Advertentie

‘Ik ben niet de CEO van Bpost, ik ben CEO van Bpost aan het worden’

Dirk Tirez: 'Ik wil bij Bpost naar een andere manier van werken, waarbij we veel meer de nadruk leggen op empowerment, verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen' ©gert jochems

Dirk Tirez is een postbaas met een missie. Hij wil Bpost grondig transformeren door brievenpost en pakjesdiensten in één model te gieten. ‘We willen de beste pakjesboer van Europa worden.’

Vrienden en collega’s die Dirk Tirez (57), de nieuwe topman van Bpost , al jaren kennen, zijn het er allemaal over eens: hij is erg berekenend, zeer intelligent en weet heel goed wat hij doet. Een ‘perfectionist’ voor wie het niet altijd makkelijk werken is sinds hij in 2003 als hoofd van de juridische dienst aan boord kwam van het Belgische postbedrijf. En ook niet toen hij nadien lid werd van het directiecomité.

Maar de zeldzame ziekte die hem twee jaar geleden op het randje van de dood bracht - een infectie die alle spierkracht uit zijn lichaam zoog - heeft hem naar verluidt diepgaand veranderd. Tijdens de maandenlange revalidatie die daarop volgde, is hij ‘veel zachter in de omgang’ geworden en ‘een man met een missie’.

Dat blijkt al meteen als we de stille, onopvallende Oost-Vlaming in het hoofdkwartier van Bpost, 14 hoog boven het Brusselse Muntplein, de hand schudden. Tirez, die zijn in diskrediet geraakte voorganger Jean-Paul Van Avermaet in maart ad interim opvolgde en in de loop van de zomer benoemd werd tot volwaardig CEO, is geen figuur die de kamer vult of de lens van de fotograaf inpalmt. Maar als hij spreekt, klinkt hij erg gedreven.

‘Ik geloof heel sterk in dienend leiderschap’, zegt hij. ‘Dat wil zeggen dat het directiecomité niet uit mensen bestaat die de leiding en controle hebben over Bpost. Die hele filosofie van top-downdenken in een hiërarchische structuur moeten we achter ons laten. Ik wil naar een andere manier van werken, waarbij we veel meer de nadruk leggen op empowerment, verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen.’

Ik was niet plan CEO te worden. Je kan best een betekenisvol leven leiden zonder CEO te zijn.
Dirk Tirez
Topman Bpost

Tirez wil een culturele omwenteling bij Bpost op gang brengen. ‘Ik ben best bereid wekenlang in het directiecomité te debatteren over wat ons einddoel is, maar niet over hoe we dat eindresultaat moeten bereiken. Dat leg ik bij de kaderleden en de lagere echelons. Bpost telt in België 26.000 leiders. Een postbode is voor mij een leider, omdat hij het contact met de klant heeft. Dat leiderschap wil ik responsabiliseren.’

Die culturele omslag is nodig om de transformatie van Bpost te versnellen, aldus de postbaas, want culture eats strategy for breakfast. ‘Toen Johnny Thijs in 2002 aan het roer van dit bedrijf kwam, werd de postmarkt geliberaliseerd en groeiden we uit tot de ‘best in class’ in brievenpost. Daarna volgde onder Koen Van Gerven een periode van internationale expansie, waarbij we als enige van de 28 Europese postbedrijven actief werden in e-commercelogistiek door het Amerikaanse Radial over te nemen. Ik denk dat we nu in een derde fase zijn aanbeland, en we van onze expertise in brievenpost moeten gebruikmaken om de beste leverancier van pakjesdiensten in Europa te worden. Dat heeft enorme implicaties op operationeel vlak.’

Wil dat zeggen dat u de divisies voor brievenpost en pakjes gaat samenvoegen?

Dirk Tirez: ‘Ik bedoel dat we van onze uitmuntendheid in brievenpost willen gebruikmaken om ook de ‘best in class’ in de levering van pakjes te worden. Bpost verwerkt nog altijd 5,78 miljoen brieven per dag, uniek in Europa. Die mailbusiness is heel veerkrachtig. Dat bleek ook tijdens de coronacrisis. Er werden meer vaccinatiebrieven via de post verstuurd in Vlaanderen dan in het Brussels Gewest, en dat zie je ook in het verschil in vaccinatiegraad. Ik zeg niet dat dit de enige oorzaak is, maar het bewijst dat brieven nog altijd hun waarde hebben. We willen dan ook brievenpost en pakjes in een nieuw operationeel model gieten om nog beter met andere pakjesbedrijven te kunnen concurreren in de Belgische en Nederlandse markt.’

Hoe moet dat operationele model er dan in de praktijk uitzien?

Tirez: ‘Postbodes krijgen op hun gewone brievenronde ook enkele pakjes mee, waardoor Bpost geen beroep hoeft te doen op interim-krachten of onderaannemers. Het volstaat elke postbode drie tot vijf pakjes meer mee te geven om een significant verschil te maken. Op 10.000 rondes kunnen we zo tot 50.000 pakjes extra verdelen. Dat maakt een groot verschil als we per dag in totaal 500.000 pakjes bezorgen. Hoe groter de synergie tussen brieven en pakjes, hoe hoger de rendabiliteit.’

Door de dood in de ogen te kijken heb ik gezien hoe veerkrachtig ik ben
Dirk Tirez
Topman Bpost

U wilt ook het logistieke model van uw Amerikaanse dochter Radial in Europa uitrollen. Zijn de operationele problemen daar achter de rug?

Tirez: ‘De aanpak van Radial bestaat erin dat we de volledige onlineverkoop van klanten overnemen, van het inpakken over het betalen tot het transporteren van de pakjes. Die markt blijft heel hard groeien in de VS, in die mate dat we dit jaar eindelijk de verwachtingen zullen halen die we bij de overname van Radial in 2017 voor ogen hadden. Onze ambitie is in de VS in vijf jaar tijd een verdubbeling van de omzet te realiseren. Ook in Europa willen we zo’n logistieke poot voor e-commerce uitbouwen, en ook daar zijn de ambities enorm: in vijf jaar tijd willen we er ruim vijf keer groter worden.’

Is die Europese expansie wel verstandig? Op de Belgische thuismarkt moet u een hevige concurrentieslag uitvechten met PostNL.

Tirez: ‘PostNL is een geduchte concurrent, maar velen vergeten dat zijn groei in pakjes beperkt is tot de Belgisch-Nederlandse markt. PostNL heeft geen Europese logistieke activiteiten in e-commerce en heeft ook geen dochter in de VS om op de Europese en Amerikaanse markt te groeien. Ons profiel is veel internationaler. We zijn al met logistieke hubs actief in zes Europese landen en hebben er in de VS 27.’

PostNL wil volgend jaar ook postsorteercentra in België openen. Vreest u dan niet voor een regelrecht slagveld?

Tirez: ‘We verwelkomen concurrentie, op voorwaarde dat er een gelijk speelveld is in een maatschappelijk verantwoord arbeidskader. Niemand zal betwisten dat de markt verstoord wordt door concurrenten die vals spelen. Daar loopt momenteel zelfs een rechtszaak over (in Antwerpen begon deze maand het proces over 52 dossiers van mogelijke georganiseerde sociale fraude bij de pakjesbedrijven PostNL en GLS, red.). Door zwartwerk en schijnzelfstandigheid loopt de Belgische staat honderden miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Het is goed dat daar paal en perk wordt aan gesteld.’

Uw concurrenten maken vooral gebruik van zelfstandige koeriers, terwijl Bpost koeriers in loondienst heeft. Zou u ook niet liever interim-krachten of onderaannemers inzetten?

Tirez: ‘De filosofie van Bpost is er een van sociale duurzaamheid. We willen een belangrijke rol spelen in sociale integratie in België. Dat betekent dat we laag- of kortgeschoolden een toekomst willen geven. Hoe? Wie bieden ze een contract van onbepaalde duur aan, zodat ze een lening kunnen krijgen voor de financiering van hun woning of om de studies van de kinderen te betalen. Zo kunnen ze een leven opbouwen. De manier waarop wij naar sociale duurzaamheid kijken, verschilt sterk van die bij onze concurrenten.’

Als de omzet in de logistieke markt voor e-commerce in de VS verdubbelt en in Europa zelfs vervijfvoudigt, hoe staat het dan met de winst?

Tirez: ‘We worden op dit ogenblik in brievenpost geconfronteerd met een volumedaling van 10 procent per jaar. Een volumedaling van 1 procent staat gelijk met een verlies van 10 miljoen euro aan ebit of bedrijfsresultaat. Dat betekent dat we jaarlijks 100 miljoen euro moeten dichtrijden. Dat is onze grote uitdaging, en daarom spreek ik ook van een transformatie van Bpost. Dat wil zeggen dat we op een hogere omzet moeten focussen, met een winst of ebit-marge die in lijn ligt met de ‘best in class’ in de sector voor e-commercelogistiek. En die schommelt toch wel tussen 6 en 8 procent.’

'Bpost staat nog maar aan het begin van zijn transformatie naar een pakjesbedrijf.' ©gert jochems

Zijn die marges niet relatief klein?

Tirez: ‘Ho, hold your horses. Als je dat vergelijkt met de bank- en retailsector... Ik ben voorzitter van Bpost Bank, en je moet daar eens vragen wat de winstmarges zijn. Net daarom is de logistieke markt voor e-commerce een interessante sector om verder in te investeren. We moeten een toekomst uitbouwen in het nieuwe normaal. En ik denk dat we daar zeer goed geplaatst voor zijn.’

Waarom maakt de beurskoers van Bpost dan al ruim een jaar pas op de plaats terwijl die van PostNL fors omhoog is gegaan?

Tirez: ‘De twee bedrijven zijn niet te vergelijken. Dat is het fundamentele punt. Je vergelijkt appelen met peren. We willen met Bpost een van de groenste operatoren zijn. We hebben ook een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen, we beschouwen onszelf als een vennootschap met een nobel doel. We zijn er voor alle stakeholders. We zijn enorme investeringen aan het doen in e-commercelogistiek die pas op een bepaalde termijn resultaten zullen opleveren. Bpost staat nog maar aan het begin van zijn transformatie naar een pakjesbedrijf. In die optiek moet je ons zien en verder wil ik niet over de beurskoers speculeren. Het is aan de analisten om te zien welk bedrijf op langere termijn de mooiste toekomst heeft.’

Uw voorganger Jean-Paul Van Avermaet moest vorig jaar tijdens de eindejaarsperiode alle zeilen bijzetten om de logistieke chaos de baas te blijven. Wat doet u hopen dat het nu beter zal gaan?

Tirez: ‘De strategie van mijn voorganger was er op alle mogelijke manieren toe bijdragen dat de pakjes werden afgeleverd, tegen eender welke kostprijs, om maximaal aan de vraag van de hele bevolking in de moeilijke covidperiode tegemoet te komen. Onze strategie is anders. We hebben geïnvesteerd in een nieuw project dat gebaseerd is op data. Dankzij betere voorspellingen van de volumes kunnen we de rondes zo uittekenen dat we een optimale mix hebben van brieven en pakjes. Dan moeten we minder tijdelijke werknemers en onderaannemers inzetten, waardoor de kosten dalen. Er is ook heel veel solidariteit. In de periode tussen Black Friday en kerst en Nieuwjaar gaan 750 medewerkers vanuit de headquarters meehelpen in de pakjesbezorging op het terrein. Dat is het grootste hulpteam van België. We hebben dat ook heel grondig voorbereid. En ik denk dat we inderdaad klaar zijn voor het vierde kwartaal.’

Een postbode is voor mij een leider, omdat hij het contact met de klant heeft. Dat leiderschap wil ik responsabiliseren.
Dirk Tirez
CEO Bpost

Toen u in maart interim-CEO werd, zei u dat u geen ambitie had om volwaardig CEO te worden. Wat deed u van mening veranderen?

Tirez: ‘Het is geen groot geheim dat ik twee jaar geleden vier maanden in het ziekenhuis heb verbleven. Ik ben nu helemaal gerevalideerd, maar de ziekte was levensbedreigend en veel patiënten hebben door die ziekte blijvende letsels. Ik heb mezelf daar ontdekt als iemand met een enorme veerkracht en doorzettingsvermogen. Ik heb het voorrecht een tweede keer geboren te zijn, en dan ga je op zoek naar een betekenisvol leven. Wat voor mij belangrijk is, is wat je achterlaat. Wat heb je betekend, niet voor jezelf, maar voor de anderen. In die optiek vond ik dat de raad van bestuur de volledige vrijheid moest hebben om de beste kandidaat-CEO voor Bpost te benoemen. En, inderdaad, ik was niet van plan CEO te worden. Je kan best een betekenisvol leven leiden zonder CEO te zijn.’

Hebben anderen u moeten overtuigen?

Tirez: ‘Er is heel veel positieve feedback geweest vanuit de onderneming en vanwege diverse stakeholders die mij motiveerden om kandidaat te zijn. Ik moet ook zeggen dat ik tijdens mijn ziekte veel steun heb gekregen van honderden collega’s, en dan vond ik het ook een van mijn opdrachten om iets terug te doen. Het zien van de dood heeft ook een voordeel, omdat je dan beseft dat het leven eindig is. En dan komt het er niet op aan wat je hebt bereikt, de functie is onbelangrijk. Ik zeg ook altijd: ik ben niet de CEO van Bpost, ik ben de CEO van Bpost aan het worden. Ik denk dat Bpost een geweldig bedrijf is, we hebben een heel andere filosofie dan PostNL of andere bedrijven. Het heeft alles met leiderschapsstijl te maken, de servant leader, en de motivatie en persoonlijke ontwikkeling van goede mensen. Wees gerust: ik zal sowieso iemand hebben in het directiecomité van wie ik zeker weet dat hij mij kan opvolgen.’

Dirk Tirez

  • Geboren in Gent (1964).
  • Begon zijn carrière bij het advocatenkantoor Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton in New York.
  • Werkte voor diverse advocatenkantoren en was juridisch adviseur van minister van Financiën Philippe Maystadt.
  • Werd later juridisch directeur van de beurs Easdaq, die werd overgenomen door Nasdaq.
  • Werd in 2003 door de toenmalige postbaas Johnny Thijs gevraagd de juridische dienst van Bpost te leiden.
  • Bereidde de intrede voor van de private aandeelhouders CVC en Post Danmark bij het Belgische postbedrijf.
  • Werd in maart 2021 benoemd tot interim-CEO en vier maanden later tot volwaardig topman van Bpost.
  • Leidt een beursgenoteerd postbedrijf dat wereldwijd 36.000 medewerkers telt, met een omzet van 4,1 miljard euro en een nettowinst van 201 miljoen euro in 2020.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud