Optimistisch Barco bekoort belegger

Barco-CEO Eric Van Zele ©Photo News

De beeldvormingsgroep slaat dit jaar munt uit de rugwind die de sterke dollar vormt. De winst zal echter maar in bescheiden mate die sterke groei volgen. Barco blijft voorzichtig en wil de investeringen in het komend halfjaar opschroeven.

Na een beroerd 2014 stevent Barco op een duidelijk beter 2015 af. Analisten hadden al gemikt op een sterke omzetgroei, mede dankzij de sterke dollar. Maar toch blijkt ook die optimistische prognoses nog een onderschatting, tenminste wat het bovenste lijntje van de resultatenrekening betreft.

De omzet stijgt met 17 procent tot 506,2 miljoen euro. De analisten rekenden gemiddeld op een groei van 'slechts' 10 procent tot 478,8 miljoen euro. Ook het orderboekje is met 522 miljoen euro (+16%) nog meer dan verwacht aangedikt.

Alle divisies van Barco zagen de omzet flink stijgen. Entertainment, de grootste divisie die onder meer digitale cinemaprojectoren en reuzeschermen levert, zag een groei van 16 procent. China en India blijven belangrijke groeimarkten voor digitale cinema, en Barco doet er goede zaken met zijn compactere projectoren voor kleinere zalen. 

In Healthcare, hogeresolutieschermen voor de medische sector, stegen de verkopen met 18 procent en in de Enterprise-divisie was er zelfs een toename met 20 procent. Toch blijft die divisie een zorgenkindje voor CEO Eric Van Zele. De divisie produceert onder meer controlekamers en die markt is in sneltempo overgestapt op goedkope LCD-schermen van producenten als Samsung, LG en Sony. Barco probeert de groei en de winstgevendheid van dat segment weer aan te zwengelen door toegevoegde diensten te leveren, zoals de calibratie van schermen en de mogelijkheid om verschillende LCD-schermen naadloos op elkaar te doen aansluiten, maar volgens Van Zele is het een proces van twee à drie jaar eer er beterschap verwacht mag worden.

Hoopgevend is dat nieuwe initiatieven zoals Clickshare, Barco's technologie om grote schermen draadloos te verbinden met een smartphone of tablet, volop hun vruchten afwerpen, getuige de forse stijging van de omet en het orderboekje. 'Zonder die innovaties zouden we steeds minder relevant worden', aldus Van Zele.

'Vergelijk het met wat er in de gsm-markt is gebeurd. Wanneer je vandaag een smartphone koopt, koop je die niet meer omdat je er mee kan telefoneren. Je koopt zo’n toestel omwille van alle andere dingen die je ermee kan doen! Het verhaal van Apple versus Nokia. De telefoons van Nokia waren technisch de beste in de markt, maar die van Apple boden meer mogelijkheden. In onze sector zie je hetzelfde gebeuren. Onze klanten verwachten niet alleen meer een uitstekende beeldkwaliteit. De software en applicaties die errond hangen, die maken het verschil.'

Guidance

Logischerwijs verhoogt Barco de verwachtingen voor de omzetgroei voor het volledige boekjaar. Het Kortrijkse bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 5 à 10 procent (high single digits), terwijl de lat eerder op een 'stabiel tot licht hoger' cijfer lag. Opvallend: Van Zele verwacht ondanks die sterke omzetgroei slechts een 'bescheiden' groei van de bedrijfswinst voor afschrijvingen en afboekingen (ebitda). 'We blijven voorzichtig', klinkt het. 'Daarbij komt dat we in de tweede jaarhelft zullen lijven investeren.'

Sinds Barco vorig jaar zijn defensietak verkocht, is de oorlogskas flink aangedikt tot bijna 190 miljoen euro. 'We gaan dat geld niet op de balans laten staan', klinkt het. Barco blijft actief zoeken naar overnames waarmee het zijn marktpositie kan versterken. Van Zele geeft het voorbeeld van Advan, een Amerikaanse producent van medische beeldschermen, die Barco vorige maand kocht voor 16 miljoen euro . 'Een kleine overname, maar wel één die ons potentieel grote klanten kan bezorgen.'

Onderzoek & ontwikkeling

Opmerkelijk, tot nog toe bracht de beeldvormingsgroep haar kosten voor onderzoek & ontwikkeling niet als bedrijfskosten ten laste van de resultatenrekening. Wel werden ze op op de balans geactiveerd en vervolgens geleidelijk afgeschreven. Die praktijk stootte bij analisten regelmatig op kritiek.

Barco gaat voortaan O&O wel meteen als kosten in rekening brengen en dat heeft een serieuze impact op de rapportering. Zo komt de bedrijfswinst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen uit op 40,5 miljoen euro. Dat is een marge van 8 procent. Zonder wijziging van de boekhoudmethode zou de marge op 12,8 procent uitgekomen zijn. 

'We hebben die beslissing genomen om meer transparant te zijn in onze rapportering', zegt CFO Carl Peeters. 'We evolueren steeds meer van een hardwarebedrijf naar een technologiebedrijf. Dat brengt kortere productcycli en een lagere voorspelbaarheid met zich mee. We stelden ons de vraag of het activeren van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling nog wel op zijn plaats was.'

Gevolg is wel dat Barco dit en de komende kwartalen naast de actuele O&O-kosten nog afschrijvingen van eerdere R&D-investeringen moet boeken. Tegen midden volgend jaar zijn de 'dubbele kosten' wel uitgezweet. 

De bedrijfswinst zakt door de forse hogere afschrijvingen van 12,7 naar 7,5 miljoen euro, een marge van slechts 1,5 procent. Anders gesteld: van elke 100 euro verkopen, houdt Barco slechts 1,5 euro bedrijfswinst over. Ook hier een grote impact, want zonder de O&O-kosten zou de marge 6,2 procent geweest zijn.

De courante nettowinst, deel van de groep, zakte van 7,1 naar 0,1 miljoen euro of 0,01 euro per aandeel. Inclusief de meerwaarde op de verkoop van enkele afdelingen kwam de groepswinst uit op 46,3 miljoen euro of 3,86 euro per aandeel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud