Bpost-bonden ongerust over besparingen

Bpost verwacht dat het volume brievenpost de komende jaren fors blijft dalen. ©Photo News

De bonden van Bpost maken zich ongerust over de impact van de verwachte daling van de brievenpost op het personeelsbestand. 'We zullen ons met hand en tand verzetten tegen gedwongen ontslagen', zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond.

De postbonden hebben een akkoord met de directie van Bpost dat er tot eind dit jaar geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Daarna moet onderhandeld worden over een nieuwe cao en dat zouden wel eens moeilijke gesprekken kunnen worden.

Bpost gaf deze namiddag op zijn investeerdersdag duidelijk aan dat er in de kosten moet worden gesneden want de volgende jaren zal de binnenlandse brievenpost blijven dalen, met een krimp van 9 procent per jaar tegen 2022.

Het is evident dat dan ook naar de personeelskosten wordt gekeken. Die maken ongeveer 60 procent uit van de totale kosten. Van Gerven liet op de conferentie het achterste van zijn tong niet zien en het was duidelijk dat Bpost rekent op een toename van de natuurlijke afvloeiingen en een verschuiving van brievenpost naar pakjes.

Bpost wil ook meer hulppostbodes inzetten. Die zijn 30 procent goedkoper dan de contractuele of statutaire postbodes. Volgens Nyns wordt dat geen makkelijke opdracht. 'Het is heel moeilijk mensen te vinden en als men ze vindt, blijven ze niet lang. Dat heeft alles te maken met de hoge werkdruk. Er zijn 200 vacatures voor postbodes. Die raken niet ingevuld.'

Of hij bang is voor gedwongen ontslagen? Nyns: 'Het personeel is natuurlijk ongerust, want er kan volgens hen niet meer worden geherstructureerd. Maar we zullen er alles aan doen om die te vermijden. Nu is er een akkoord dat er tot eind 2018 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Nu al wil Van Gerven de poets- en restaurantactiviteiten en een deel van de call centeractiviteiten outsourcen. Dat gaat over 400 tot 450 mensen. Dat zou gespreid worden over 2019 en 2020. Maar de onderhandelingen daarover zijn nog niet gestart en we willen onder geen beding gedwongen ontslagen want nu zijn bij Bpost 400 vacatures. Het belooft dus een warm najaar te worden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud