Geen voorlopig bewindvoerder voor Nyrstar

Een van de vestigingen van Nyrstar. ©Debby Termonia

De Brusselse ondernemingsrechtbank beslist dat er nog steeds een nieuwe algemene vergadering moet komen bij de zinkgroep, maar van een voorlopig bewindvoerder is geen sprake.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Brussel heeft woensdag een beschikking uitgesproken over het derdenverzet dat zinkgroep Nyrstar had aangetekend tegen de beschikking van eind juni, na een eenzijdig verzoekschrift van twee aandeelhouders van Nyrstar. De beschikking van juni legde Nyrstar onder meer op een nieuwe algemene vergadering te beleggen en een hele resem documenten ter beschikking te stellen van de aandeelhouders. Die zijn misnoegd omdat ze bij de redding van Nyrstar door grondstoffenreus Trafigura feitelijk onteigend werden.  

De beschikking van woensdag is geen rechtlijnige beslissing geworden. Opvallend is onder meer dat de rechter de tegenvordering van Nyrstar verwerpt om de procederende aandeelhouders een schadevergoeding van 10.000 euro per eiser op te leggen wegens het voeren van een tergend en roekeloos geding. De rechter noemt die eis ontvankelijk maar ongegrond.

Voorlopig bewindvoerder

Daar staat echter tegenover dat de aandeelhouders in het zand bijten met hun vordering om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen voor de onderneming die onder meer een algemene vergadering had moeten samenroepen. 

Ze zien ook de vorige beschikking deels teruggedraaid worden in die zin dat het punt over de terbeschikkingstelling van documenten niet langer overeind blijft. Dat betekent mogelijk dat die documenten, vooral over de relatie tussen Nyrstar en Trafigura, moeten worden teruggegeven. Maar dat is vooral een symbolische beslissing omdat die documenten intussen ruim verspreid werden en gebruikt zijn voor analyses die al publiek werden gemaakt. Zoals de stelling van Kris Vansanten, een van de procederende aandeelhouders, dat Trafigura Nyrstar uitgekleed heeft om het dan te kunnen inpikken. 

Jaarrekening

De rechter houdt echter vast aan de eerdere beslissing dat de stemmingen op de algemene vergadering van 25 juni uitgesteld moesten worden en dat er een nieuwe algemene vergadering moet komen zodra revisor Deloitte klaar is met zijn analyse van de jaarrekening over 2018. Dat is twee maanden na die reeds uitgestelde vergadeing van eind juni nog steeds niet het geval, waardoor het aandeel nog altijd geschorst is.
 
In een reactie zeggen de advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe (kantoor WATT Legal), die een honderdtal aandeelhouders bijstaan, tevreden te zijn. 'De rechtbank verwerpt immers de intimidatiepoging van Nyrstar, de essentie is behouden, en de onontvankelijke maatregelen kunnen opnieuw gevraagd worden in een andere procedure', zeggen ze.

Verdere stappen

WATT Legal bereidt verdere juridische stappen voor omdat de aandeelhouders het onder meer nog steeds niet nemen dat de inlijving door Trafigura niet werd voorgelegd aan een algemene vergadering.

Opvallend is ook dat de rechter niet ingaat op de grond van de zaak en zich bijvoorbeeld niet uitspreekt over de beschuldigingen van het gewezen hoofd interne audit van Nyrstar, Gillbert Guinikoukou, die ter sprake kwamen tijdens de pleidooien.  

BenoƮt Allemeersch (Quinz Advocaten), de raadsman van Nyrstar, zegt nog niet te kunnen reageren omdat hij nog niet beschikt over het vonnis. 'We kunnen voorlopig dan ook geen commentaar geven.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud