Het luxehotel dat snakt naar luxe

©Thomas De Boever

Het iconische hotel Thermae Palace in Oostende is dringend aan een grondige renovatie toe. Maar hoewel er ambitieuze plannen en tientallen miljoenen euro’s klaarstaan, komt er maar geen schot in de zaak. ‘Geen van de kandidaten voldoet aan de voorwaarden.’

Als Oostende de koningin der badsteden is, dan is het Thermae Palace op de zeedijk de parel aan zijn kroon. Het beroemde hotel, gebouwd tegen de bijna 400 meter lange Koninklijke Gaanderij op de zeedijk, straalt de grandeur van de vroege 19de eeuw uit. Tot je te dichtbij komt.

Want het Oostendse icoon verkeert niet in goede staat. Zand en zeelucht hebben door de jaren heen hun tol geëist. Bovendien draaide het hotel jarenlang met stevig verlies, waardoor er ook weinig of geen ruimte was voor investeringen in de infrastructuur en het onderhoud van het enorme thermenhotel. Het Thermae Palace en de neoclassicistische Gaanderijen ademen vandaag meer vergane glorie dan grandeur uit, tot ergernis van veel Oostendenaars. Het frustreert veel inwoners dat er wel geld is voor het omstreden kunstwerk van Arne Quinze (‘Rock Strangers’) dat al jaren op de zeedijk te zien is. De rode ‘blikken dozen’ zoals Oostendenaars het noemen, moest onlangs nog gerestaureerd worden omdat het aan het roesten was.

Enkele weken geleden werden de Koninklijke Gaanderijen afgesloten. De brokstukken vielen naar beneden.

Hoe erg het gesteld is met het Thermae Palace werd begin deze zomer opnieuw duidelijk. Toen vielen er - niet voor de eerste keer - brokstukken van de zuilenrij. Na een vernietigende veiligheidsaudit werd de Gaanderij afgesloten. Pas nadat het geheel werd onderstut en er veiligheidsnetten werden aangebracht, ging de boel weer open voor het publiek. En ook in het hotel zelf is er op diverse plekken nood aan een grondige en dringende renovatie.

De stad Oostende en het Vlaams Gewest - die elk voor 50 procent eigenaar zijn van het hotel - beseffen dat al langer. Alleen is de renovatie van het Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderij zo’n enorm project, dat de overheden dat onmogelijk zelf kunnen bekostigen. Daarom werd vorig jaar een openbare aanbesteding uitgeschreven om een privépartner te zoeken, waarbij de renovatie van hotel en gaanderij aan elkaar werden gekoppeld. De winnaar wordt eigenaar van het hotel en kan rekenen op 10 miljoen euro subsidies voor de restauratie van de Oostendse parel.

Plannen

Maar waar het de bedoeling was dit dossier in december 2016 af te ronden, blijft het muisstil rond het renovatieproject. En dat is vreemd. Niet alleen is er de hoge urgentie van de renovatie. Er is ook niet meteen een gebrek aan interesse voor het prestigieuze dossier.

Volgens onze informatie zijn er drie partijen die maar wat graag in het Thermae Palace aan de slag zouden gaan. In de eerste plaats heeft de Oostendse ondernemersfamilie Vanmoerkerke, die sinds 2013 ook uitbater is van het hotel, grootse plannen om het Thermae Palace zijn allure van weleer terug te geven. Daarvoor nam de familie het gerenommeerde Spaanse architectenduo Cruz y Ortiz onder de arm, dezelfde architecten die ook het Rijksmuseum in Amsterdam renoveerden met een hedendaagse invulling.

©Thomas De Boever

‘Toen we de uitbating hebben overgenomen, hebben we al geïnvesteerd in een opfrisbeurt’, legt Olivia Vanmoerkerke, dochter van de voormalige Sunparkseigenaar Mark, uit. ‘Er is geverfd, er werden nieuwe bedden geplaatst, de brasserie werd in ere hersteld, dat soort zaken. Met succes, want het hotel is opnieuw rendabel. Maar dat zijn niet de structurele werken die nodig zijn op lange termijn. Met Cruz y Ortiz hebben we een totaalconcept ontwikkeld dat het Thermae Palace in ere moet herstellen en een toekomst moet geven. We willen iets neerzetten waar Oostende over 50 jaar nog trots op kan zijn.’

Die plannen houden onder andere een herstel van de oude thermen, speciale hotelkamers in de Gaanderijen, de ontwikkeling van een spectaculair ogende overdekte daktuin, verschillende horecaconcepten en de bouw van enkele permanente verblijven met hoteldiensten in. Op die manier wil de familie de bezettingsgraad van het hotel ook buiten het hoogseizoen opkrikken. ‘Het toerisme is fel veranderd’, zegt Mark Vanmoerkerke. ‘Mensen zijn op zoek naar beleving. Dat is wat we hen hier willen bieden.’

Aan het plan is een kostenplaatje van 70 à 80 miljoen euro verbonden, geld dat de familie naar eigen zeggen klaar heeft staan. ‘Onze financiering is rond’, zegt William Vanmoerkerke, broer van Olivia. ‘Met een mix van subsidies, eigen middelen en bankleningen krijgen we het klaar, terwijl ook de puzzel van ons businessplan klopt.’

Maar de Vanmoerkerkes zijn niet alleen in de running. Ook de Mechelse familiale bouwgroep Willemen staat gereed met een eigen dossier. ‘Het klopt dat we hebben meegedaan aan de wedstrijd’, bevestigt voorzitter Johan Willemen. ‘Over het concept dat we in gedachten hebben, wil ik niets kwijt, om niet te veel prijs te geven aan de concurrentie.’ Willemen bevestigt wel dat de groep voor financiering is gaan aankloppen bij Qatarese investeerders.

©Thomas De Boever

De derde en laatste partij met interesse in het Thermae Palace is een nobele onbekende in België, de vastgoedontwikkelaar CHB Red, een Brits bedrijf in handen van de Duitser Rolf Evers. Ook Evers wil nog niet te veel kwijt over zijn plannen met het Thermae Palace, maar duidelijk is dat ook de Duitser mikt op een hogere bezettingsgraad doorheen het jaar via een herstelling van de oude thermen en het luxehotel. Alleen wil Evers dat combineren met wat hij ‘een medische component’ noemt, een ‘revalidatiekliniek’ aan de Vlaamse kust.

De strijd om het Thermae Palace gaat tussen de Oostendse familie Vanmoerkerke, de bouwgroep Willemen en een onbekende Brits vastgoedbedrijfje, CHB Red.

Aan interesse is er dus geen gebrek. En toch blijft het wachten op een beslissing in het dringende dossier. ‘De reden daarvoor is eenvoudig’, reageert Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). ‘Er zijn inderdaad drie dossiers. Maar aan elk van de voorstellen schort te veel. Dat is vervelend, gelet op de staat van de gebouwen. Maar zolang de projecten niet voldoen aan onze eisen, kunnen we niet schakelen.’

Vande Lanotte wil niet dieper ingaan op de ‘mankementen’ van elk dossier. Maar in Oostendse en Vlaamse kringen valt te horen dat het voor zowel Willemen als voor CHB Red vooral om de financiering gaat. Over de Qatarese geldschieters van Willemen bestaat veel onzekerheid, terwijl Evers nog op zoek is naar financiers die willen meestappen in zijn verhaal.

Profiel Thermae Palace

Het Thermae Palace Hotel aan de Oostendse zeedijk werd gebouwd in 1933, tegen de door Leopold II opgetrokken Koninklijke Gaanderijen. Oorspronkelijk was het een thermenhotel, maar die functie ging gaandeweg verloren. Vandaag is het een luxehotel met 10 suites en 150 kamers. Sinds 2002 is het gebouw beschermd als onroerend erfgoed. Het gebouw is toe aan een grondige renovatie.

Rest het dossier Vanmoerkerke, dat wel volledig gefinancierd is. Stad en gewest zijn echter niet overtuigd van het totaalproject, zo klinkt het uit verschillende hoeken. Er zouden problemen zijn met hoe de renovatie van bepaalde historische stukken moet gebeuren. Maar de grootste struikelblok is volgens onze informatie het aantal permanente residenties die de familie in het Thermae Palace wil onderbrengen. De verhouding tussen hotel en appartementen zit te scheef om het dossier goed te kunnen keuren, valt te horen in de wandelgangen.

Volgens Vande Lanotte worden de komende weken gesprekken aangeknoopt met alle partijen, om te kijken waar de dossiers mogelijk bijgesteld kunnen worden. Maar de burgemeester wil zich niet laten vastpinnen op een deadline.

Voor Vande Lanotte is het een politiek explosief dossier. De oppositie in Oostende (Groen en N-VA) zit op vinkenslag om de Oostendse burgemeester aan te pakken in dit dossier. Van in het begin sprak onder andere Groen-kopman Wouter De Vriendt van ‘oneerlijke concurrentie’. Als gekozen wordt voor een andere eigenaar dan Mark Vanmoerkerke moet een schadevergoeding worden betaald van 8 miljoen euro, bedoeld om de huurovereenkomst te verbreken. Groen vreest dan ook dat andere kandidaten geen kans maken, omdat ze sowieso eerst 8 miljoen euro op tafel moeten leggen.

©Thomas De Boever

Voor Vande Lanotte is het een catch 22. Kiest hij voor het project van Vanmoerkerke, dan staat de oppositie klaar om hem aan te pakken. Kiest hij voor een ander project, dan loopt hij het risico dat de gekozen partner de financiële draagkracht niet heeft om alles tot een goed einde te brengen.

En er is meer. In een jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen is het voor Vande Lanotte van levensbelang om in dit dossier geen fouten te maken. Vooral omdat iedereen weet dat de Open VLD van Vlaams viceminister-president Bart Tommelein en de N-VA hem maar al te graag van de troon willen stoten in de koningin der badsteden.

Bruidsklaar

De aanslepende situatie is vooral voor de Vanmoerkerkes een bron van frustratie. ‘Er zijn dringend grondige werken nodig’, zegt zoon William. ‘Wij kunnen als uitbaters niet meer doen dan brandweer spelen. Zie je die vochtvlek daar? Daar gaat een likje verf over, want als we die structureel moeten aanpakken kost dat handenvol geld. Terwijl we niet zeker zijn of we hier over drie maanden nog zitten.’

DRIE PARTIJEN KLAAR MET HUN DOSSIER

Familie Vanmoerkerke

De Oostendse ondernemersfamilie Vanmoerkerke is sinds 2013 uitbater van het Thermae Palace. Ze wist het al jaren verlieslatende bedrijf weer rendabel te krijgen. Op die ervaring wil de familie voortbouwen, nu de kans zich aandient om van huurder eigenaar te worden via de openbare aanbesteding van de stad Oostende en het Vlaams Gewest. De familie huurde de Spaanse toparchitecten Cruz y Ortiz in om een ambitieus totaalconcept uit te tekenen, dat een luxehotel, thermen, horeca en vaste woonunits combineert.

Groep Willemen

Groep Willemen is de grootste familiale aannemersgroep van het land. Ook het bouwbedrijf wil maar wat graag het Thermae Palace in zijn oude glorie herstellen, al is nog niet helemaal duidelijk wat de exacte plannen van Willemen met het iconische gebouw zijn. Voor de financiering van haar plannen klopt de groep aan bij Qatarese investeerders.

CHB Red

De derde partij die jaagt op het Thermae Palace is CHB Red, een onbekend vastgoedbedrijf dat in Londen is gevestigd. Het bedrijf is in handen van een Duitser, Rolf Evers. Die heeft jarenlange ervaring met het runnen van revalidatieklinieken. Zijn plannen met het luxehotel zouden ook betrekking hebben op die achtergrond. Ook Evers wil het Thermae Palace in zijn oude glorie herstellen en het weer de oorspronkelijke functie van thermenhotel geven. Maar daaraan wil hij een ‘medische component’ koppelen. Lees: er moet ook plaats zijn voor patiënten die van een operatie moeten revalideren.

 

‘Mensen stellen zich ook vragen’, vult Olivia aan. ‘Sommigen denken dat het hotel dicht is, omdat het hier vol stellingen staat. En sommige klanten, ook belangrijke, blijven weg door de onzekere situatie. We vinden het heel erg dat mensen denken dat we ons niets aantrekken van de staat van de gebouwen. Terwijl het omgekeerde waar is, we staan te popelen om er aan te mogen beginnen. We hebben het meisje bruidsklaar gemaakt, maar we mogen de kerk niet in.’

Of dan niet te overwegen valt om het plan aan te passen volgens de wensen van stad en gewest, en minder appartementen in te tekenen in de plannen? ‘We zouden niet liever willen’, zegt William. ‘We zijn hoteliers, geen vastgoedontwikkelaars. Maar die permanente verblijven zijn als het ware een noodzakelijk kwaad om de financiële puzzel te doen kloppen. Dat is dus geen optie, tenzij we verlies willen lijden. We willen graag investeren in onze stad, maar verliezen boeken kan nu toch ook weer niet de bedoeling zijn. Het blijft een economisch project.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud