Meer divers gebruik van aangeplant bos door papier- en cellulosesector

Elizabeth de Carvalhaes, voorzitter IBÀ ©IBÀ

Brazilië is de grootste producent ter wereld van hardhoutcellulose en negende voor de productie van papier, maar valt met name op in de ranglijst dankzij de duurzaamheid van de aangeplante bossen en van het bewerkingsproces van hout, met lage productiekosten en een hoge productiviteitsindex.

Brazilië is de grootste producent ter wereld van hardhoutcellulose en negende voor de productie van papier, maar valt met name op in de ranglijst dankzij de duurzaamheid van de aangeplante bossen en van het bewerkingsproces van hout, met lage productiekosten en een hoge productiviteitsindex.

Beheersmodellen gericht op het behoud van de biologische diversiteit dragen bij tot het waarborgen van een evenwichtige milieubalans; hierbij worden bedrijven dankzij de uitdaging van een schone productiecyclus ertoe aangespoord zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn wat betreft energie, en hernieuwbare bronnen te gebruiken. De gevolgen hebben ook een sociaal effect. Door de diversifiëring van het economisch gebruik van de aangeplante bossen en het inschakelen van kleine producenten, door middel van partnerschapprogramma's, worden kansen gecreëerd voor het genereren van werkgelegenheid en inkomsten, worden de arbeidsverhoudingen gemoderniseerd en wordt de uitwisseling van kennis vergroot.

De cijfers – economisch, sociaal en ecologisch – spreken voor zich. De papier- en cellulose-industrie vertegenwoordigt 5,5% van het Braziliaans industrieel BBP en zorgt voor 4,2 miljoen banen. De 7,74 miljoen hectare aangeplante bomen in het land waren vorig jaar verantwoordelijk voor een voorraad van ongeveer 1,69 miljard ton kooldioxide (tCO2).

Volgens de Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ – Braziliaanse Boomindustrie), die de sector vertegenwoordigt, bezit Brazilië de grootste voorraad koolstof ter wereld met 12% van de bossen van de planeet. Vijfenzestig procent van elke hectare aangeplante bomen voor industriële doeleinden is bestemd voor behoud, terwijl dat in de landbouw slechts 7% is. Volgens de IBÁ telt de sector 5,8 miljoen hectare teruggewonnen gebieden.

"De sector heeft veel geholpen bij het herstel van gebieden in de Mata Atlântica (Atlantisch woud). Ze hebben al een ontbost gebied weer hersteld", zegt Mauro Armelin, inspecteur Behoud bij WWF Brasil, de Braziliaanse afdeling van het wereldwijde milieunetwerk. Dit werk is van groot belang gezien het verlies aan vegetatie wereldwijd. In 1990 was er op aarde 4.128 miljoen hectare bos. In 2015 is er nog 3.999 miljoen hectare. De groene zones bedekten in 1990 31,6% van het aardoppervlak; in 2015 was dat gedaald tot 30,6% volgens de studie “Global Forest Resources Assessment 2015 – How are the world`s forests changing?”, van de Verenigde Naties (VN).

“Als de landbouw dezelfde werkwijze zou volgen als de papier- en cellulose-industrie, zou het Amazonegebied in een veel betere staat verkeren”, aldus Armelin van het WWF. “Brazilië is heeft wereldwijd de meeste expertise in de papier- en cellulosesector. Dat alles staat al voor economische en sociale duurzaamheid”, stelt Elizabeth Carvalhaes, voorzitter van Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), vertegenwoordiger van 61 bedrijven en negen deelstaatsinstellingen op het gebied van producten uit de teelt van geplante bomen.

De evaluatie die Carvalhaes maakt inzake excellentie is goed onderbouwd. Een hectare in Brazilië is goed voor 39 kubieke meter hardhout eucalyptus in een zesjarige cyclus. Op de tweede plaats ter wereld staat Chili, dat ongeveer twintig kubieke meter per hectare produceert, maar in een cyclus waarin de boom twintig jaar de tijd krijgt om te groeien, volgens het rapport “Papel e Celulose” [Papier en cellulose], van het Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Banco Bradesco [Afdeling voor economische onderzoeken en studies, Bradesco bank], van september dit jaar. In Zweden en Finland heeft de aanplant 35 tot 40 jaar nodig om zich te ontwikkelen en daalt de productiviteit per hectare tot zeven kubieke meter.

Fíbria, dat jaarlijks 5,3 miljoen ton cellulose en papier produceert in vier industriële eenheden die in 2014 een netto omzet genereerden van R$ 7,084 miljard, ontwikkelde vorig jaar een overzicht met risico's op het optreden van ziekten bij eucalyptus en acties voor het beheer van bossen om bijvoorbeeld erosie als gevolg van overstromingen te voorkomen.

In al zijn eenheden ontwikkelt het bedrijf soorten die in extreme klimaten kunnen gedijen. Technologische hulpmiddelen volgen de groei van de plant tot op de seconde, met koolstofbalansen en meting van de efficiëntie in het gebruik van water en energie. Het bedrijf evalueert zijn kwetsbaarheid voor klimaatveranderingen vanuit het oogpunt van de gehele waardenketen en heeft het voorzorgsprincipe als uitgangspunt bij het beheer en de exploitatie van industriële en bosbouwactiviteiten.

Maatregelen die het bedrijf heeft genomen zijn bijvoorbeeld het hergebruik van water, het nauwkeurig bijhouden van de uitstoot van broeikasgassen in verband met de koolstofvoetafdruk van cellulose, en milieuvriendelijke maatregelen bij de aanleg van wegen en veerkracht bij het bouwen van bruggen.

Suzano, dat met zes industriële eenheden in 897.000 hectare bosgebied actief is en in 2014 een omzet optekende van R$ 7,3 miljard, heeft zich via haar dochteronderneming FuturaGene ingezet voor het vrijgeven voor commercieel gebruik van een genetisch gemodificeerde variëteit van eucalyptus die een hogere productiviteit en een lagere uitstoot van koolstofdioxide in het vooruitzicht stelt. In de fabriek van Imperatriz, in de deelstaat Maranhão, in het noordoosten van Brazilië, wordt gewerkt met een verbrandingssysteem waarin het primaire slib uit de biomassaketel te gebruiken is als alternatieve brandstof. Sinds vorig jaar stimuleren de gemeenschapsraden van het bedrijf de plaatselijke ontwikkeling door mogelijkheden te bieden voor beroepsopleidingen.

Een deel van de R$ 5,8 miljard die Klabin investeert in de nieuwe cellulosefabriek in Ortigueira, in de deelstaat Paraná, in het zuidoosten van Brazilië, die volgend jaar ingehuldigd zal worden met een productiecapaciteit van 1,5 miljard ton, zal dienen voor een eigen thermische centrale die energetische duurzaamheid zal garanderen voor de hele groep. Het bedrijf, dat beschikt over meer dan 239.000 hectare beplant oppervlak en een productiecapaciteit van 3,5 miljoen ton papier en cellulose in 14 industriële eenheden in Brazilië en één in Argentinië, heeft zijn verbruik van fossiele brandstoffen voor het genereren van stoom voor het koken van hout al tot een kwart teruggebracht. Recyclingsprocessen en een gesloten circuit van water hebben het verbruik van deze hulpbron al met de helft teruggebracht.

Het bedrijf, dat vorig jaar een nettowinst boekte van R$ 4,89 miljard, werkt ook aan nieuwe manieren voor een verhoging van de productiviteit in het bos. Door aanplanten in mozaïeksysteem, waarbij aangeplante bossen en inheemse vegetatie elkaar afwisselen, worden de zones in de buurt van rivieren behouden en wordt een microklimaat gecreëerd voor het behoud van watervoorraden. In het onderzoekscentrum maken de 70 deskundigen 2000 kruisingen per jaar om hybride soorten te ontwikkelen met een hogere resistentie en productiviteit. “We proberen altijd de cirkel te sluiten voor een steeds duurzamer proces”, aldus Francisco Razzolini, directeur Projecten en Technologie bij Klabin.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud