Antwerpse haven breidt uit mét behoud polderdorp Doel

Het spookdorp Doel wordt nieuw leven ingeblazen. ©Photo News

De Vlaamse regering heeft de uitbreiding van de Antwerpse haven goedgekeurd. Het plan voorziet in een beperkt nieuw dok dat aansluit op het Deurganckdok. Het polderdorp Doel kan blijven bestaan.

Het gaat om het zogeheten 'negende alternatief'.

Het beperkte nieuwe dok takt niet aan op de Schelde, maar op het Deurganckdok. Het nieuwe dok wordt alleen langs de onderzijde ontwikkeld, waardoor er capaciteit is voor 3,2 miljoen extra containers. Aan de noordzijde komt een aarden wal en een groene buffer.

Daarnaast wordt capaciteit gevonden voor 4 miljoen extra containers in de bestaande haven, via de uitbreiding van de Noordzeeterminal en een nieuwe terminal op het Noordelijk Insteekdok, dat wordt gedempt. Er komt ook een nieuwe terminal aan het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis.

Doel

Het polderdorp Doel wordt gevrijwaard in het scenario, al is nog niet bekend in welke vorm. 'Het is absoluut niet de bedoeling terug te keren naar de situatie van voor 1998', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). 'Maar we voorzien wel enige woonfunctie.' Een onderzoeks- en ontwerpbureau gaat na wat nog mogelijk is voor het dorp.

Dat de regering het meeste brood zag in het negende alternatief was al langer bekend, maar nu wordt het ook vastgelegd in een ontwerp van voorkeursbesluit. Het openbaar onderzoek kan op 8 juni beginnen, met inspraak van alle betrokkenen. In 2025 zou het project moeten zijn afgerond, ongeveer gelijktijdig met het voltooien van de Oosterweelverbinding.

Verkeer

De nieuwe capaciteit zal leiden tot extra verkeersdruk in het Waasland, maar die wil de regering deels opvangen door meer gebruik van spoor en binnenvaart.

'Op dit moment wordt in de haven 37 procent van de goederen via binnenschip en 7 procent via het spoor verwerkt', zegt Weyts. 'Voor de concessies van de nieuwe terminals leggen we hogere voorwaarden vast. De kandidaten moeten 42 procent via binnenschip en 15 procent per spoor vervoeren.'

Daarnaast komt er een westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven naar de E34. Ook wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld voor een nieuwe verbinding tussen de E34 en de N70.

Natuur

Voor de natuurcompensatie zijn er nog verschillende pistes. De Vlaamse overheid heeft 169 hectare ten zuiden van het gehucht Prosper in bezit, dat momenteel wordt beheerd door landbouwers. Dat zou kunnen worden ingericht als natuurgebied.

Een andere mogelijkheid is de inrichting van polders op de Linkerscheldeoever als natuurgebied, of de aanleg van eilanden in de Schelde. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect