Suez recycleert metalen uit restafval

De Valomat-fabriek recupereert genoeg koper om 375 windturbines per jaar te bouwen en genoeg aluminium om 3,2 miljoen fietsframes per jaar te produceren

Suez opende in Gent de grootste verwerkingsinstallatie in de Europese Unie voor de recuperatie van ultrafijne metaaldeeltjes uit restafval. Tot nu gingen die verloren.

In de restafvalzak belanden vaak kleine voorwerpen waar metaal in verwerkt zit. Denk aan balpennen, chipkaarten of kleine lampjes. Ook blikjes komen weleens verkeerdelijk in de afvalzak terecht. Al dat afval wordt verwerkt in afvalenergiecentrales, die het omzetten in elektriciteit en stoom. Maar bij die verwerking blijft altijd een residu achter, bodemassen genoemd.

De recyclagedivisie van het Franse Suez heeft na vijf jaar onderzoek een procedé ontwikkeld om de ultrafijne metaaldeeltjes uit die bodemassen te recupereren en op te waarderen. Daarvoor heeft het in de Gentse kanaalzone een volledig nieuwe fabriek gebouwd, Valomet, een investering van 12 miljoen euro.

In uw restafval zitten waardevolle metalen

Suez brengt eerst de bodemassen vanuit zijn meer dan vijftig Europese afvalverwerkingsinstallaties naar zijn verwerkingssite Valomac in Grimbergen, waar de ultrafijne metaaldeeltjes - fracties van 0,250 mm tot 2 cm - worden uitgefilterd. Die worden dan naar de nieuwe Valomet-fabriek in Gent gevoerd, die er op zijn beurt de bruikbare non-ferrometaalconcentraten - die ijzer niet als hoofdbestanddeel hebben - uithaalt. Dat gaat voornamelijk over koper en aluminium, maar ook om edelmetalen en zelfs zilver of goud.

We recycleren niet alleen, we herwinnen ook metalen die als verloren worden beschouwd.
Karen De Boeck
Businessmanager Suez Energy from waste

'Uit 100 ton restafval kunnen we tot 200 kilogram zuiver aluminium, 50 kilogram zuiver koper en 210 gram edelmetaal terugwinnen', zegt businessmanager Karen De Boeck van Suez Energy from waste. 'Het innovatieve is dat het om afval gaat dat nooit werd gerecupereerd en met de rest van de bodemassen verdween als ondergrond voor wegen, parkings of fietspaden, of als grondstof voor de betonindustrie. We recycleren dus niet alleen, we herwinnen ook metalen die als verloren werden beschouwd.'

Umicore

Valomet zal die ultrafijne metaaldeeltjes opnieuw verkopen. Het koper gaat naar Hoboken, waar Umicore een van de grootste recyclagefabrieken voor edelmetalen ter wereld uitbaat. Het aluminium wordt afgenomen door smelterijen of raffinaderijen. 'Die bedrijven verwerken ze in katalysatoren of andere gebruiksvoorwerpen. En we hebben er bewust voor gekozen de materialen in Europa te houden', zegt De Boeck.

De metalen hebben volgens Suez een zuiverheid van 70 procent, dertig keer meer dan in de klassieke mijnbouw. Voor de recuperatie van koper ligt het energieverbruik volgens De Boeck 80 procent lager dan in de klassieke mijnbouw. Voor aluminium is dat 95 procent. 

De fabriek heeft een productiecapaciteit van 12.000 ton metaalconcentraat per jaar. Dat is beduidend meer dan bij de opstart van het pilootproject in 2014 ( 1.300 ton). 'Valomet wordt de referentie van de groep voor de recuperatie van ultrafijne metaaldeeltjes uit restafval', zei operationeel directeur Jean-Marc Boursier van Suez bij de voorstelling van de fabriek. 'Als alles loopt volgens plan, willen we haar capaciteit tegen 2022 uitbreiden naar 20.000 ton.'

De Boeck schat de markt van bodemassen in Europa op 26 à 30 miljoen ton per jaar. 'Daarvan verwerken we ongeveer 3 miljoen ton.'  In Vlaanderen is er jaarlijks zowat 3 miljoen ton huishoudelijk afval. Suez verwerkt daarvan ongeveer 2,5 procent in zijn centrales. 'Het potentieel aan te recupereren metalen is dus groot', zegt De Boeck.

Het circulaire Valomet-project kreeg 1 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid.   

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud