Overheid gaat oorlogsmunitie in Noordzee opruimen

De Vlaamse overheid wil de bergen gevaarlijke oorlogsmunitie die voor de kust van Knokke zijn gedumpt, opruimen.

Op ongeveer 1,5 kilometer voor de kust van Knokke en 200 meter van het strand van Duinbergen-Heist ligt op de zandbank Paardenmarkt al decennialang naar schatting 35.000 ton munitie in zee. Het gros is afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog en is dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat om chemische en conventionele munitie. De stortplaats is ongeveer 3 vierkante kilometer groot en bevat in hoofdzaak gifgasgranaten die bedekt zijn met een metersdikke sliblaag. Er ligt ook fosfor en mosterdgas opgeslagen.

Om veiligheidsredenen is het verboden in die regio te vissen of het anker uit werpen. Er worden ook regelmatig controles uitgevoerd om te kijken of de munitie roest of de inhoud lekt. Begin dit jaar werden in het gebied kleine hoeveelheden van de gevaarlijke springstof TNT gevonden. TNT kan schadelijk zijn voor de fauna en flora.

35.000 ton
Oorlogsmunitie
Voor de kust van Knokke ligt ongeveer 35.000 ton oorlogsmunitie, vooral uit de Eerste Wereldoorlog

Volgens de Vlaamse overheid is er tot op heden geen gevaar voor het mariene milieu of de volksgezondheid. Maar omdat er toch een 'voortdurend risico' op doorroesten of scheuren is door botsingen met schepen, wil de overheid de munitiestortplaats opruimen. Volgens de overheid kan de munitiestortplaats ook een hinderpaal vormen voor de kustveiligheid in het algemeen en voor de verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge in het bijzonder. De munitie ligt dicht bij de havenmuur van Zeebrugge, waar de aardgasterminal ligt.

Uxo

Om te peilen wie die werken kan uitvoeren, nodigde de Vlaamse overheid donderdag in Brussel enkele tientallen binnen- en buitenlandse bedrijven uit op een informatievergadering. Voor de uitvoering van de opdracht wordt gezocht naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in de monitoring, de detectie en de ophaling van onder water gelegen 'ongeëxplodeerde munitie', unexploded ordnance of uxo in het jargon.

1 miljoen
Kostprijs
De opruiming van de munitie zou 1 miljoen euro kosten.

Of de operatie gevaarlijk is, is niet duidelijk. De munitie ligt 2 tot 6 meter onder de zeebodem, die 1 tot 5 meter diep ligt.

Wanneer de Vlaamse overheid wil starten, is niet bekend. Dat hangt af van de interesse van de bedrijven. De kostprijs van de berging wordt geraamd op 1 miljoen euro. Er komt eerst een test om uit te zoeken op welke manier de munitie veilig en 'kostenvriendelijk' met robottechnologie kan worden opgeruimd en naar het vasteland worden vervoerd.

Vijf jaar geleden maakte de VRT een reportage over de munitiestortplaats onder de titel 'Dreigende diepten'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud