Corona doet vraag naar ingenieurs en IT’ers eerst afnemen en dan boomen

De coronacrisis heeft de onderliggende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet veranderd. ©Photo News

Hoewel het aantal vacatures voor IT’ers en ingenieurs de voorbije maanden stevig is gedaald, blijven het forse knelpuntberoepen. Meer nog: experts en bedrijven verwachten dat de coronacrisis de digitalisering zo versnelt dat die hoogtechnische profielen nog meer nodig zullen zijn.

Met het einde van het academiejaar komt opnieuw een hele lichting afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Hoe heeft corona ingehakt op de aanwervingsappetijt van bedrijven? Hebben ook ingenieurs en IT’ers, profielen die altijd al in de vuurlinie stonden van de war for talent, de voorbije maanden meer moeite ondervonden om aan de bak te komen? De recentste cijfers van de VDAB geven een dubbel beeld.

In de sector informatica, media en telecom ontving de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling tussen juni 2019 en mei 2020 bijna 10.000 vacatures (9.229), waarvan zowat 3.000 vacatures voor informatica- en ICT-medewerkers. Dat is een daling van 23 procent tegenover de periode van 12 maanden daarvoor (juni 2018 - mei 2019). Het meest gevraagde beroep is met voorsprong analist-ontwikkelaar ICT, met 1.512 vacatures in de voorbije 12 maanden. Maar ook dat aantal daalde met 41 procent. ‘We zien enkele bedrijven die duidelijk minder vacatures gemeld hebben dan in de vorige periode, soms enkele honderden minder’, zegt Joke Van Bommel, de woordvoerster van de VDAB. ‘Dat kan gedeeltelijk aan de coronacrisis liggen, vooral bij bedrijven die op projectbasis werken met freelancers.’

Ingenieurs

Een gelijkaardig beeld zien we bij de ingenieurs, ook al heeft de VDAB die profielen niet in een apart cijferhokje zitten. De grootste groep is terug te vinden onder de noemer 'expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie'. Daar gaven de bedrijven de voorbije 12 maanden 644 vacatures door, waar dat er in de periode juni 2018 tot mei 2019 nog 720 waren (-10%). Hetzelfde geldt voor de beroepsgroep productmanager, waar het aantal vacatures - vooral voor ingenieurs - met 37 procent daalde.

We zitten iets onder het aanwervingsniveau van vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met de onzekerheid op middellange termijn.
Hans Casiers
Hr-directeur DEME

Heel wat bedrijven die erom bekend staan elk jaar bij het einde van het academiejaar grote hordes pas afgestudeerden aan te nemen, beamen dat het momenteel op een lager pitje staat. Bij de baggeraar DEME zegt hr-directeur Hans Casier dat hij voorzichtiger is geworden. ‘Met 50 tot 60 vacatures zitten we iets onder het niveau van vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met de onzekerheid op middellange termijn. Zet de economische vertraging zich door in het najaar of gaat het toch nog meevallen in onze sector? Daarom gaan we iets bewuster om met aanwervingen.’

Ook bij Thermote & Vanhalst, wereldwijd marktleider in de distributie en verhuur van vorkheftrucks en hoogtewerkers, wachten ze af wat het najaar brengt. Daar is van de 160 vacatures geen enkele geschrapt, maar zijn er wel een vijftigtal on hold gezet. Bij de banken Belfius en KBC, traditionele grootrekruteerders, is het aantal geopende vacatures afgenomen in vergelijking met een jaar geleden. Bij Belfius gaat het om 40 vacatures tegenover 70 een jaar geleden. Het consultingbedrijf EY heeft het voorbije jaar (tot en met juni) in België 500 mensen aangenomen  - IT’ers, fiscaal specialisten, juristen, licentiaten economie, handelsingenieurs-beleidsinformatica - tegenover 600 vorig jaar (-17%). ‘Maar dat heeft eerder te maken met onze inspanningen om het verloop van medewerkers terug te dringen dan met de coronamalaise’, zegt hr-directeur Wim De Wit. ‘Doordat onze retentie steeg, moesten we minder aanwervingen doen.’

Witte raaf

Door de lagere vraag en een groter aantal werkzoekenden is volgens Van Bommel de kans voor bedrijven iets groter geworden dat ze toch die ene 'witte raaf' vinden. ‘Wie afstudeert met een diploma in die richtingen mag er vrij zeker van zijn goed terecht te komen.’

Dat merkt ook De Wit. ‘De vacatures raken sneller ingevuld. Waar we vroeger nog veel toezeggingen kregen na de zomervakantie, grijpen sollicitanten die de job hebben nu meteen hun kans. Het is alsof ze sneller eieren voor hun geld kiezen, door de economische onzekerheid, maar ook omdat ze voelen dat er bij andere bedrijven misschien enige terughoudendheid is.’

De terugval in het aantal vacatures betekent evenwel niet dat de technologische knelpuntberoepen tot het verleden behoren. Volgens Van Bommel zullen de hoger opgeleide profielen schaars blijven. ‘Als je de vacaturecijfers afzet tegen het kleine aantal werkzoekenden dat het juiste diploma heeft, blijven het knelpuntberoepen. De coronacrisis heeft de onderliggende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet veranderd. De vraag van de kant van de werkgevers blijft bestaan en bovendien zijn het beroepen die de nodige competenties, kennis en kwalificaties vragen. Lang niet iedereen die interesse heeft in die beroepen heeft dat allemaal al op zak.’ Het aantal werkzoekenden met een diploma ingenieur op zak is nauwelijks gestegen.

Patrick Slaets, arbeidsmarktexpert van de studiedienst van de technologiefederatie Agoria, verwacht dat de vraag naar technisch talent groot blijft. Hij wijst zelfs op een tegenbeweging op langere termijn door corona. ‘De terugval van de vraag is een tijdelijk fenomeen, dat op de langere termijn meer dan gecompenseerd wordt door twee factoren. Vooreerst is er de digitale versnelling op het vlak van AI, big data, cloud en robotics - zeg maar de kern van IT. Daarnaast heb je de digitale versnelling in de hele economie. Denk aan telewerk, videoconferencing, e-commerce. De manier waarop banken, warenhuisketens en vastgoedmakelaars hun producten en diensten tot bij de klant brengen, wordt steeds digitaler. Daar heeft corona een duidelijke versnelling gebracht.’

'Tussen 2025 en 2030, hadden we zonder de coronacrisis 20 tot 30 procent meer automatisering verwacht. Door corona loopt dat op tot 50 procent extra. Daarvoor zijn nog meer IT’ers en ingenieurs nodig.’
Peter Slaets
Arbeidsmarktexpert Agoria

Reculer pour mieux sauter

Slaets noemt het ‘reculer pour mieux sauter’.  Tegen volgend jaar verwacht hij een pak extra jobs als gevolg van de digitalisering door corona. 'Op langere termijn, tussen 2025 en 2030, hadden we zonder de coronacrisis 20 tot 30 procent meer automatisering en digitalisering verwacht bij de bedrijven. Door corona loopt dat op tot naar schatting 50 procent. Daarvoor zijn nog meer IT’ers en ingenieurs nodig.’

‘Zelfs als er een tweede coronagolf komt, gaan we er nog van uit dat de wereldeconomie zich in 2021 toch zo herpakt dat we blijven groeien’, zegt Isabelle Van de Voorde, de woordvoerster van Thermote en Vanhalst. ‘De vacatures voor 32 IT-profielen blijven openstaan, omdat we nog steeds veel plannen hebben met onze digitale strategie. Die mensen blijven we nodig hebben.’

Bij de banken klinkt hetzelfde geluid. ‘We werven gericht aan in commerciële functies, dataprofielen, IT, risk en specifieke bancaire functies’, zegt Stef Leunens. ‘Voor heel 2020 verwachten we 100 à 150 mensen aan te werven, van wie er momenteel al ongeveer 70 in dienst zijn. Ook de komende jaren zal er, door de verdere digitalisering, een nood blijven aan data en technische IT-profielen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud