Britten winnen kofferoorlog tegen Brussels Airport

©BELGA

Na een juridische veldslag van acht jaar bijt Brussels Airport onverwacht in het zand tegen Menzies, de Britse bagageafhandelaar die in 2011 geen licentie kreeg in Zaventem. Beide partijen sloten daarover in het geheim een schikking, vernam De Tijd.

Een gepeperde factuur van 15 miljoen euro is het eindpunt van een vaudeville die acht jaar geleden begon. Brussels Airport reikte toen twee licenties voor de afhandeling van bagage en vliegtuigen uit aan de bedrijven die het best scoorden in de procedure: Swissport en Flightcare (vroeger Sabena Handling).

Profiel Brussels Airport

Passagiers (2019): 26,4 miljoen.

Omzet (2018): 595 miljoen euro.

Brutobedrijfswinst 330 miljoen euro.

Nettowinst: 111 miljoen euro.

Aandeelhouders:

- Belgische staat (25%).

- Consortium rond het Nederlandse pensioenfonds APG (36%), waarvan 2 procent door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

- Canadees pensioenfonds OTPP en twee kleine partijen (39%).

 

Het nummer drie, Menzies, en het nummer vier, Aviapartner, vochten de beslissing meteen in kort geding aan bij de rechtbank, die hen gelijk gaf. Waarop toenmalig staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) besloot de licentie ‘tijdelijk’ toe te kennen aan Swissport, dat Flightcare intussen had overgenomen, en aan Aviapartner, de vorige licentiehouder.

Terwijl rode lantaarn Aviapartner ondanks zijn rampzalige rapport mocht voortwerken in Zaventem, bleef Menzies als enige met lege handen achter. Het Britse bedrijf hoopte daarom via het gerecht een fikse schadevergoeding binnen te halen. Maar in 2015 pleitte de rechtbank van koophandel Brussels Airport vrij.

Onvoldoende solvabel

De Britten gaven evenwel niet op en tekenden beroep aan. Verrassend genoeg gaf het Brusselse hof van beroep Menzies in september vorig jaar grotendeels gelijk. Dat blijkt uit het arrest dat De Tijd kon inkijken. Volgens het gerechtshof had Brussels Airport Swissport in 2011 nooit mogen selecteren want het voldeed niet aan de gestelde solvabiliteitsvereisten. Uit een intern document blijkt dat het luchthavenbestuur de solvabiliteit van de Belgische vestiging van Swissport als ‘onvoldoende’ evalueerde. Zonder medeweten van de andere kandidaten gaf Brussels Airport Swissport evenwel de kans een garantie van zijn moederbedrijf in te dienen, wat pas na de ultieme deadline gebeurde.

Het hof van beroep maakt die handelswijze met de grond gelijk. Volgens de rechters schond de luchthavenuitbater de principes van transparantie, objectiviteit en niet-discriminatie. ‘Uit het enkele feit dat Swissport pas na de uiterste datum voor het indienen van de offertes de nodige documenten heeft bezorgd (waaruit moet blijken dat, hoewel de solvabiliteit van de Belgische vennootschap absoluut ondermaats was, de moedermaatschappij de gevraagde garantie zou hebben verleend) blijkt afdoend en met zekerheid dat Brussels Airport zich niet gehouden heeft aan de regel om de eerlijke concurrentie te waarborgen en de kandidaten op gelijke voet te behandelen’, sneert het hof.

15 miljoen
De vaudeville kost de nationale luchthaven naar schatting 15 miljoen euro.

Over het toekennen en verlengen van de tijdelijke licenties, die nog tot 2018 doorliepen, is het hof van beroep even vernietigend. De interim-licenties ‘miskennen alle denkbare regels van gelijkberechtiging, naleven van niet-discriminatie en objectiviteit’, luidt het verdict.

Minnelijke schikking

Aangezien Swissport niet had mogen deelnemen aan de race, moest Menzies in 2011 als nummer drie de licentie krijgen. Het Britse bedrijf eiste daarom aanvankelijk een schadevergoeding van 70 miljoen euro. Dat komt neer op 10 procent van de totale omzet van 700 miljoen euro die de firma in zeven jaar tijd in Zaventem hoopte te boeken. Die eis halveerde later tot 35 miljoen euro, exclusief wettelijke intresten.

Maar volgens het hof van beroep kan de precieze winstderving niet bepaald worden. Het riep beide kemphanen op een minnelijke schikking te sluiten. Brussels Airport zou hebben ingestemd met een bedrag rond 15 miljoen euro. Dat is een stevige som in het licht van de 111 miljoen euro nettowinst die de luchthaven in 2018 boekte. Eind vorig jaar werd de rechtszaak in alle stilte stopgezet. Geen van beide partijen wilde nu reageren.

De rekening is bijzonder zuur voor de nationale luchthaven. Kort voor de uitspraak van het hof van beroep had Menzies naar verluidt nog een minnelijke schikking van 10 miljoen euro aangeboden. Maar het zegezekere luchthavenbestuur ging daar niet op in omdat alle Britse aanvallen de voorbije jaren op niets waren uitgedraaid.

Ondanks de pijnlijke voorgeschiedenis dong Menzies in 2018 opnieuw mee naar een Zaventemse bagagelicentie. Maar door procedurefouten lagen de Britten snel uit de race. Menzies moest het ingediende dossier nog laten goedkeuren door zijn eigen raad van bestuur, waardoor het niet voldeed aan de voorwaarden. Aan het langste eind trokken de twee afhandelaars die in 2011 onterecht een licentie binnenhaalden en de luchthaven nadien jarenlang met geregeld stakingen tot wanhoop dreven: Swissport en Aviapartner.

Vaudeville aan de bagageband

> mei 2011: rangschikking van de offertes voor de afhandelingslicenties op Brussels Airport:

 1. Swissport

 2. Flightcare

 3. Menzies

 4. Aviapartner

> 8 juni 2011: Brussels Airport kent de twee licenties toe aan Flightcare en Swissport.

> 29 juni 2011: de rechtbank in kort geding schorst de beslissing op vraag van Aviapartner en Menzies.

> oktober 2011: de federale overheid geeft een ‘tijdelijke licentie’ aan Swissport (dat Flightcare overneemt) en Aviapartner.

> november 2015: Menzies eist een schadevergoeding van 70 miljoen euro. De rechtbank van koophandel geeft Brussels Airport gelijk. Menzies gaat in beroep.

> februari 2018: Brussels Airport geeft nieuwe licentie van zeven jaar aan Swissport en Aviapartner.

> september 2019: het hof van beroep geeft Menzies grotendeels gelijk. Beide partijen treffen een minnelijke schikking van 10 à 20 miljoen euro.

> mei 2011: rangschikking van de offertes voor de afhandelingslicenties op Brussels Airport:

 1. Swissport

 2. Flightcare

 3. Menzies

 4. Aviapartner

 8 juni 2011: Brussels Airport kent de twee licenties toe aan Flightcare en Swissport.

 29 juni 2011: de rechtbank in kort geding schorst de beslissing op vraag van Aviapartner en Menzies.

 oktober 2011: de federale overheid geeft een ‘tijdelijke licentie’ aan Swissport (dat Flightcare overneemt) en Aviapartner.

 november 2015: Menzies eist een schadevergoeding van 70 miljoen euro. De rechtbank van koophandel geeft Brussels Airport gelijk. Menzies gaat in beroep.

 februari 2018: Brussels Airport geeft nieuwe licentie van zeven jaar aan Swissport en Aviapartner.

 september 2019: het hof van beroep geeft Menzies grotendeels gelijk. Beide partijen treffen een minnelijke schikking van 10 à 20 miljoen euro.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud