Nyrstar-aandeelhouders vorderen honderden miljoenen van Trafigura

©Nyrstar

Een groep misnoegde aandeelhouders van de zinkgroep Nyrstar wil honderden miljoenen euro’s terugvorderen van de grondstoffenhandelaar Trafigura. Die heeft de groep nu in handen. Intussen lanceren ze een nieuw kort geding tegen de groep.

Nyrstar en Trafigura meldden eerder deze week dat de herfinanciering van het zwaar met schulden beladen Nyrstar helemaal rond is. De redding komt neer op een feitelijke onteigening van de aandeelhouders van het beursgenoteerde Nyrstar. Die behouden slechts 2 procent van de operationele activiteiten, die overgeheveld worden naar een nieuw Brits bedrijf. De overschot is voor Trafigura.

Met de doorstart is de kous echter niet af. Er is nog steeds een groep aandeelhouders van Nyrstar die zich gedupeerd voelt door de machtsgreep van Trafigura en de manier waarop die verlopen is. Ze laten zich bijstaan door de advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe van het kantoor WATT Legal. De advocaten dienden namens hun cliënten een klacht in bij de beurswaakhond FSMA en spanden een kort geding aan tegen Nyrstar.

Rechtbank

Beide procedures hadden vooral te maken met de algemene vergadering van eind juni en de transparantie van Nyrstar over de redding. De aandeelhouders haalden hun slag thuis: de FSMA kapittelde het bedrijf en de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Brussel legde Nyrstar op een reeks documenten vrij te geven en een nieuwe vergadering te beleggen. Nyrstar voerde de beschikking van de rechter uit, maar tekende tegelijk derdenverzet aan. Dat wordt midden deze maand behandeld.

In het kader van dat derdenverzet hebben de aandeelhouders onlangs een tegenvordering ingediend, wat technisch gezien neerkomt op een nieuw kort geding. Dat zegt advocaat Laurent Arnauts. Daarin eisen ze de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Ook vragen ze de schorsing van een aantal beslissingen van de raad van bestuur van Nyrstar, over de uitvoering van het reddingsplan, tot 29 september.

Sekwester

Voorts willen ze dat alle aandelen van de filialen van Nyrstar onder sekwester worden geplaatst bij de voorlopig bewindvoerder en dat het bedrijf het verbod opgelegd krijgt om tot 29 september activa te verkopen of te bezwaren.

Nyrstar en Trafigura maken van de vakantieperiode gebruik om iedereen voor voldongen feiten te plaatsen en de groep te ontmantelen.
Laurent Arnauts
Advocaat WATT Legal

Ten slotte eisen ze dat de bewindvoerder voor 20 september een nieuwe algemene vergadering belegt met vier agendapunten: een verslag van de bedrijfsrevisor over de geldstromen tussen Nyrstar en Trafigura, een verslag van de bewindvoerder over de onafhankelijkheid van de bestuurders, de aanstelling van echt onafhankelijke bestuurders en zelfs de vereffening en de aanstelling van een vereffenaar. Dat laatste punt moet vooral aantonen dat de redding een vereffening probeert te omzeilen en de aandeelhouders voor voldongen feiten plaatst.

Algemene vergadering

‘We hopen op een snelle beslissing’, zegt Arnauts. ‘Het is de bedoeling te stoppen wat nog kan worden gestopt. Nyrstar en Trafigura maken van de vakantieperiode gebruik om iedereen voor voldongen feiten te plaatsen en de groep te ontmantelen. We willen de andere aandeelhouders en het bedrijf erop wijzen dat een soort vereffening wordt georganiseerd.’ De advocaat herhaalt ook zijn kritiek dat de herfinanciering nooit werd voorgelegd aan, laat staan gestemd door, een algemene vergadering.

De contractuele verhoudingen tussen beide bedrijven waren zwaar onevenwichtig in het voordeel van Trafigura.
Laurent Arnauts
Advocaat WATT Legal

Arnauts zegt ook dat de documenten die de aandeelhouders via de rechter in handen kregen bij een eerste analyse leren dat hun vrees bewaarheid wordt. ‘Trafigura heeft sinds 2015 de feitelijke controle over Nyrstar. De contractuele verhoudingen tussen beide waren zwaar onevenwichtig in het voordeel van Trafigura. Ze leggen uit waarom de ebitda (brutobedrijfswinst, red.) van Trafigura sinds 2015 steeg en die van Nyrstar gestaag daalde. We willen het evenwicht weer herstellen.’

Schadevergoeding

De advocaat laat geen twijfel bestaan over het uiteindelijke doel. ‘We zijn vastbesloten door te gaan en Trafigura op een of andere manier een correctie of een schadevergoeding te vragen van meerdere honderden miljoenen euro’s, ten voordele van Nyrstar en/of de aandeelhouders. We zijn de raming nog aan het maken, maar het verschil in ebitda loopt alvast in de honderden miljoenen.’ Het is de eerste keer dat de misnoegde aandeelhouders het publiek hebben over een schadevergoeding.

Intussen is het nog steeds wachten op het verslag van revisor Deloitte over de jaarrekening. Het is niet duidelijk waarom dat er ruim een maand na de algemene vergadering van eind juni nog steeds niet is. Zonder verslag en algemene vergadering over de jaarrekening blijft de notering van het aandeel geschorst.

Advocaat Benoît Allemeersch van het kantoor Quinz, die Nyrstar bijstaat samen met het kantoor Freshfields, zegt in een reactie akte te nemen van de tegenvorderingen. 'We zijn van oordeel dat ze zonder grond zijn en zullen ons ertegen verdedigen.' Hij wijst er ook op dat de herfinanciering van Nyrstar afgerond is en door de schuldeisers met een overweldigende meerderheid goedgekeurd werd. 'Gezien de financiële situatie van Nyrstar was dit de beste oplossing voor de redding van de activiteiten en het personeel.' Hij verdedigt zich ten slotte tegen de stelling dat de herfinanciering snel gebeurt tijdens de vakantiemaanden. 'We moesten snel handelen. We kregen van de schuldeisers maar tijd tot 30 augustus.'

De woordvoerster van Trafigura liet in een reactie weten dat het bedrijf niet reageert op juridische acties.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud