Havens van Antwerpen en Zeebrugge starten fusiegesprekken

De containerterminal van PSA in de Antwerpse haven ©BELGA

De gesprekken zullen twee jaar duren. Vorige samenwerkingsgesprekken mislukten telkens.

De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge voeren al bijna twee jaar gesprekken om nauwer te gaan samenwerken. Die samenwerkingsplannen leven al heel lang maar geraakten voortdurend in het slop omdat Zeebrugge bang was voor een tweederangsrol en het vroegere havenbestuur van Antwerpen niet geloofde in vergaande samenwerking. Uiteindelijk bleven enkel nog plannen over om samen te werken voor het aantrekken en verdelen van containertrafieken. Maar ook daar is concreet niet veel van in huis gekomen.

Beide havens vroegen daarom in juli vorig jaar een onderzoek aan bij het consultancybureau Deloitte en Laga. Dat evalueerde de lopende vormen van samenwerking, onderzocht de mogelijke meerwaarde van een mogelijke fusie te komen en keek ook naar passende bestuurscenario's.

Volgens die studie zijn de havens 'in hoge mate complementair en delen ze dezelfde externe uitdagingen'. Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, maakt beide havens robuuster, verankert werkgelegenheid en versterkt de rol in de regio en internationaal. Ze maakt het volgens de studie ook mogelijk om sneller en beter in te spelen op schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Ook de havenklanten staan positief, aldus het rapport.

In een persbericht zeggen de havenbesturen positief te staan tegenover de bevindingen van het onderzoeksrapport en verklaren ze zich bereid om onderhandelingen met het oog op een 'gefaseerde opbouw van een mogelijke fusie' formeel op te starten. Het hele traject zou twee jaar duren.

'De ambitie is om een 'mainport van A tot Z te vormen', zegt voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Zeebrugge Dirk de Fauw. 'We starten formele gesprekken omdat we geloven dat zo overslag, industrie en logistiek sterker aan onze eengemaakte haven kunnen verankeren en we nog meer dan vandaag de toegangspoort tot Europa worden', aldus Antwerps havenschepen Annick De Ridder.

Afgelopen maand verklaarde De Fauw nog dat hij een fusie tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen niet ziet zitten. Een beperkte samenwerking voor de containertrafiek kan wel nog bekeken worden volgens hem. De Fauw zei toen dat de verschillen te groot zijn. 'Onder meer het personeelsstatuut en de strategische doelstellingen liggen te ver uiteen'.

De twee havens werken wel samen op vlak van informatica, uitwisseling van havenarbeiders en de aanpak van de brexit. Antwerpen is de tweede grootste Europese haven en vooral belangrijk voor zijn containeroverslag. Zeebrugge is vooral een auto- en lng-haven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud