Sipef verwacht beduidend minder winst in 2015

Een arbeider zeult met oliepalmvruchten op een plantage in Indonesië ©AFP

Door de combinatie van lagere productievolumes en zwakkere prijzen heeft de plantageholding Sipef een minder goed eerste kwartaal achter de rug. De jaarprognose gaat daarom omlaag.

Sipef geeft in zijn kwartaalupdate traditioneel geen omzet- of winstcijfers, maar houdt het bij productiecijfers en informatie over de markten. De combinatie van beide maakt echter duidelijk dat het eerste kwartaal niet zo best was.

Zo daalden de productievolumes van drie van de vier teelten waarin Sipef actief is. Vooral de 2,4 procent-daling van de productie van palmolie is van belang, aangezien oliepalmen veruit Sipefs voornaamste teeltgewas zijn. De afname is vooral een uitgesteld gevolg van de droogte begin 2014.

De rubberproductie kwam 4,5 procent lager uit, wat hoofzakelijk te wijten is aan de wissel van tappanelen in Zuid-Sumatra. De bananenteelt in Ivoorkust leverde 10,55 procent minder op, maar begin 2014 waren de productievolumes er wel uitzonderlijk hoog.

Het enige lichtpunt komt van de theeproductie in Indonesië, die dankzij gunstige weersomstandigheden en een ruimere beschikbaarheid van arbeiders, met 13,5 procent groeide.

De marktprijzen kenden over de hele lijn een daling, die het meest uitsproken was voor palmolie en rubber, Sipefs voornaamste twee producten. De gemiddelde palmolieprijs bedroeg slechts 684 dollar per ton, een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2014. De gemiddelde rubberprijs viel 23 procent terug tot 1.733 dollar per ton. De bananenprijs kwam ook lager uit, maar blijft op een goed niveau, terwijl de theeprijzen verbeterden.

Vooruitzichten

Sipef verwacht dat de productievolumes de komende maanden zullen verbeteren, maar behalve voor thee zijn de prijsverwachtingen vrij zwak. In tegenstelling tot vorige jaren heeft Sipef ook nog geen groot deel van zijn productie op voorhand kunnen verkopen.

De groep verwacht dan ook een resultaat en kasstroom die ‘beduidend lager’ zijn dan in 2014. Dat is een aanscherping van de prognose die medio februari werd gegeven: toen was gewoon sprake van ‘lagere’ resultaten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud