Welke opties heeft Nyrstar nog?

De (gedeeltelijke) verkoop van de nieuwe smelter in het Australische Port Pirie zou Nyrstar tijdelijk redding bieden, stellen analisten. ©nyrstar

De schulden van Nyrstar zijn zo hoog dat zelfs het kleinste zuchtje tegenwind de cashflow in het rood doet duiken. Dat stelt ABN AMRO. De bank verlaagt het koersdoel van de zinkgroep naar 1 eurocent. En dat is dan nog het 'meest optimistische scenario'. Welke opties heeft Nyrstar nog?

'Verlaat het schip', koppen de analisten Philip Ngotho en Mutlu Gundogan in hun recentste rapport over Nyrstar . Ze verlagen het koersdoel in één trek van 1 euro naar 1 eurocent, met als rating ‘een overtuigend verkoopadvies.’

Wegens de lagere metaalprijzen en de hogere operationele kosten temperen ze hun prognoses voor de brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2019 en 2020 met respectievelijk 31 en 11 procent. Toch zou Nyrstar in staat moeten zijn in 2019 een ebitda van 340 miljoen euro neer te zetten, om die te verhogen naar 370 miljoen in 2020. Gevoelig meer dan de 180 miljoen euro die de groep wellicht dit jaar zal realiseren. ‘Maar zelfs met die – volgens ons toch nog optimistische - prognoses schatten we de aandelenwaarde van Nyrstar op min 350 miljoen euro’, zeggen de analisten. Gelukkig voor de beleggers kan een aandeel nooit onder nul zakken. ‘Ons koersdoel van 1 eurocent reflecteert nog de optie van een hemelsblauw scenario dat plots uit de hemel zou vallen’, vatten de ABN AMRO-analisten samen.

Schuldenberg

Het grote probleem is Nyrstars enorme schuldenberg. Die bedraagt volgens Nyrstar 1,14 miljard euro, en 1,5 miljard euro als je de voorafbetalingen voor metaalleveringen en de eeuwigdurende obligaties meerekent. Volgens ABN AMRO ligt de echte schuld nog 500 à 700 miljoen euro hoger. De analisten stellen dat Nyrstar telkens openstaande kredietlijnen sluit net voor het einde van een kwartaal, om de zaken beter voor te stellen dan ze zijn.

De rentelasten zijn niet houdbaar voor een cyclisch bedrijf dat structureel ook tegenslagen moet kunnen opvangen.
Philip Ngotho en Mutlu Gundogan
Analisten ABN AMRO

‘Nyrstar heeft twee kernproblemen. In september 2019 moet het een obligatie van 340 miljoen euro terugbetalen. Maar meer structureel heeft Nyrstar gewoon te veel schulden. De rentelasten zijn te hoog ten opzichte van zijn winstgevendheid. Volgens de financieel directeur zal Nyrstar dit jaar 140 à 150 miljoen euro interesten betalen. Dat is niet houdbaar voor een cyclisch bedrijf dat structureel ook tegenslagen moet kunnen opvangen', stellen de ABN AMRO-analisten. Nyrstar wou niet op het rapport en de tuimelperte van de koers reageren.

Welke opties heeft Nyrstar om de zaken weer onder controle te krijgen?

1. Obligaties herfinancieren?

Gezonde bedrijven herfinancieren obligaties die op vervaldatum komen meestal met nieuwe obligaties. Maar dat is zo goed als uitgesloten. De obligatie die in 2019 vervalt, noteert op de tweedehandsmarkt tegen een rente van meer dan 80 procent. De obligatie die in 2024 vervalt, levert 24 procent op. De rentevoeten die de markt van Nyrstar eist, zijn zo torenhoog dat de obligatiemarkt de facto gesloten is voor het bedrijf.

 

2. Nieuwe aandelen uitgeven?

Wat is het probleem?

Te hoge schulden. Nyrstar verteert een mislukt avontuur in de mijnbouw moeilijk. Dat avontuur heeft de schuldenlast doen oplopen. De nettoschuld beliep eind september ruim 1,4 miljard euro, maar volgens sommige analisten zijn er ook veel verdoken schulden. Daarnaast staat de groep voor de uitdaging zijn Australische site in Port  Pirie te herontwikkelen.

Wat doet Nyrstar?

De groep ontstond in 2007 uit een  fusie van de zinksmelters van het Belgische Umicore en de zink- en loodactiviteiten van het Australische Zinifex. Het bedrijf smelt zink en baat zinkmijnen uit. Het heeft activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Australië. De groep haalde in 2017 een omzet van 3,5 miljard euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 205 miljoen euro. Er werken 4.100 mensen, van wie 550 in Balen en Overpelt.

Hoe Belgisch is de groep?

Nyrstar is in België opgericht, maar de hoofdzetel bevindt zich in Zwitserland. De beursnotering is dan weer in Brussel. Het historische hart ligt in Balen, in de Kempen, waar in 1889 de zinksmelterij van de Nyrstar-voorganger Vieille Montagne startte. De Nederlandse grondstoffentrader Trafigura is met belang van bijna 25 procent de grootste aandeelhouder. Daarnaast is het bedrijf vooral in handen van institutionele beleggers en Belgische retailbeleggers.

 

De koers is dit jaar al 88 procent gecrasht. Als Nyrstar 340 miljoen euro wil ophalen via een kapitaalverhoging met voorkeurrecht, waarop het een theoretische korting van de helft zou hanteren, komen 895 miljoen nieuwe aandelen in omloop. Dat is acht keer meer dan het huidige aantal. Het is onwaarschijnlijk dat de al zwaar getroffen aandeelhouders nog meer geld in Nyrstar zullen pompen, want ook na zo’n operatie blijft de schuldenlast zeer hoog. Bovendien torst Nyrstar zijn verleden als koning van de waardevernietiging op de Brusselse beurs mee.

3. Andere financieringsbronnen gebruiken?

Nyrstar beschikt naar eigen zeggen over 631 miljoen euro liquiditeiten om zich op korte termijn te financieren. Maar het wil/kan dat geld niet gebruiken om de obligaties terug te betalen. Het gaat immers om werkingsmiddelen en om een liquiditeitskrediet van 216 miljoen euro van de grondstoffenhandelaar Trafigura. Die bezit 25 procent van Nyrstar, en zal  niet toestaan dat zijn geld dient om andere schuldeisers uit het moeras te trekken. Het lost bovendien het schuldprobleem op lange termijn niet op.

 

4. Activa verkopen?

Sommige analisten opperen dat Nyrstar fabrieken kan verkopen om de obligatiehouders terug te betalen. ‘De helft van de Australische multimetalensmelter Port Pirie verkopen kan de kassa weer wat vullen’, stelde een analist onlangs. ‘Die fabriek levert voorspelbare cashflows op, en zal als nieuwe productievestiging actief in recyclage wel wat gegadigden lokken.’

Op lange termijn tast zo’n verkoop echter ook de inkomsten aan. Bovendien zal Nyrstar als gedwongen verkoper niet de beste prijs krijgen. De kroonjuwelen van de hand doen, kan op korte termijn soelaas bieden, maar schaadt het bedrijf op lange termijn.

5. Een redding door Trafigura?

Nyrstar zei in zijn meest recente kwartaalupdate dat Trafigura een ‘ondersteunende aandeelhouder’ blijft. De private groep, na Glencore de grootste grondstoffenhandelaar ter wereld, bezit voldoende middelen om Nyrstar meer kredieten te geven.

Maar wil het dat wel? Trafigura heeft al veel invloed via zijn twee zitjes in de raad van bestuur. De groep met hoofdzetel in Nederland heeft bovendien contracten om ertsen te leveren aan Nyrstar, en om het gros van Nyrstars verwerkte zink af te nemen. Het is leverancier, klant, kredietverschaffer én aandeelhouder. Vanaf eind dit jaar vergroot de band met Trafigura nog, want dan neemt Trafigura ook het afnamecontract van Glencore met Nyrstar over. In 2015 bewoog Trafigura hemel en aarde om de hand te kunnen leggen op Nyrstars zink. De groep heeft dus al alles wat ze wil, en moet haar blootstelling aan Nyrstar niet nog meer optrekken.

CEO verliest meer aan nyrstar dan hij er verdient

Nyrstar-beleggers hebben hun investering in het zinkbedrijf zien verdampen, niet het minst gedelegeerd bestuurder Hilmar Rode. Sinds zijn aantreden in december 2016 kocht hij 750.000 aandelen, goed voor een investering van 4,2 miljoen euro van zijn spaarcenten. Die belegging is nog 472.500 euro waard. Zijn verlies van 3,73 miljoen is groter dan de brutovergoeding van zowat 2,25 miljoen euro die hij bij Nyrstar al ontvangen heeft voor twee jaar trouwe dienst. Ook andere directieleden, zoals technisch directeur Frank Rittner, verloren meer dan een miljoen.

Ook institutionelen zien af. Naast Trafigura is Umicore met 3 procent een grote eigenaar, al verkocht de materialengroep het gros van haar stukken bij de beursgang. Fondsenbeheerders als Blackrock en Vanguard zijn ook belangrijke aandeelhouders. 

 

6. Een schuldherschikking in combinatie met nieuwe aandelen?

De meest waarschijnlijke oplossing, volgens ABN AMRO en nog andere beurshuizen, is dat de obligatiehouders ermee instemmen hun schulden om te zetten in nieuwe aandelen. En dan niet alleen de houders van de emissie die in 2019 afloopt, maar alle obligatiehouders. Zo raakt Nyrstar van zijn torenhoge schuldenlast af, en kan het zijn cashflows weer gebruiken om te investeren. Voor de obligatiehouders is zo’n scenario nog altijd te verkiezen boven een faillissement waarbij ze alles dreigen te verliezen.

Het ‘probleem Trafigura’ doorkruist deze optie. Trafigura zou zijn belang enorm zien verwateren, en onder de grens van 20 procent van het aandeelhouderschap duiken. Die grens is contractueel vastgelegd om de afnamecontracten te laten voortduren. Volgens ABN AMRO kan Trafigura dat euvel toch oplossen, door een deel van de obligaties terug te kopen van de huidige schuldeisers, of via een private plaatsing van aandelen. Of een combinatie van beide om toch meer dan 20 procent van het kapitaal te blijven controleren.

7. Een overname?

Wegens de hoge schuldenlast zal niemand het bedrijf volledig willen overnemen.

8. Een faillissement?

De vakbond ACV spreekt zich uit voor een faillissement. In zo’n scenario betaalt Nyrstar zijn schulden niet meer terug. De aandeelhouders verliezen alles, de obligatiehouders zo goed als alles. De curator verkoopt dan het hele bedrijf of bepaalde stukken aan de meest biedende. Zonder schulden en rentelasten is Nyrstar winstgevend. Er zullen dan ook meerdere partijen klaar staan om de mooiste brokken over te nemen.

Maar Trafigura zal dat niet laten gebeuren. Want bij een faillissement riskeert het zijn kostbare zinkcontracten te verliezen en ziet het zijn investering van zo’n 250 miljoen euro in Nyrstar-aandelen in rook opgaan. Toch is de kans niet onbestaande dat de Nederlanders de zure pil willen slikken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud