Advertentie

Vlaamse Airbnb-verhuurders lappen regels aan hun laars

Airbnb-verhuurders moeten zich sinds april registreren, maar slechts een kleine minderheid heeft dit al gedaan. ©AFP

Vijf op de zes Airbnb-uitbaters zijn niet in orde met de nieuwe registratieplicht en blijven in een schemerzone werken.

Van de 4.900 Vlaamse adressen op het verhuurplatform Airbnb is amper 15 procent in orde met de regelgeving. Dat is een van de vaststellingen in een grootschalig onderzoek van De Tijd.

Internationaal onderzoek

De Tijd voerde in samenwerking met de buitenlandse kranten Le Monde, Trouw en Süddeutsche Zeitung een grootschalig onderzoek naar Airbnb. Onder de naam 'Airbnb Unlocked' brachten we in kaart hoe groot het Airbnb-verhuur intussen al is. In België brengt het verhuurplatform al meer dan 77 miljoen euro op.

Door de nieuwe Vlaamse wetgeving moeten Airbnb-verhuurders zich sinds 1 april registreren. Zo kan de overheid controleren of uitbaters voldoen aan de basisvereisten om toeristische overnachtingen te mogen aanbieden. Ze moeten een brandveiligheidsattest kunnen voorleggen, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een eigendomsbewijs of huurovereenkomst van het pand.

Voor de drie belangrijkste Vlaamse Airbnb-steden (Antwerpen, Gent en Brugge) verzamelden we de locatiegegevens van alle Airbnb-zoekertjes en vergeleken die met het Vlaams register van aangemelde adressen. Op basis van een optimistische schatting heeft daarbij nog maar een op de zes zich geregistreerd zoals het hoort. Nochtans kan dat eenvoudig online en duurt het amper tien minuten.

Overgangsmaatregelen

Alleen voor een kleine groep die al voor 1 april aangemeld was, gelden overgangsmaatregelen. ‘Wie vandaag een adres op Airbnb zet, moet zich registreren en moet in orde zijn met de basisvereisten’, zegt Bruno Paternoster, kwaliteitscoördinator bij Toerisme Vlaanderen dat instaat voor de naleving van de Vlaamse toerismeregelgeving. ‘Soms is het onwetendheid, maar als een uitbater een logies bewust niet aanmeldt, roept dat het vermoeden op dat hij iets te verbergen heeft.

Toerisme Vlaanderen treedt in eerste instantie coachend op en maakt verhuurders erop attent dat ze zich in regel moeten stellen. Pas daarna volgen sancties zoals boetes die in extreme gevallen kunnen oplopen tot 25.000 euro en gedwongen sluiting als de veiligheid in het gedrang is.’

Soms is het onwetendheid, maar als een uitbater zijn adres niet registreert, schept dat het vermoeden dat er iets te verbergen valt.
bruno paternoster
kwaliteitscoördinator toerisme vlaanderen

Met de nieuwe regelgeving heeft de Vlaamse overheid ook het recht om steekproefgewijs bij Airbnb gegevens op te vragen van verhuurders. Voorlopig is dat nog niet gebeurd. Wel screent Toerisme Vlaanderen websites zoals die van Airbnb op zoek naar adressen die niet aangemeld zijn om verhuurders aan te sporen dat wel te doen.

Informeren

Airbnb brengt op zijn website verhuurders op de hoogte van de Vlaamse normen. ‘We staan volledig achter de nieuwe Vlaamse regelgeving die eenvoudig en proportioneel is’, reageert Airbnb-woordvoerder Bernard D’heygere. ‘De regels zijn nog maar vier maanden van kracht. We zullen onze gastheren erover blijven informeren via e-mail en informatievergaderingen.’

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud