FSMA kapittelt Nyrstar in ongezien initiatief

Een van de vestigingen van Nyrstar. ©Debby Termonia

De financieeltoezichthouder waarschuwt de aandeelhouders van de zinkgroep vlak voor haar reeds uitgestelde algemene vergadering. Het is een ongezien initiatief.

In een opvallend persbericht stuurt de FSMA woensdag na de sluiting van de beurs een waarschuwing uit rond de nakende algemene vergadering van het bedrijf. Die wordt op 25 juni gehouden, nadat de bijeenkomst eerst was uitgesteld. Dat had te maken met de aan de gang zijnde reddingsoperatie voor Nyrstar, onder leiding van grootaandeelhoiuder Trafigura.

Die redding veegt de 'oude' aandeelhouders van Nyrstar weg: Trafigura krijgt na de operatie 98 procent van het bedrijf in handen. De historische aandeelhouders hebben al niet veel plezier beleefd aan het beursparcours van de zinkspecialist. Nu krijgen ze ook nog eens te maken met gebrekkige informatieverstrekking door Nyrstar.

'Onvoldoende informatie'

De FSMA pakt naar eigen zeggen uit met de waarschuwing omdat ze van oordeel is dat de aandeelhouders 'over onvoldoende informatie beschikken om de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren op de algemene vergadering van 25 juni 2019'. Met andere woorden: de aandeelhouders krijgen tussen de lijnen het advies die jaarrekening niet goed te keuren als het tot een stemming komt, maar de FSMA formuleert zelf geen stemadvies.

De aandeelhouders van Nyrstar beschikken over onvoldoende informatie beschikken om de jaarrekening goed te keuren.
Persbericht FSMA

Dat is een ongezien initiatief. De FSMA heeft wel al beursgenoteerde bedrijven op de vingers getikt omdat ze bijvoorbeeld te laat waren met hun jaarrekening, maar een tussenkomst van deze orde is voor zover de herinnering reikt, nog niet eerder gebeurd.

Kleine aandeelhouders waren al langer aan het morren over de machtsgreep bij Nyrstar. Een veertigtal kleine aandeelhouders nam zelfs het advocatenkantoor Watt Legal van Robert Wtterwulghe en Laurent Arnauts in de arm om een klacht in te dienen bij de FSMA. Dat de beurswaakhond nu van zich laat horen lijkt daar op het eerste zicht aan gelinkt. Maar het is evengoed waarschijnlijk dat de FSMA al veel langer bezig is met het dossier.

Advocaat Laurent Arnauts toont zich hoe dan ook tevreden over de reactie van de FSMA. 'Ze neemt ten volle haar rol op als hoeder van de integriteit van de markt,' zegt hij. 'We gaan Nyrstar onmiddellijk in gebreke stellen.'

Deloitte

De FSMA baseert zich voor het woensdag verspreide oordeel op het feit dat de commissaris, Deloitte, de jaarrekening niet heeft goedgekeurd. Deloitte heeft het over niet op tijd verstrekte informatie van materieel belang waardoor het niet mogelijk was het commissarisverslag op te stellen.

De FSMA heeft de raad van bestuur van Nyrstar daarom gevraagd om, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen.

Transparantie

De FSMA heeft Nyrstar eveneens aanbevolen om tijdens de algemene vergadering, ook al staat dat punt niet op de dagorde, 'volledige transparantie te verschaffen over de omstandigheden die hebben geleid tot de ondertekening van de lock-up overeenkomst (het akkoord met de obligatiehouders om nog een tijd aan boord te blijven, red.) en de herkapitalisatievoorwaarden (de reddingsoperatie, red.) aangekondigd op 15 april 2019' en 'te antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders hierover worden gesteld'.

Bovendien vraagt de FSMA de informatie die tijdens de algemene vergadering aan de aandeelhouders zal worden gegeven zo snel mogelijk ook op de website beschikbaar te maken, met inbegrip van de vragen en de antwoorden op de vragen van de aandeelhouders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud