to 5,000 euros per square meter. That's less than half the price of an apartment in Lisbon's Avenida da Liberdade, where one square meter can cost 10,500 euros, according to real estate broker Jones Lang LaSalle Inc.

"At the end of the day it's only the foreigners who can afford it," said Kandiyoti, referring to prices in the city center. "The Portuguese are just leaving the city. What will happen if the foreigners decide to move out?"

Also read: Europe's Hottest Property Market Is Getting Too Hot for Some

Portugal became a magnet for foreign property investors who snapped up real estate across the country as the economy began to recover from the bailout by the European Union and the International Monetary Fund. A government decision in 2012 to offer residence permits to property buyers and tax incentives to foreign residents helped fuel a boom that has transformed the face of Lisbon's hills with new hotels, Airbnb apartments and co-working spaces for a new wave of foreign residents.

Lisbon as a whole is still relatively cheap in terms of property prices in comparison with other European capitals. The average transaction of a new property in Lisbon was 3,482 euros per square meter in 2018 compared to 4,345 euros per square meter in Madrid and 12,910 euros per square meter in Paris, according to Deloitte's 2019 Property Index.

Foreign Money

Foreign home buyers accounted for 8.2% of all property purchases and 13% of the value of real estate deals in Portugal in 2018, according to the Lisbon-based National Statistics Institute. Kandiyoti, who invests in affordable housing projects in Belgium, said he would like Lisbon to have a clear policy on affordable housing as he starts investing in that sector.

Prime Minister Antonio Costa, who won a second term in an Oct. 6 general election, has vowed to continue to carry out measures to attract foreign investors. His country needs them. After growing for five consecutive years, Portugal's economy is facing headwinds from the European Union, its main export market, as Germany flirts with a recession amid increased risks of a no-deal Brexit and an intensifying trade war.

In a bid to stop residents from moving to the suburbs, Portugal's government began offering tax cuts to property owners who offered discounts to their tenants through a so-called affordable rent program. The program has attracted very few families since it began in July, weekly newspaper Jornal Economico reported on Sept. 10, citing Prime Minister Antonio Costa.

Rising real estate prices in Lisbon have created a dilemma for Kandiyoti, who says he doesn't want to buy property in the city center because it's too expensive but he won't sell his own assets either.

"Where can you invest your money and have returns like in Lisbon?" said Kandiyoti. "So many people in my street in Brussels moved to Lisbon and they didn't move for the tax reasons. They moved because of the quality of life."

To contact the reporter on this story: Henrique Almeida in Lisbon at halmeida5@bloomberg.net

To contact the editors responsible for this story: Rob Urban at robprag@bloomberg.net, ;Joao Lima at jlima1@bloomberg.net, Patrick Henry

©2019 Bloomberg L.P.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud