Raad van State zet Oosterweel op de helling

Op enkele plaatsen in Antwerpen zijn al kleine voorbereidingswerken aan de gang voor de Oosterweelverbinding. ©Jonas Roosens

Twee adviezen van auditeurs over het mobiliteitsproject bevatten fundamentele kritiek. Als die gevolgd worden, loopt het project jaren vertraging op.

Straten-Generaal stapte twee jaar geleden naar de Raad van State om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) te laten vernietigen. De actiegroep viseerde het milieueffectenrapport (MER). De adviezen die de auditeurs daarover opstelden, bevatten heel wat kritiek, schrijft De Standaard.

De Raad van State volgt in de meeste gevallen het advies van de auditeur. Als het GRUP vernietigd wordt, moet die procedure opnieuw beginnen. Gevolg: jaren vertraging. Al is er altijd een kans dat de Raad van State het advies van de auditeur niet volgt.

Meccano

De grootste kritiek is dat er geen onderzoek gebeurde naar het zogenaamde Meccano-alternatief, om de E17-autosnelweg ter hoogte van Zwijndrecht-Burcht ondergronds te brengen. Dat is niet meer aan de orde, maar lag bij de opmaak van de plannen wel op tafel. 

Op de kabinetten van de ministers van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), en Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), en bij de Beheersmaatschappij Antwerpen (Mobiel BAM) wordt een antwoord op de adviezen voorbereid. Een aantal van de opmerkingen van de auditeurs is immers vormelijk. 

Pyrrusoverwinning

In de Vlaamse regering beschouwt men de mogelijke vernietiging van de Raad van State als een pyrrusoverwinning, meldt De Standaard. Want die zou ook alternatieven, zoals de overkapping van de Ring in het Ringland-plan, onmogelijk maken.

Ben Weyts zei aan 'VRT nieuws' dat hij enerzijds de uitspraak ten gronde wil afwachten, maar anderzijds met collega Joke Schauvliege (CD&V) gaat bekijken wat de alternatieven zijn op het gebied van de ruimtelijke ordening. 'We moeten ons voorbereiden op het slechtste geval. We moeten alternatieve scenario's hebben die daarop een antwoord kunnen bieden.'

'Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, dan slaat dat ons jaren terug', benadrukt hij. 'We hebben geen alternatief en dan verliest iedereen.'

Tegenover Radio 1 had de minister van Mobiliteit het over een vertraging van 'enkele jaren'. Hij reageerde ook op de kritiek van Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). Volgens haar stond de kritiek van de Raad van State 'in de sterren geschreven'. 'Ben Weyts was gewaarschuwd dat er juridische problemen zouden zijn, maar hij blijft hardnekkig vasthouden aan Oosterweel. Hij oogst wat hij gezaaid heeft', aldus Kherbache.

Weyts spreekt van 'goedkope kritiek' en vraagt Kherbache aan 'zelfreflectie' te doen. 'Het MER dat nu onder vuur ligt, is opgemaakt door de vorige Vlaamse regering, inclusief de sp.a. Als ik al iets oogst, is het minstens ten dele mee gezaaid door de sp.a', aldus de N-VA'er.

De voorbije weken doken allerlei donderwolken op boven het Oosterweelproject. Het Rekenhof uitte kritiek op het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit. Daarnaast keurde de gemeente Zwijndrecht de plannen af op haar grondgebied. Daarnaast hangt een nieuw referendum als een zwaard van Damocles boven het project. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud