VPK Packaging neemt Franse fabriek over

VPK Packaging heeft samen met het Duitse Klingele Papierwerke een papierfabriek gekocht in Frankrijk. De overnameprijs is niet bekend maar de twee gaan wel 100 miljoen euro investeren in de ombouw ervan. VPK wil er verpakkingspapier produceren terwijl er nu magazinepapier van de band rolt.

De fa­briek zal na de ombouw een ca­pa­ci­teit van 277.000 ton pa­pier heb­ben, in ver­ge­lij­king met de 450.​000 ton pa­pier die VPK nu al pro­du­ceert. De productiestart is voorzien voor eind 2013.

In de fa­briek pro­du­ceer­de de vorige eigenaar UPM kran­ten­pa­pier maar die markt gaat door de op­komst van di­gi­ta­le media door een moei­lij­ke pe­ri­o­de, waar­door UPM een koper zocht. VPK broed­de in 2008 al op ex­pan­sie in de pa­pier­markt maar zette toen als ge­volg van de plot­se eco­no­mi­sche cri­sis een groot pro­ject on hold.

De ex­pan­sie ka­dert in de stra­te­gie van VPK om zich ver­der ver­ti­caal te in­te­gre­ren. Het ge­bruikt het pa­pier voor de pro­duc­tie van golf­kar­ton­ver­pak­kin­gen.

VPK, dat in Brus­sel no­teert, heeft al 33 ves­ti­gin­gen in 12 Eu­ro­pe­se lan­den en boekt een omzet van 700 mil­joen euro met 3.​000 werk­ne­mers. De part­ner in de joint ven­tu­re, Klin­ge­le, is een Duits fa­mi­lie­be­drijf. Het heeft één pa­pier­fa­briek, zes golf­kar­ton­be­drij­ven en zeven ver­wer­kings­be­drij­ven in Eu­ro­pa en Afri­ka. Het boekt 340 mil­joen omzet met 1.​250 werk­ne­mers.

VPK noteert nog steeds op Euronext Brussel. Maar niet lang meer. Het overnamebod van de familie MAcharis loopt nog tot 6 februari.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud