Adviescommissie keurt brugpensioenen ArcelorMittal goed

De commissie die de minister van Werk, Monica De Coninck, adviseert over de aanvragen om brugpensioenen te mogen toekennen, geeft een positief advies voor de plannen bij ArcelorMittal Luik om een aantal mensen met 52,5 jaar met pensioen te laten gaan. De minister volgt normaliter de adviescommissie.

Begin deze maand werd een principe-akkoord bereikt tussen vakbonden en directie bij ArcelorMittal in Luik over een sociaal plan, waarin ook het brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag) van 362 mensen vervat zit.

Aan brugpensioen op relatief jonge leeftijd moet de minister van Werk haar goedkeuring geven. Ze baseert zich daarbij op het oordeel van de adviescommissie, die nagaat of aan de wettelijke criteria wordt voldaan. Dat is dus bij ArcelorMittal het geval.

In de komende jaren zal de leeftijd voor werkloosheid met bedrijfstoeslag stelselmatig stijgen. Voor herstructureringen die dit jaar worden aangekondigd, geldt de grens van 52,5 jaar. Dat is de leeftijd op het moment van de aankondiging van een collectief ontslag - de betrokkenen zijn dus ouder op het moment dat het brugpensioen daadwerkelijk ingaat.

Als de minister zoals verwacht het advies volgt, kunnen de betrokken werknemers bij ArcelorMittal Luik vanaf 1 oktober 2014 met brugpensioen. Ze moeten dan wel ter beschikking blijven van de arbeidsmarkt.

Tegen 2018 stijgt de leeftijdsgrens voor werkloosheid met bedrijfstoeslag naar 55 jaar.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud