Nyrstar-aandeelhouders vechten coronaveilige AV aan

De minderheidsaandeelhouders van de zinkproducent Nyrstar stappen naar het Grondwettelijk Hof om te voorkomen dat hun rechten worden opgeschort. ©Nyrstar

De minderheidsaandeelhouders bij Nyrstar vechten bij het Grondwettelijk Hof het Koninklijk Besluit aan dat het mogelijk maakt algemene vergaderingen te organiseren zonder fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders en hun rechten te beperken.

De advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe (WATT Legal), die meer dan 200 aandeelhouders van de zinkproducent Nyrstar vertegenwoordigen, dienen voor het Grondwettelijk Hof een beroep in.

Ze vragen de schorsing en vernietiging van het Koninklijk Besluit dat het mogelijk maakt voor bestuursraden van vennootschappen eenzijdig te beslissen de algemene vergadering zonder fysieke aanwezigheid te organiseren. Dat KB was in het leven geroepen omdat algemene vergaderingen tijdens de lockdown niet konden doorgaan.

Onder de tijdelijke regels kunnen aandeelhouders worden verplicht vooraf te stemmen zonder dat ze de antwoorden op hun schriftelijke vragen kunnen lezen, zonder bijkomende vragen te kunnen stellen, zonder te kunnen beraadslagen en zonder een volmachthouder van hun keuze te kunnen aanstellen.

Volgens de advocaten is dat een disproportionele inbreuk op het eigendomsrecht van aandeelhouders, dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voorziet. Ze merken ook op dat de regeling, die er kwam tijdens de lockdown, door de regering is verlengd tot 30 juni, zonder rechtvaardiging.

Ze stellen dat de afwijkende regeling aanleiding kan geven tot misbruik. Zo maakt de raad van bestuur van Nyrstar volgens de advocaten misbruik van de afwijkende regeling om een gewone algemene vergadering en twee buitengewone algemene vergaderingen te organiseren, waarbij de rechten van aandeelhouders worden opgeschort.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud