Nyrstar ziet tweede jaarhelft vol vertrouwen tegemoet

©Nyrstar

De zinkgroep heeft in de eerste zes maanden van het jaar meer winst geboekt dan verwacht en zegt op schema te zitten om tegen eind 2018 meer vrije kasstroom te genereren.

Nyrstar realiseerde in het eerste halfjaar een onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) van 120 miljoen euro. Dat is 8 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2017 en meer dan verwacht. De analisten rekenden gemiddeld op 116 miljoen euro.

De hogere winst is te danken aan de zinkprijs, die 21 procent hoger lag dan een jaar eerder, en aan een toename met 30 procent van de mijnbouwproductie. Remmende factoren waren de lagere verwerkingslonen, de zwakkere Amerikaanse dollar en een (verwachte) lagere productie in de Port Pirie-fabriek (Australië) door het onderhoud van een hoogoven.

De tak Metaalverwerking droeg 118 miljoen euro bij tot de onderliggende brutobedrijfswinst. Dat is aanzienlijk meer dan verwacht (94 miljoen) en vloeit voort uit een iets betere productie van zinkmetaal en hogere grondstoffenprijzen.

De winstbijdrage van de tak Mijnbouw was lager dan verwacht: slechts 28 in plaats van 43 miljoen euro. De hogere productie van de mijnen in Middle Tennessee en het effect van hogere grondstoffenprijzen en lagere verwerkingslonen werd deels tenietgedaan door kosten voor de heropstart van de mijn van Myra Falls in Canada.

In het eerste halfjaar boekte Nyrstar een positieve Funds From Operations (FFO) van 18 miljoen euro. Een jaar eerder stond hier nog een verlies van 111 miljoen in de resultatentabel. FFO is een maatstaf die het management gebruikt om de prestatie van het bedrijf te meten en stemt overeen met de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) min de veranderingen in werkkapitaal, investeringen en overige kasstromen.

Schuldenlast verminderd

Het aandeel Nyrstar kreeg begin deze week nog een stevige klap door zorgen over de zware schuldenlast, maar op dat front lijkt er beterschap te zijn. De nettoschuld, zonder de vooruitbetalingen voor zink en de eeuwigdurende effecten, bedroeg eind juni 1,198 miljard euro. Dat is 153 miljoen minder dan eind maart en te danken aan de uitstroom van werkkapitaal in het eerste kwartaal die volledig werd omgekeerd.

Als ook rekening met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties wordt gehouden, is de totale nettoschuld 1,487 miljard euro. Dat is 105 miljoen euro minder dan op 31 maart.

Om zijn inkomsten veilig te stellen heeft Nyrstar zich tijdens het tweede kwartaal verder ingedekt tegen de zinkprijs en wisselkoersschommelingen. De mijnbouwtak was al voor de tweede jaarhelft voor 50 procent ingedekt voor haar blootstelling aan het bonuszinkmetaal  (de 85 procent zink in het concentraat waarvoor de mijn door de smelter wordt betaald, red.) voor een vork tussen 2.600 en 3.842 dollar per ton. Voor 2019 is de indekking uitgebreid tot 100 procent tegen circa 3.000 dollar per ton. Dat betekent dus dat de mijnen voor hun bonuszinkmetaal volgend jaar steeds 3.000 dollar per ton zullen krijgen, hoe de zinkprijs ook evolueert.

Obligatie

In het persbericht zegt topman Hilmar Rode dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Nyrstar voor het volledige jaar ‘free cashflow-positief’ zal zijn. De herontwikkeling van Port Pirie zit nog altijd voor op schema en de fabriek zou in de tweede jaarhelft moeten bijdragen tot de winst (minstens 40 miljoen euro). Dat geldt ook voor de mijn van Myra Falls, die in het derde kwartaal weer zal starten met de productie van zink. De eerste leveringen van zinkconcentraat worden verwacht in het vierde kwartaal.

Het vertrouwen van het management is zelfs zo groot dat Nyrstar van plan is ‘opportunistisch’ eigen schulden in te kopen. Het gaat met name om de obligatie met vervaldag in september 2019 die beleggers danig zorgen baart.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud