Commissaris Deloitte waarschuwt voor jaarrekening Nyrstar

De belangrijke vestiging van Nyrstar in het Australische Port Pirie. ©Meike Wijers

Ondanks maanden vertraging heeft Deloitte nog steeds niet alle informatie om zich helemaal uit te kunnen spreken over de jaarrekening van 2018 van zinkgroep Nyrstar. Daarom velt de commissaris een ‘oordeel met voorbehoud’ over de cijfers. Op 5 november is er een nieuwe algemene vergadering.

Het is een opvallend gegeven: een in Brussel beursgenoteerd bedrijf waarvan de algemene vergadering eind september nog steeds niet gestemd heeft over de financiële resultaten van het jaar ervoor. Dat komt in het geval van Nyrstar door de redding van de noodlijdende zinkreus door grondstoffentrader Trafigura en het verzet, via gerechtelijke weg, van een aantal minderheidsaandeelhouders tegen de operatie. Zij nemen het niet dat ze de factor onteigend werden door Trafigura.

Er was eind juni wel een (uitgestelde) algemene vergadering, maar daar kon niet worden gestemd over de jaarrekening wegens het ontbreken van het oordeel van commissaris Deloitte. Drie maanden later is dat oordeel er wel.

649 miljoen euro verlies

Het werd vrijdagnacht gepubliceerd op de website van Nyrstar, samen met de herziene jaarcijfers. Die laten nu over 2018 een nettoverlies zien van 649,5 miljoen euro in plaats van 618,2 miljoen, als gevolg van een afboeking op een Canadese mijn. Wat opnieuw aantoont dat de expansie van Nyrstar onder ex-CEO Ronald Junck naar de mijnsector desastreuze gevolgen had. Bovendien duikt het eigen vermogen nu dieper in het rood, tot 182 miljoen euro.

'Grof en ontoelaatbaar'

Advocaat Laurent Arnauts (WATT Legal), die een aantal Nyrstar-aandeelhouders bijstaat, zegt in een reactie op het rapport van Deloitte dat 'het onze bevindingen versterkt omtrent de leegroof van Nyrstar en het interne wanbeheer'.

'Het is onaanvaardbaar dat Deloitte dit allemaal verzweeg in zijn eerste verslag van niet-bevinding van mei, en tijdens de algemene vergadering van 25 juni de vragen van de aandeelhouders daaromtrent weigerde te beantwoorden, en zelfs afkwam met een eigen advocaat'n voegt de advicaat eraan toe W

'Wij bereiden een stevige schadeclaim voor en Deloitte loopt daarmee eveneens in het vizier. Met dat stilzwijgen werd de bestuurders van Nyrstar een hand boven het hoofd gehouden tot het kalf verdronken was voor de aandeelhouders. Grof en ontoelaatbaar', besluit Arnauts.

Deloitte maakte de voorbije maanden grondig werk van het nazicht van de cijfers, waarschijnlijk uit angst te worden beticht van nalatigheid. De commissaris somt in zijn rapport uitgebreid op welke controles hij uitvoerde en welke interne en externe specialisten erbij betrokken werden. Toch geeft Deloitte geen oordeel zonder voorbehoud af, maar een mét voorbehoud. Dat is de tweede in vier mogelijke gradaties die gaan van ‘zonder voorbehoud’ tot een oordeelonthouding.

Concreet komt dat erop neer dat Deloitte aangeeft dat de jaarrekening in zijn ogen een getrouw beeld geeft van de toestand van de groep eind 2018, met uitzondering van de mogelijke effecten van een aantal elementen. De combinatie daarvan ‘kan leiden tot informatie die wij mogelijk niet verkregen hebben en die niet tot uiting komt in de betreffende toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening’.

'Tekortkomingen'

Bijgevolg bestaat een risico dat bepaalde informatie ontbreekt in de geconsolideerde jaarrekening.
Commissaris Deloitte

Deloitte heeft het onder meer over ‘vastgestelde tekortkomingen in interne controles met betrekking tot financiële verslaggeving’, zoals de ‘volledige en accurate notulering van discussies’ tijdens vergaderingen van de raad van bestuur of relevante comités van de raad. Mede daardoor zegt de commissaris dat hij ‘niet voldoende en geschikte controle-informatie’ heeft kunnen verzamelen over transacties met Trafigura, dat Nyrstar nu bijna helemaal in handen heeft.

Dat geldt ook over informatie rond de gebeurtenissen sedert oktober 2018 die leidden tot de doorlichting van de balans en de herfinanciering. ‘Bijgevolg bestaat een risico dat bepaalde informatie ontbreekt in de geconsolideerde jaarrekening’ op die twee punten, merkt Deloitte op. Bovendien was er niet voldoende geschikte controle-informatie over de noodfinanciering van Trafigura van eind 2018.

'Tegenstrijdige informatie'

Het feit dat deze informatie n¡et was opgenomen in de ons eerder bezorgde documentatie, deed bezorgdheid ontstaan over de betrouwbaarheid en de volledigheid van andere informatie en documentatie die.ons eerder werd verstrekt.
Commissaris Deloitte

Opvallend is ook dat Deloitte wijst op het bestaan van ‘tegenstrijdige controle-informatie’, meer bepaald e-mails tussen het management en zijn juridische adviseurs in oktober 2018 over de voorwaarden van de commerciële overeenkomsten met Trafigura. Verdere uitleg daarbij wordt niet gegeven.

De commissaris besteedt ook een uitgebreide passage aan een onderzoek over het potentieel achterhouden van informatie. Het gaat om een presentatie rond de beoordeling van de marktconformiteit van transacties met verbonden partijen, in casu Trafigura. Dat is de reden waarom Deloitte in het voorjaar geen oordeel wou uitspreken over de jaarrekening. Het ontbreken van de presentatie ‘deed bezorgdheid ontstaan over de betrouwbaarheid en de volledigheid van andere informatie en documentatie die ons eerder werd verstrekt’, luidt het.

Individuele fout

Onderzoek door twee advocatenkantoren op vraag van de raad van bestuur leidde tot de conclusie dat het ging om een individuele fout en niet om een opzettelijke poging om informatie voor Deloitte achter te houden. Deloitte schakelde zelf ‘forensische specialisten’ in om de zaak uit te vlooien en sluit zich uiteindelijk aan bij de bevindingen van het bedrijf.

Nyrstar heeft de commissaris alle relevante informatie verstrekt waarover het beschikt.
Persbericht Nyrstar

Deloitte gaat voorts onder meer in op de beschuldigingen van Gilbert Guinikoukou, het gewezen hoofd van de interne auditdienst. De beurswaakhond FSMA onderzoekt zijn meldingen van mogelijke manipulatie van de cijfers van Nyrstar. De commissaris heeft die meldingen grondig onderzocht en neemt genoegen met de bevindingen van de raad van bestuur van het bedrijf na eigen onderzoek, namelijk dat er geen sprake is van een vervalsing van de cijfers.

Niettemin zal de kritiek van Deloitte koren op de molen zijn van de critici die zeggen dat Nyrstar een ongezonde commerciële relatie heeft met Trafigura en dat de grondstoffentrader bewust aanstuurde op de val van Nyrstar om het concern dan te kunnen inpikken. Dat is bijvoorbeeld de conclusie van minderheidsaandeelhouder Kris Vansanten, een van de twee aandeelhouders die namens een groep procederen tegen Nyrstar.

Algemene vergadering

Nyrstar en Trafigura wilden zondag geen commentaar kwijt bij de bevindingen van Deloitte. Nyrstar zegt in een persbericht enkel het niet eens te zijn met de verklaring met voorbehoud. ‘Nyrstar heeft de commissaris alle relevante informatie verstrekt waarover het beschikt en heeft gedurende vele maanden nauw samengewerkt met de commissaris, waarbij de vennootschap aanzienlijke middelen heeft ingezet, om het auditproces af te sluiten met de jaarrekeningen die vandaag werden gepubliceerd’, luidt het ook nog.

Dat betekent dat Nyrstar eindelijk een nieuwe algemene vergadering kan beleggen. Die wordt volgens onze informatie gehouden op 5 november in Antwerpen. Mogelijk kan daarna de uitzonderlijk lange schorsing van de notering van het aandeel door de FSMA, al sinds eind juni, worden opgeheven.  

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud