Nog nooit zoveel controle op witte kassa in de horeca

De witte kassa moet zwart geld uit de horeca-sector verbannen. ©Photo News

De fiscus heeft het voorbije jaar een recordaantal horecazaken gecontroleerd op hun gebruik van de witte kassa. Alleen al bij twee grote controleacties zijn bijna 10.000 horecazaken gecontroleerd. In totaal is vorig jaar voor meer dan 4,7 miljoen euro aan boetes opgelegd.

De horeca moet al ruim vier jaar werken met een witte kassa. Het systeem, dat officieel het ‘geregistreerd kassasysteem’ of GKS heet, is definitief in werking getreden op 1 juli 2016, na een lange aanloopperiode. Het was een compensatie voor de btw-verlaging van 21 naar 12 procent die al in 2010 was ingevoerd.

Het afgelopen jaar moest de fiscus in 3.418 gevallen boetes opleggen aan horecazaken die niet in orde waren met de witte kassa. Ze gebruikten onterecht nog geen witte kassa, ook al hadden sommige die wel al geregistreerd. Of ze gebruikten naast hun witte kassa nog een andere, niet geregistreerde kassa. Die boetes waren vorig jaar goed voor een totaalbedrag van liefst 4,751 miljoen euro, soms nog deels uit vaststellingen uit 2018. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Steven Matheï (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

De regels zijn nochtans al lang gekend. Horecazaken die een jaaromzet van meer dan 25.000 euro (exclusief btw) halen uit restaurant- of cateringdiensten moeten kastickets uitreiken op basis van een witte kassa. Alleen voor andere, bijkomende economische activiteiten die niets te maken hebben met de horeca of de voedingssfeer, zoals een bowling, wellness of binnenspeeltuin, moet dat niet gebeuren. Vorig jaar telde de fiscus nog 2.218 handelszaken die voor de eerste keer de drempel van 25.000 euro hadden overschreden.

37%
niet in orde
Van de gecontrolleerde horeca-zaken in Vlaanderen was 37 procent niet in orde.

Het aantal etablissementen dat werkt met een witte kassa dikt elk jaar aan. In 2016 gebruikten 24.400 horecazaken een witte kassa. Vorig jaar waren dat er 33.250, blijkt uit cijfers van de fiscus. Nu de controles worden opgevoerd en sinds de Raad van State in 2018 en 2019 alle bezwaren tegen de nieuwe regels heeft verworpen, wordt verwacht dat de spontane naleving van het systeem nog zal toenemen.

De fiscus heeft zijn controles doorheen de jaren aangepast. Daardoor schommelde het aantal horecazaken dat elk jaar tegen de lamp liep en het percentage dat niet in orde bleek te zijn. In het eerste jaar, 2016, werden 3.511 etablissementen gecontroleerd die zich nog niet hadden geregistreerd, met 2.459 zaken die tegen de lamp liepen of 70 procent.

In 2017 werden 744 horecazaken gecontroleerd waarvan de fiscus vermoedde dat ze eigenlijk een witte kassa moesten gebruiken, maar die zich nog niet hadden geregistreerd. Het is niet verrassend dat daarbij heel wat overtredingen (liefst 75 procent) werden vastgesteld. Daarnaast werden dat jaar nog 5.451 willekeurig gekozen restaurants gecontroleerd die al een witte kassa hadden geregistreerd, maar waarbij de fiscus wilde nagaan of ze die effectief gebruikten. Daarbij liepen nog 695 zaken of amper13 procent tegen de lamp.

In 2018 deed de fiscus een kleiner aantal controles, vooral bij horecazaken die al een witte kassa hadden geregistreerd. Dat jaar zijn slechts 1.760 zaken gecontroleerd. 343 zaken (ruim 19%) bleken de witte kassa nog niet te gebruiken terwijl 35 tegelijk een andere, niet-geregistreerde kassa gebruikten.

Nu de controles worden opgevoerd, wordt verwacht dat de spontane naleving van het witte-kassasysteem nog zal toenemen.

Het voorbije jaar heeft de fiscus een recordaantal horecazaken gecontroleerd sinds de invoering van de witte kassa. Er werden twee grote controleacties uitgevoerd bij maar liefst 9.971 horecazaken. De eerste actie viseerde 8.351 etablissementen die al een witte kassa hadden geregistreerd. Daarvan bleken er 234 (2,8 procent) niet in orde te zijn.

Daarnaast zijn vorig jaar nog 1.620 zaken gecontroleerd die nog altijd - vermoedelijk onterecht - geen witte kassa hadden. Daarbij liepen 702 zaken tegen de lamp of ruim 43 procent van de gecontroleerde etablissementen. Maar naast die twee grote controleacties zijn nog andere controles en vaststellingen gedaan, waardoor in totaal vorig jaar 3.418 horecazaken zijn beboet.

De fiscus heeft doorheen de jaren veel meer horecazaken gecontroleerd in Vlaanderen en dus is het logisch dat bij de meeste acties meer Vlaamse etablissementen zijn betrapt. Bij de grootste actie vorig jaar zijn 5.363 Vlaamse zaken gecontroleerd tegenover 1.244 in Brussel en 1.744 in Wallonië. Daarbij waren 102 Vlaamse horecazaken niet in orde tegenover 82 in Brussel en 50 in Wallonië.

Als je kijkt naar het percentage van de etablissementen die in de fout gingen, scoort de Vlaamse horeca dus duidelijk beter. Bij de tweede grote actie vorig jaar bij 1.620 horecazaken werden 669 Vlaamse zaken gecontroleerd waarvan er 245 of 37 procent niet in orde waren. Terwijl in Brussel maar 461 zaken werden gecontroleerd en er 223 (ruim 48%) niet in orde waren. In Wallonië controleerde de fiscus 490 zaken waarvan er 234 (bijna 48%) niet in orde waren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud