Bpost haalt minder winst dan verwacht

Topman Koen Van Gerven van Bpost houdt vol dat er niet aan het dividend van 1,31 euro bruto zal worden getornd. ©Jonas Lampens

Bpost haalde in het derde kwartaal 78,9 miljoen euro brutobedrijfswinst. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Bpost behoudt wel zijn vooruitzichten voor het hele jaar.

Bpost boekte in het derde kwartaal 873 miljoen euro omzet, een stijging van 35 procent. Dat is een gevolg van overnames, een sterke groei van de binnenlandse pakjes en de stabiele inkomsten van de binnenlandse post.

De brutobedrijfswinst bedroeg 78,9 miljoen euro, wat minder is dan verwacht. Bpost wijt dat aan 'hogere organische kosten'. Analisten gingen uit van een omzet van gemiddeld 858 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van gemiddeld 112 miljoen euro. Vorig jaar werd in het derde kwartaal nog een brutobedrijfswinst gehaald van 110,3 miljoen euro.

De brievenpost ging met 6,4 procent achteruit, tegen een daling van 5,3 procent in het derde kwartaal vorig jaar. De verzending van binnenlandse pakjes steeg in volume met 25, 5 procent, dat is minder dan in het derde kwartaal vorig jaar. De omzet uit pakjes steeg in het derde kwartaal met 204 miljoen tot 347 miljoen maar dat heeft alles te maken met de overname vorig jaar van het Amerikaanse e-commerce bedrijf Radial. Exclusief Radial was er een stijging van 20 miljoen euro.

De nettokwartaalwinst daalde met 22,7 miljoen tot 29,3 miljoen euro.

25,5
procent
De verzending van binnenlandse pakjes steeg in volume met 25,5 procent, dat is minder dan in het derde kwartaal vorig jaar.

Hoge kosten

De operationele kosten stegen in het derde kwartaal met 257,5 miljoen euro. Daarvan komt 212 miljoen euro voor rekening van overnames waaronder Radial, dat volgens Bpost nog altijd klanten en dus omzet verliest. Daar zijn de hoge medische kosten voor het personeel en de sluiting van activiteiten niet volledig gecompenseerd door productiviteitsverbeteringen, aldus Bpost.

Ook de loonindexering van oktober, de groei van de binnenlandse pakjes en de hogere transportkosten - 86 miljoen meer dan vorig jaar - zorgden voor een hoger kostenplaatje.

De personeelkosten en de kosten voor uitzendarbeid stegen in het derde kwartaal in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 100 miljoen euro tot 408 miljoen euro. Bijna 90 procent is volgens Bpost het gevolg van de impact van de nieuwe dochterondernemingen. Dit jaar - de eerste negen maanden - stegen de personeelskosten met 300 miljoen euro tot 1,2 miljard euro. Dat is meer dan de helft van de totale kosten. Door de overname van Radial steeg het aantal vaste pesoneelsleden bij Bpost van 26.200 naar 35.000.

Onderzijde van de vork

Bpost behoudt zijn vooruitzichten voor het volledige jaar. Topman Van Gerven mikt voor 2018 op een brutobedrijfswinst die aan de onderzijde uitkomt van de vooropgestelde vork van 560 à 600 miljoen euro.

Om zijn prognose voor een ebitda van 560 miljoen euro te halen in het volledige jaar moet Bpost-topman Koen Van Gerven in de tweede jaarhelft 17,7 miljoen euro meer brutobedrijfswinst boeken dan vorig jaar. Dat is een stijging van 7 procent.

Volgens beurshuis Société Générale is dat mogelijk omdat het vierde kwartaal sterk kan zijn door een stijging van de psotzegelprijs en een lagere kostendruk. Van Gerven verklaarde in augustus dat hij een beter tweede halfjaar verwacht.

Acties

Van Gerven zegt een sterk seizoensgebonden laatste kwartaal te verwachten. 'We zitten op schema om onze vooruitzichten te halen en een dividend uit te betalen dat minstens evenveel bedraagt als vorig jaar'. Dat dividend bedroeg 1,31 euro bruto. 'De operationele resultaten van het Amerikaanse Radial', aldus nog Van Gerven, 'zijn in lijn met onze verwachtingen.'

We verwachten een sterk seizoensgebonden laatste kwartaal en zitten op schema om onze prognoses te halen
Ceo Koen Van Gerven

Van Gerven erkende in zijn kwartaalrapportering dat zijn bedrijf door 'een periode van moeilijk sociaal klimaat' gaat maar noemde de gesprekken met de sociale partners evenwel 'constructief' en bedankte uitdrukkelijk alle werknemers voor hun dagelijks werk.

Woensdagnamiddag kondigde Bpost aan dat de dialoog tussen vakbonden en directie over de slechte werkomstandigheden donderdag hernomen wordt. Voorlopig gaan de stakingen nog altijd door.

Voor heel 2018 gaat Van Gerven uit van een daling van het postvolume met 7 procent, maar dat zou gedeeltelijk worden gecompenseerd door een gemiddelde prijsverhoging van 4 procent. Bpost verhoogde dit jaar de prijs van de postzegel en ook volgens jaar zal er een verhoging komen.

Als vuistregel kan je stellen dat Bpost een volumedaling tot 6 procent probleemloos kan compenseren met hogere prijzen en kostenbesparigen. Maar daarboven zijn extra inspanningen nodig.

In zijn toekomstplan mikt Van Gerven tussen 2018 en 2022 op een bedrijfswinst van 390 à 440 miljoen euro. Dat betekent geen groei en voor dit jaar zelfs minder winst dan in 2017 toen Bpost 492 miljoen euro bedrijfswinst haalde.

Bpost is voor 51 procent in handen van de Belgische staat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect