Bpost-topman Van Gerven zit klem tussen bonden en aandeelhouders

Bpost topman Koen Van Gerven. ©Jonas Lampens

Bpost-topman Koen Van Gerven zal zijn prognoses voor de komende jaren niet kunnen handhaven. Ook het hoge dividend is niet langer houdbaar. Dat zeggen analisten na de zoveelste waarschuwing dat 2019 'uitdagend' wordt.

'2019 wordt een uitdagend jaar', liet topman Koen Van Gerven van Bpost maandag nabeurs cryptisch weten. Het akkoord met de bonden over betere werkomstandigheden en een verlaging van de werkdruk zullen in 2019 een impact hebben op de winstgevendheid van het bedrijf. Details gaf Van Gerven niet. De woordvoerster haastte zich om te verduidelijken dat het niet om een winstwaarschuwing ging.

Het royale dividend van Bpost is niet langer houdbaar.
Ruben Devos
Analist KBC Securities

Maar uit de informatie die analisten nadien kregen, lijkt er veel meer aan de hand dan een 'niet-winstwaarschuwing'. Cru gesteld: Van Gerven kan zijn prognoses voor de volgende vier jaar, die hij op de investeerdersdag in juni bekendmaakte, in de prullenmand mag kieperen.

Hij beloofde toen een bedrijfswinst van 390 à 400 miljoen euro tot en met 2020. Dat bedrag kan hij, zeker in 2019 en 2020, nog onmogelijk halen, is unisono te horen bij analisten. Zij voorspellen dat de bedrijfswinst volgend jaar 15 tot 19 procent lager zal liggen, met blijvende repercussies in de daaropvolgende jaren. Dat heeft alles te maken met hogere kosten, hoofdzakelijk die voor het personeel. Die waren, na de overname van het kwakkelende Amerikaanse e-commercebedrijf Radial, al gestegen van 1,3 naar 1,6 miljard euro.

Hogere kosten

Die personeelskosten zullen in 2019 ongeveer 75 miljoen euro hoger liggen dan gepland, blijkt uit een optelsommetje. Dat heeft alles te maken met het 'voorakkoord' dat de bonden uit de brand sleepten om de werkdruk binnen het bedrijf te verminderen. 

75 miljoen euro
Kosten
De kosten van Bpost zullen volgend jaar ongeveer 75 miljoen euro hoger liggen.

Had Van Gerven die kosten niet kunnen voorspellen in juni? 'Niet echt', is bij analisten te horen, 'want het gros van de kosten is gerelateerd aan het akkoord. Maar hij had wel kunnen voorspellen dat hij 'iets' zou moeten doen voor het personeel. Dat was toen al heel ontevreden over de werkomstandigheden en er waren al acties geweest. Ook het absenteïsme was al heel hoog. Dat daar acties zouden uit voortvloeien, was enigszins voorspelbaar'.

Van Gerven had echter weinig andere keuzes dan te investeren in zijn personeel. In een krappe arbeidsmarkt is door de snelle opmars van e-commerce een hevige concurrentieslag bezig voor bekwaam logistiek personeel. Zowel in de VS - waar gigant Amazon vorige maand een minimumloon van 15 dollar per uur invoerde - als in eigen land. Gelukkig is er nog de hogere postzegelprijs. Die zal volgend jaar minstens 60 miljoen euro inkomsten in het laatje brengen.

Dividend

De huidige winstprognoses rechtvaardigen niet langer een dividend van 1,31 euro per jaar, is bij Berenberg en KBC Securities te horen. 'Zowel de nettowinst als de cashflow zouden jarenlang tekortschieten om een jaarlijkse uitkering van 262 miljoen euro te kunnen dragen', zegt analist Ruben Devos van KBC Securities. 'Zelfs met de 100 miljoen euro die het bedrijf volgend jaar uit de verkoop van vastgoed hoopt te krijgen.'

Sociale vrede

Bpost-topman Koen Van Gerven lijkt diep in de buidel te moeten tasten om tot een sociaal akkoord te komen met de bonden. Die voerden onlangs acties tegen de hoge werkdruk en de slechte werkomstandigheden in het bedrijf. De kosten van het plan worden geraamd op 75 miljoen euro.

Van Gerven was van plan om volgend jaar 750 tot 800 postmensen (5 procent) te laten afvloeien, maar het is onwaarschijnlijk dat hij dat nog kan uitvoeren in het sociaal 'voorstel tot akkoord' dat met de bonden is uitgewerkt en nu aan de achterban wordt voorgelegd. Het schrappen van dat afvloeiingsplan zal Bpost 30 miljoen euro kosten.

Ook de nieuwe cao waarbij de voor 2020 geplande loonsverhoging een jaar vroeger wordt uitbetaald zal 15 miljoen euro extra kosten.  De versnelde indexering van de lonen schat Van Gerven ook op 15 miljoen euro extra. De verandering van het uitreikingsmodel - in prior- en niet priorzendingen - zal nog eens 10 tot 15 miljoen extra kosten.

Volgens Devos is het niet duurzaam om voor de uitbetaling van dat hoge dividend uit de 173 miljoen euro reserves te putten. 'Daarvoor heeft Van Gerven al vlug 40 à 50 miljoen extra nodig, wat betekent dat die reserves na vier jaar uitgeput zijn'. 'Het dividend onder de huidige omstandigheden handhaven, lijkt extreem moeilijk', zegt Berenberg.

Voor de Belgische overheid, die 51 procent van Bpost bezit, is dat geen goed nieuws. Dit jaar krijgt die nog een slordige 136 miljoen euro aan dividenden van Bpost. De volgende jaren wordt dat hoogstwaarschijnlijk een pak minder. Analisten gaan er van uit dat het dividend wordt verlaagd tot 1 euro of zelfs minder. Op 6 december - sinterklaasdag - zal Bpost bijna zo goed als zeker voor het laatst een royaal dividend uitkeren.

Vertrouwen

Van Gerven lijkt nu alle vertrouwen te hebben verloren, zowel qua betrouwbaarheid van zijn prognoses als de manier waarop hij communiceert. Nu blijkt ook overduidelijk dat hij te lang voor de aandeelhouders, en dus het dividend, heeft gekozen. Daardoor bleef de onvrede bij het personeel etteren en barstte het in oktober los met een stakingsweek. Met als gevolg dat er harde acties kwamen en hij nu fors in de buidel moet tasten. Het eindresultaat is dat hij nergens meer krediet heeft. Niet bij de belegger, en niet bij de werknemers.

Staat de positie van Van Gerven onder druk? Devos: 'Die rekening gaan we niet maken. Een bedrijf wordt door een ploeg geleid. Maar als we dachten dat we met het slechte nieuws sinds maart aan het einde van de rit zaten, blijkt dat toch niet het geval te zijn. Het is wel duidelijk dat de de bonden een grote slag hebben thuisgehaald. Het toont aan hoe belangrijk ze zijn als stakeholder. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor zijn grootste aandeelhouder, de overheid'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud