Advertentie

Kleine aandeelhouders boycotten algemene vergadering Nyrstar

De groep Nyrstar-aandeelhouders wordt geleid door Kris Vansanten (links) en Evelyne Van Wassenhove. Michel Vermaerke (rechts) verleent bijstand. ©saskia vanderstichele

De groep kleine Nyrstar-aandeelhouders die zich verzetten tegen de machtsgreep van Trafigura bij het zinkbedrijf blijft weg van de nakende algemene vergadering van Nyrstar.

De zinkgroep Nyrstar is sinds halfweg 2019 niet meer Belgisch. De controle over de grootste zinkspeler ter wereld na Korea Zinc belandde toen bij de Singaporese grondstoffenreus Trafigura. Die zag zijn kans schoon omdat Nyrstar financieel fel verzwakt was. De aandeelhouders van het in Brussel genoteerde Nyrstar bleven achter met amper 2 procent van de operationele activiteiten.

Een groep kleine aandeelhouders, die samen ruim 14 procent van het genoteerde Nyrstar bezitten, verzet zich al twee jaar tegen de machtsgreep van Trafigura dat daarbij volgens hen zijn boekje zwaar te buiten ging. Dat leidt tot een kluwen van rechtszaken en procedurekwesties. De groep wordt aangevoerd door ondernemer en investeerder Kris Vansanten.

Onafhankelijke bestuurders

In juni vroegen de kleine aandeelhouders om een punt toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering van Nyrstar van eind die maand, met name de benoeming van een of meerdere onafhankelijke bestuurders. Ze vinden dat de huidige bestuurders niet meer als onafhankelijk kunnen worden gezien en dat ze rijden voor rekening van Trafigura.

De algemene vergadering is een ongevraagde, schaamtelijke juridische poppenkast die eigenlijk zonder voorwerp is.
Brief kleine aandeelhouders Nyrstar

Tot verrassing van de aanwezigen op de algemene vergadering van 29 juni bleek het agendapunt een buitengewone algemene vergadering met een statutenwijziging geworden te zijn. Maar het aanwezigheidsquorum daarvoor werd niet bereikt, waardoor op maandag 23 augustus een nieuwe vergadering volgt. Deze keer zonder quorumvereiste, maar het punt moet wel nog worden goedgekeurd met 75 procent van de stemmen.

Uitzonderlijk

De aandeelhouders hebben nu echter in een brief aan de raad van bestuur van Nyrstar laten weten dat ze wegblijven van de algemene vergadering van maandag. Een dergelijke demarche is uitzonderlijk in ons land.

In de brief met zeven pagina's argumentatie halen ze diverse argumenten aan voor hun beslissing om niet deel te nemen aan wat ze noemen 'een ongevraagde, schaamtelijke juridische poppenkast die eigenlijk zonder voorwerp is' en het armlastige genoteerde bedrijf bovendien opnieuw geld kost.

'Nooit vragende partij'

Als belangrijkste argument halen de minderheidsaandeelhouders aan dat de huidige raad van bestuur niet onafhankelijk kan zijn, nu het bedrijf een beroep doet op een lening van Trafigura waarin als expliciete voorwaarde is opgenomen dat Trafigura mee betrokken dient te worden bij de screening en goedkeuring van zowel bestuurders als advocaten van de vennootschap. Zij vinden dit bijzonder zwaarwichtig en vroegen daarom de aanstelling van een werkelijk onafhankelijk bestuurder, door alle partijen goedgekeurd.

Voorts voeren ze aan dat ze nooit vragende partij zijn geweest voor een statutenwijziging of een buitengewone algemene vergadering. Dat het 'valselijk' toch die kwalificatie kreeg, is volgens de aandeelhouders alleen bedoeld om elke discussie over de kwestie in de kiem te smoren.

Voorts zeggen ze dat Nyrstar en Trafigura al hebben aangegeven dat ze geen onafhankelijke bestuurder zullen aanvaarden 'waardoor de algemene vergadering zinloos is'. Ten slotte argumenteren ze dat de jongste vergadering een poppenkast was, 'geregisseerd door Trafigura', en dat ze geen zin hebben in een herhaling daarvan.

Dat de vergadering er toch komt, noemen ze 'bijzonder provocerend en onverantwoord'. Als de vergadering toch doorgaat, wordt het extra agendapunt naar alle waarschijnlijkheid afgevoerd wegens onvoldoende stemmen ervoor. Nyrstar zegt dinsdag in een reactie geen commentaar te willen geven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud