Advertentie

Herlancering Vlaamse subsidies

De Vlaamse overheid biedt al een paar jaar subsidies aan onder meer de BEA-regeling. Die wordt nu hervormd en opnieuw gelanceerd onder de naam kmo-portefeuille. Die vlag dekt een zeer ruime lading van steun voor ondernemen, innoveren en internationaliseren. Steun uit diverse overheidshoeken kan worden gebundeld tot een volledig traject. !

Het subsidiepakket BEA telde vier pijlers: opleiding, advies, kennisoverdracht en mentorschap. “Die laatste twee werden amper gebruikt. Kennisoverdracht was niet te onderscheiden van advies. Het systeem kon ook niet overweg met het kunstmatige onderscheid tussen innovatie, de eerste zijn om iets te bedenken, en imitatie, een intelligente toepassing van een vernieuwing”, vertelt Bernard De Potter, administrateur-generaal van het Agentschap Economie, dat binnenkort wordt omgedoopt tot het Agentschap Ondernemen en daarbij ook het huidige VLAO integreert.

DRIE NIEUWE PIJLERS

De Vlaamse overheid hervormt nu het BEAsysteem en lanceert het opnieuw onder de naam kmo-portefeuille. Wat verandert er? “We gaan uit van het idee dat je het best een onderscheid kunt maken tussen technologische en andere innovaties. Voor technologisch advies beschikt het IWT al lang over stevige instrumenten.” Het grondige technologische advies van het IWT wordt nu een onderdeel van de nieuwe kmo-portefeuille. Die telt voortaan drie eenvoudige pijlers: ondernemen, innoveren en internationaliseren. In de pijler ondernemen worden de vroegere opleidings- en adviessubsidies ondergebracht. De pijler innoveren integreert de IWT-aanpak ter zake, met de technologische adviessteun. Voortaan is ook het internationaal gaan structureel ingebouwd in het subsidiepakket.

STIPPEL UW TRAJECT UIT

“Een bedrijf kan in dat pakket een traject afleggen. Het kan steun krijgen om de economische haalbaarheid voor een businessvernieuwing te onderzoeken met adviessteun. Het kan parallel daarmee of achteraf de technische haalbaarheid ervan deels met technologische adviessteun bekostigen. En het kan subsidies krijgen om een internationale markt te bestuderen in het kader van innovatie”, schetst Bernard De Potter. “Als duidelijk is dat een innovatie reëel potentieel heeft, kan het IWT in een vervolgtraject nog forser investeren, tot 25.000 euro. Er komt een kruisbestuiving tussen de steunsystemen van het IWT, Flanders Investment & Trade en het Agentschap Ondernemen.”

ER KAN MEER

Met die vernieuwing hoopt de Vlaamse overheid de onderbenutting van haar subsidieaanbod te doen wegsmelten. “Er komt geen probleem van selectie. Wie voldoet aan de criteria, krijgt steun ”, verzekert De Potter nog. Bij de dienstensteun moet de dienstverlener erkend zijn, in het gedeelte ondernemen en internationaliseren moet de adviseur beschikken over een aanvaard kwaliteitssysteem, bij het innoveren moeten kenniscentra door het IWT erkend zijn ... dat zijn maar enkele voorbeelden van vereisten.

“Er komt een lijst van niet-steunbare activiteiten, wat het gebruik van de middelen voor alle andere gevallen mogelijk maakt. Maar bij steun voor het ondernemen en voor het internationaliseren moet de steunvrager de helft van het benodigde kapitaal zelf ophoesten, bij innovatiesteun een kwart. Eerst was de overheid te gul met opleidings- en adviescheques, daarna wat te streng. Nu kiest ze voor de gulden middenweg. ”

SIMPEL AAN TE VRAGEN

De procedure voor een subsidieaanvraag blijft volledig elektronisch. De beveiliging, die het gebruik van de elektronische identiteitskaart of een token vergt, vormt blijkbaar nog een drempel. “Maar op zich is de procedure zeer eenvoudig. Bedrijven moeten ook leren omgaan met dit soort tools. Voortaan kunnen de dienstverleners de indienende bedrijven daarbij trouwens helpen”, aldus nog Bernard De Potter. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud