'Antwerpen wordt Europese werf van de eeuw'

Containeroverslag in de Antwerpse haven ©wim kempenaers (wkb)

De Antwerpse haven boekte zijn zesde recordjaar op rij. Maar ook de toekomst zal die overslag blijven groeien, zegt topman Jacques Vandermeiren. Meer capaciteit en betere mobiliteit worden dus topprioriteiten.

In de Antwerpse haven werden dit jaar 235 miljoen ton goederen overgeslagen, een groei van 5,1 procent en het zesde recordjaar op rij. Meer dan de helft van de goederen - 130 miljoen ton - komt of gaat de haven in of uit via containers. Dit jaar waren het er 11 miljoen, eveneens een record.

Uniek is dat er groei was in alle segmenten. Ook de overslag van chemische en aardolieproducten, ertsen, staal en stukgoed gingen de hoogte in. Antwerpen is nog altijd de grootste staalhaven van Europa.

Met die groeicijfers overklast Antwerpen concurrent Rotterdam. Daar bleef de totale overslag volgens de voorlopige cijfers steken op 467 miljoen ton. De containertrafieken stegen net als in Antwerpen met 5 procent tot 14,5 miljoen stuks. Antwerpen en Rotterdam zijn daarmee goed voor bijna 60 procent van de totale containeroverslag in West-Europa.

Verdere groei

'Er zijn weinig redenen om te geloven dat die groeicijfers in Antwerpen gaan stilvallen', zegt topman Jacques Vandermeiren van de haven van Antwerpen. 'We horen allerlei doemberichten over een aankomende crisis. Maar uit gespecialiseerde studies en gesprekken met internationale containerrederijen zien en horen we dat die groei op korte en middellange termijn niet zal stilvallen'.

'Er zijn weinig redenen om te geloven dat de groei in Antwerpen de volgende jaren zal stilvallen. Integendeel.'
Jacques Vandermeiren
Topman Antwerpse haven

De groei zal zoals de afgelopen jaren geen vijf procent per jaar meer bedragen, geeft Vandermeiren toe. 'Eerder twee à drie procent. Maar we zien dat de grote spelers in onze haven blijven geloven. Kijk naar de 2,3 miljard extra investeringen die dit jaar door vooral chemiebedrijven zijn aangekondigd in de haven. Daarom is ook die extra containercapaciteit in de haven zo belangrijk. Want de containerisering - de trend om zoveel mogelijk in containers te stoppen, van fruit tot staal - gaat onverminderd voort'.

Momenteel werken de grote containerterminals in de haven voor de sluizen op 84 procent van hun capaciteit. Vandermeiren: '80 procent is ideaal om efficiënt op de terminals containers de lossen en te laden. Met een verwacht jaargroei van drie procent zitten die terminals echter in 2022 aan hun plafond. Het zal de komende jaren dus moeilijker worden om de containers in onze haven even efficiënt te blijven behandelen. Want het nieuwe Saeftinghedok zal er ten vroegste in 2024 zijn.'

Boomerangdok

De Vlaamse regering zette vorige week het licht op groen voor bijkomende capaciteitsuitbreiding in de Antwerpse haven. Ten noorden van het Deurganckdok komt een nieuw Saeftinghedok en ook ten zuiden van het Deurganckdok en op de Antwerpse rechteroever komt extra capaciteit. In totaal krijgt de haven er ruimte bij voor de overslag van nog eens 7 miljoen containers, bovenop de bestaande capaciteit van 15 miljoen containers.

Vandermeiren: 'We zijn blij dat de beslissing om in- en uit te breiden genomen is. Maar we zijn er nog niet. Er moet nog onderzocht worden met de nautische impact is van het nieuwe Saeftinghedok dat aan het Deurganckdok een knik krijgt. Is dat nieuwe 'boemerangdok' optimaal voor slepers, loodsen, containerbehandeling? Positief is wel dat Doel kan gespaard blijven'.

Oosterweel

Vandermeiren wees meteen op de tweede prioriteit om de haven zonder kleerscheuren verder te laten groeien: mobiliteit.

'Gelukkig is er een akkoord over de Oosterweelverbinding. Maar we weten niet goed wat er op ons af zal komen. In onze achtertuin wordt hier binnenkort de grootste Europese werf van de eeuw gebouwd. De werken zullen op vijf fronten in en rond Antwerpen plaatsvinden en zullen ettelijke jaren duren. Het wordt dus een moeilijke periode'.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk is de derde maritieme handelspartner voor de Antwerpse haven. Jaarlijks worden circa 15 miljoen ton goederen vervoerd tussen Verenigd Koninkrijk en de Antwerpse haven, mooi verdeeld tussen in- en uitvoer. Volgens topman Jacques Vandermeiren van de Antwerpse haven wordt het heel moeilijk in te schatten wat de impact wordt van de brexit. 'Wordt het minder trefiek? Zal het vertragen? We weten het niet. Maar het is een illusie te denken dat het iets positiefs oplevert', aldus Vandermeiren. 'Je ziet dat iedereen zich voorbereidt op een worst case scenario, een no-deal. We hebben een taskforce opgestart en gaan zoveel mogelijk onze troeven uitleggen aan verladers in het VK en het buitenland. Onze douanemensen zijn volop mensen aan het aanwerven, vooral veeartsen. Het is duidelijk dat er veel extra middelen zullen nodig zijn. Als haven zullen we dat overleven. Maar het creëert veel onzekerheid en het zal ongetwijfeld veel chaos veroorzaken'. 

Vandermeiren werkt aan allerlei initiatieven om zoveel mogelijk trucks van de weg te halen. Betere samenwerking met Infrabel om het 1.000 km spoor in de haven efficiënter te benutten, nachtopening van terminals en bundeling van binnenvaartvrachten zijn er enkele.

Vandermeiren: 'Tegen 2030 willen we het aandeel van het spoor in totale havenverkeer verdubbelen tot 15 procent. De binnenvaart moet van 38 naar 42 procent zodat het truckvervoer terugvalt op 43 procent. Ambitieus, ik weet het. Maar het voordeel van die stilstand, is dat iedereen beseft dat er anders moet worden gewerkt'. 

Waterbussen

Vanaf volgend jaar gaan de waterbussen voor het passagiersvervoer in de haven om het halfuur in plaats van om het uur varen. Die bussen - samen met de fietsbussen - zijn op korte tijd een volwaardig alternatief geworden om mensen in de haven van en naar het werk te brengen. Door het groeiende fileprobleem hebben veel Antwerpse bedrijven het moeilijk om mensen te vinden.

Sinds de opstart midden 2017 maakten 400.000 mensen gebruik van de waterbussen. Momenteel zijn het 50.000 per maand. In de haven werken 60.000 mensen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content