Vrees voor hakbijl bij Lunch Garden

©Photo News

Het rommelt bij Lunch Garden. De vakbonden vrezen voor een nieuwe herstructurering als gevolg van de coronacrisis. De restaurantketen ging de lockdown bovendien in met fors hogere schulden, die onder meer dienden voor een miljoenenuitbetaling aan de aandeelhouders.

Het bericht bleef vorige week wat onder de radar: volgens de vakbonden van Lunch Garden duiken steeds meer signalen op over een nieuwe reorganisatie bij de restaurantketen. 'We vrezen een nieuwe reorganisatie. En dat zal geen maanden meer duren', zeggen de bonden.

Een van die signalen is het plotse vertrek van Frank Gysbrechts, de financieel directeur van Lunch Garden. Zijn vertrek zou niet in onderling overleg zijn gebeurd en volgt enkele maanden na dat van CEO Annick Van Overstraeten. Zij moest eind mei, na tien jaar aan het hoofd van de restaurantketen, opstappen.

Volgens de vakbonden kon de topvrouw 'zich niet vinden in de plannen die de hoofdaandeelhouder (het investeringsfonds Freshstream, red.) had met het personeel'. Van Overstraeten werd eind mei vervangen door Ann Biebuyck, de aankoopdirecteur van Lunch Garden tussen 2010 en 2017.

Analyse

Bij Lunch Garden wil men niet concreet ingaan op de vrees van de vakbonden. Nu de coronacrisis blijft voortduren is het evenwel 'de plicht van het management om - in het belang van de onderneming en de werknemers - alle mogelijke scenario’s te analyseren om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen en de mogelijke gevolgen zo veel mogelijk te beperken', zegt CEO Ann Biebuyck. Die analyse is nog bezig en wordt zo snel mogelijk afgerond. 'Wij geloven in de toekomst van Lunch Garden', onderstreept ze.

Lunch Garden heeft een goed boekjaar achter de rug. Zowel de inkomsten als de rendabiliteit groeiden. De omzet bedroeg 117,6 miljoen euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) 16,5 miljoen euro en de bedrijfswinst van 4,4 miljoen.

Wij geloven in de toekomst van Lunch Garden.
Ann Biebuyck
CEO Lunch Garden

Maar toen sloeg de coronacrisis toe en gingen de restaurants van Lunch Garden wekenlang dicht. Lunch Garden heeft zijn restaurants gefaseerd heropend. De laatste heropeningen vinden begin oktober plaats.

Zoals veel retailers en horecabedrijven zit de restaurantketen om de tafel met haar huisbazen om de huurprijzen te hernegociëren. 'We onderhandelen over een tegemoetkoming in de huurlasten en een verlaging van de huurprijzen, gezien de aanhoudende moeilijke periode. Dat is een kwestie van goed beheer', zegt ze. De belangrijkste huisbaas van Lunch Garden is Redevco, de vastgoedpoot van de familie Brenninkmeijer (eigenaar van de kledingketen C&A). Die werd in 2015 via het investeringsfonds Bregal Freshstream ook eigenaar van Lunch Garden, maar de wegen van het fonds en de familie gingen begin dit jaar uiteen.

Herfinanciering

Of dat aan de basis lag van de managementwissels, is niet duidelijk. Feit is wel dat Lunch Garden de coronacrisis aanvatte met een verhoogde schuldgraad naar aanleiding van een herfinanciering. Die werd doorgevoerd in november vorig jaar, na de mislukte verkoop van Lunch Garden.

Bij zo’n operatie gaat een bedrijf een nieuwe schuld aan die hoger is dan de uitstaande schuld. Het verschil tussen beide bedragen wordt uitbetaald aan de aandeelhouders. Het bedrijf zit wel opgescheept met een hogere schuld. Bij bedrijven in handen van investeringsfondsen wordt dat mechanisme vaker gebruikt.

De balans van Lunch Garden was in goede staat toen Lunch Garden de coronacrisis inging.
Ann Biebuyck
CEO Lunch Garden

Bij Lunch Garden werd volgens onze informatie een nieuwe lening van 77 miljoen euro aangegaan en vloeide 37 miljoen euro naar de aandeelhouders. De nieuwe lening zou verstrekt zijn door het Londense ICG, dat de voorkeur genoot op een - naar verluidt voordeliger - voorstel van ING.

Lunch Garden bevestigt dat er een herfinanciering is geweest, maar plakt er geen precieze cijfers op. 'Sinds 2016 is bijna 35 miljoen geïnvesteerd in de restaurants', klinkt het. 'Een deel daarvan werd in het kader van een herfinanciering terugbetaald aan de aandeelhouders. Er werd evenwel geen winst uitgekeerd. De balans van Lunch Garden was in goede staat toen het de coronacrisis inging.'

De Tijd vernam ook - maar dit is onbevestigd - dat PwC, de commissaris-revisor van Lunch Garden, aan de eigenaar van de keten zou hebben laten weten dat het zich vragen stelt over de continuïteit van het bedrijf na de coronacrisis en na die herfinanciering. Peter D'hondt, de vennoot van PwC verantwoordelijk voor het Lunch Garden-dossier, wou desgevraagd geen enkel commentaar kwijt. Ook Lunch Garden houdt daarover de lippen op elkaar.

Kerncijfers Lunch Garden (2019)

Omzet: 117,6 miljoen euro

Brutobedrijfswinst (ebitda): 16,5 miljoen euro

Bedrijfswinst: 4,4 miljoen euro

Aantal restaurants: 63 (waarvan 17 in franchise), 13 Total-snelwegrestaurants en 3 museaconcessies

Aantal werknemers: +/- 1.100

Aandeelhouders: investeringsfonds Freshstream, management

Lunch Garden heeft sociaal bewogen jaren achter de rug. Vooral in 2014 liepen de spanningen hoog op. De sociale onrust sleepte er toen weken aan. Het kwam zelfs tot een 24-urenstaking. Het sociaal conflict draaide rond de eis van de directie tot meer polyvalentie en flexibiliteit van werknemers, langere openingsuren en inlevering door de oudere werknemers.

Sinds 2015 zit de groep in de handen van het private-equityfonds Freshstream (ex-Bregal Freshstream). Het geld voor het fonds werd aangebracht door de Brenninkmeijers, de rijkste familie van Nederland. Maar die blies de bruggen met het fonds begin dit jaar op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud