nieuwsanalyse

Airbnb-verhuur brengt in België ruim 77 miljoen euro op

In Brugge het aantal Airbnb-aanbod sinds vorige zomer met bijna 50 procent gestegen. ©Hollandse Hoogte

Er woedt een Airbnb-storm over onze steden. Steeds meer woningen worden via de populaire website te huur gesteld. Met in Brussel al één Airbnb-pand voor zes hotelkamers.

In negen jaar tijd heeft Airbnb niet alleen de toerismesector door elkaar geschud, maar ook het dagelijkse leven in steden wereldwijd. Via Airbnb worden nu al in 65.000 steden ruim 3 miljoen kamers, appartementen, huizen en andere panden, tot zelfs kastelen, verhuurd. Meer dan 200 miljoen mensen maken gebruik van het verhuurplatform.

3 miljoen
Via Airbnb worden nu al in 65.000 steden ruim 3 miljoen kamers, appartementen, huizen en andere panden, tot zelfs kastelen, verhuurd.

Brussel op kop in België

Airbnb mag dan geen kantoor hebben in België, ook in ons land maken mensen massaal gebruik van het verhuurplatform. Uit ons grootschalig gegevensonderzoek van alle profielen op de Airbnb-site blijkt dat alleen al in onze belangrijkste steden (Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en Namen) elk jaar voor meer dan 77 miljoen euro aan panden wordt verhuurd.

Bijna de helft van dat bedrag wordt binnengehaald in Brussel (34 miljoen euro), met de 4.663 panden die voor onze hoofdstad op Airbnb staan. Maar ook in een andere toeristische trekpleister, Brugge, is de Airbnb-markt, met 1.084 beschikbare panden, nu al goed voor 10 miljoen euro per jaar. En in Luik genereren 1.184 panden daar ook al zo’n 12 miljoen euro per jaar.

In Brugge is sinds vorige zomer het aantal Airbnb-panden toegenomen met 49 procent.

Nog veelzeggender zijn de groeicijfers, sinds vorig zomer, die we konden distilleren uit de data. In Brussel is de steile opmars van  Airbnb de voorbije twaalf maanden wat getemperd door de invoering van strenge regels, waarbij al honderden woningen zijn gecontroleerd en sommige zijn geschrapt. In Brussel zijn er daardoor 5 procent minder panden dan vorige zomer.

Maar in de vijf andere Belgische steden die we onderzochten, is de opmars duidelijk. De toename van het aantal panden in Brugge bedraagt 49 procent en in Luik zelfs 57 procent. Maar ook in  Antwerpen, goed voor 1.039 Airbnb-panden en 8 miljoen euro omzet, zijn er 22 procent meer panden sinds vorige zomer. Over een periode van twee jaar zijn er zelfs 145 procent meer in de Scheldestad. Gent was vorig jaar met 7 miljoen euro en 819 panden goed voor 19 procent groei. En in Namen, met ‘slechts’ 587 panden, die 6 miljoen euro genereren, is er een aanwas van 56 procent.

Ketens

In de zes steden die we hebben doorgelicht, blijkt al 10 procent van de verhuurders niet één, maar twee of meer panden te verhuren via Airbnb.

De hamvraag is dan wie de Airbnb-business doet floreren. Is dat de particulier die occasioneel eens een kamer of zijn woning verhuurt om wat bij te verdienen? Of ontstaat er steeds meer een Airbnb-business? Dat laatste lijkt het geval.

In de zes steden die we hebben doorgelicht, blijkt al 10 procent van de verhuurders niet één, maar twee of meer panden te verhuren via Airbnb. In Brussel heeft die groep al een derde van het Airbnb-aanbod in handen. Vergeleken met Parijs, Amsterdam en Berlijn zijn er procentueel in onze hoofdstad meer van die grootverhuurders actief op Airbnb. Daar komt nog bij dat je 27 verhuurders al gerust ‘Airbnb-ketens’ kan noemen, want ze verhuren via Airbnb elk 10 tot zelfs meer dan 80 woningen, vooral in Brussel.

60
In België worden elk jaar al twee op de vijf (40,1%) Airbnb-panden verhuurd voor meer dan 60 dagen.

En de verhuur via Airbnb gebeurt ook al lang niet meer zo ‘occasioneel’ als dat in de beginjaren misschien het geval was. In samenwerking met de organisatie AirDNA konden we achterhalen dat in België elk jaar al twee op de vijf (40,1%) Airbnb-panden worden verhuurd voor meer dan 60 dagen.

Dat ligt in lijn met de cijfers in onze buurlanden. In Frankrijk is dat 33,2 procent, in Duitsland 35,2 procent en in Nederland 42 procent, terwijl het in Amsterdam verboden is om meer dan 60 dagen per jaar te verhuren.

Goedkoper dan hotel

En als er zich een Airbnb-business aan het ontwikkelen is, wat betekent dat voor de hotels? We becijferden dat er in Brussel al één Airbnb-pand is voor elke zes hotelkamers. In Amsterdam en Parijs is dat een op de drie. Brussel heeft wel al Berlijn voorbijgestoken, dat één Airbnb-pand telt per acht hotelkamers.

En de concurrentie is moordend. Uit onze analyse blijkt dat je goedkoper af bent via Airbnb dan in een hotel. Als je in Brussel voor een Airbnb-studio, vergelijkbaar met een hotelkamer en inclusief schoonmaak- en dienstenkosten, 81 euro betaalt, ben je in een hotel, zonder ontbijt, al 110 euro kwijt.

In Brussel betaal je voor een Airbnb-studio 81 euro, inclusief schoonmaak, terwijl je op hotel 110 euro betaalt, zonder ontbijt.

Hetzelfde geldt voor de vijf andere Belgische steden die we onder de loep namen. Zo betaal je in Brugge gemiddeld 114 euro via Airbnb en 122 euro op hotel. In Antwerpen is dat 87 euro tegenover 109 euro.

Woningen

Het Airbnb-aanbod dat kan concurreren met de hotels is groot. Want de Belgische Airbnb-panden zijn vooral ‘woningen’, zoals een appartement of een huis, eerder dan gewoon een kamer. Voor de zes Belgische grootsteden zijn er dubbel zoveel ‘woningen’ (6.056) te huur via Airbnb dan ‘kamers’ (3.320). In Brussel gaat het ook om 3.067 woningen tegenover 1.596 kamers.

Die verhoudingen liggen anders in onze buurlanden. In Berlijn bestaat het Airbnb-aanbod uit bijna evenveel kamers (6.601) als woningen (7.139). Terwijl Amsterdam nog meer woningen (9.342) dan kamers (3.179) telt. En in Parijs is de wanverhouding nog groter, met 40.708 woningen en amper 5.286 kamers.

Natuurlijk is de Airbnb-business in die veel grotere hoofdsteden ook een pak groter dan in Brussel en dan in heel België. Alleen in Berlijn al is de Airbnb-markt goed voor 92 miljoen, in Amsterdam is dat 231 miljoen en in Parijs 577 miljoen euro.

Om de Airbnb-markt door te lichten, verzamelden we in deze reeks ‘Airbnb Unlocked’ een massa gegevens van de website van Airbnb. Die onderzochten we samen met de kranten Süddeutsche Zeitung (Duitsland), Le Monde (Frankrijk) en Trouw (Nederland). Lees zaterdag meer over ons onderzoek.


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud