Loodsen maken brandhout van Antwerpse fietsbrug over Schelde

©rv

'De brug zal de scheepvaart hinderen en negatieve gevolgen hebben voor bedrijven. Grote cruiseschepen zullen Antwerpen niet meer binnen kunnen', klinkt het.

Het Antwerpse stadsbestuur besliste vorig jaar dat er een fietsbrug komt over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. Hoe de brug er precies zal uitzien, is nog niet beslist. De Vlaamse Waterweg, die de bevaarbare waterwegen beheert, heeft wel al een voorlopig ontwerp klaar (zie foto).

De brug zou ongeveer 10 meter boven het water hangen en een deel gaat open. De doorvaartbreedte zou 80 tot 90 meter bedragen. In juni vonden Brugdagen plaats, inspraakdagen met brede lagen van de bevolking. Het stadsbestuur wil zo een onontwarbare knoop zoals bij de Oosterweelwerken, vermijden. De brug moet volgens het Antwerpse stadsbestuur in 2024 klaar zijn.

Simulaties

De rivierloodsen, die schepen beloodsen op de Schelde, hebben de definitieve plannen niet afgewacht en lossen een paar kritische schoten voor de boeg. Ze trokken met hun nautische experts op vooronderzoek en lieten simulator-proefvaarten uitvoeren in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout om de doorvaartbreedte van de fietsbrug en de effecten van de stroming en wind tijdens het doorvaren te testen.

71 miljoen
Fietsbrug
De Vlaamse overheid heeft 71 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van een fietsbrug in Antwerpen over de Schelde, inclusief Scheldebalkon

'We zijn niet tegen de fietsbrug op zich', benadrukt woordvoerder Yves Verspreet van de Beroepsvereniging van Loodsen, 'maar we zijn wel van oordeel dat de vijf hoekstenen waarop de Vlaamse Waterweg zich baseert onhoudbaar zijn. De voorgestelde brug zal zware hinder veroorzaken voor de zee- en binnenvaart en houdt ook veiligheidsrisico's in.'

Volgens de loodsen moet de brugopening zeker 100 meter breed zijn omdat ze in een bocht van de Schelde ligt. 'Ook de voorgestelde hoogte is niet realistisch', zegt Verspreet. 'Binnenvaartcontainers varen vandaag met 4 containers hoog, sommigen zelfs met vijf. Daarom worden alle bruggen over het Albertkanaal vervangen door een hoger exemplaar. De brug moet op minstens 12 meter hoogte komen.'

Volgens Verspreet komt de bereikbaarheid van de bedrijven die voorbij de brug liggen - Engie Fabricom, Smulders, Tankopslag Verbeke - in het gedrang omdat het moeilijker wordt er met grote schepen of hoge ladingen te geraken. 'Nu al komen er tankers van 180 meter lang en 26 meter breed naar Hoboken en Hemiksem. Een brug passeren wordt bij harde wind niet makkelijk. Engie en Smulders bouwen turbines en grote transformatoren voor windmolenparken. Dat zijn installaties van 1.500 tot 4.000 ton en 40 op 40 meter. Die moeten met verschillende sleepboten door de brug. In de toekomst moeten die bedrijven goed nadenken hoe ze dat kunnen doen.'

Cruiseschepen

Ook de grote cruiseschepen dreigen Antwerpen niet meer binnen te geraken. Verspreet: 'Cruiseschepen van meer dan 230 meter voeren vandaag een draaimanoeuvre uit boven de Kennedytunnel omdat het vaarwater daar breder is. Dat zal met de fiets- en wandelbrug niet meer mogelijk zijn. De passagiersboten kunnen alleen nog bij hoog water aankomen en vertrekken.'

Zullen grote cruiseschepen nog in Antwerpen kunnen komen als de nieuwe geplande fietsbrug over de Schelde er komt? De loodsen denken van niet. ©Joris Herregods

Het risico bestaat dat grotere passagiersschepen daardoor Antwerpen links laten liggen, is te horen. Dat staat haaks op de investeringen die Antwerpen nu uitvoert voor de bouw van een nieuwe cruiseterminal.

De loodsen vinden ook de geschatte doorvaarttijd die zeeschepen nodig hebben, onrealistisch. 'Volgens de Waterweg zal de brug maar tien minuten sluiten als er een zeeschip doorvaart. Wij vrezen dat het al gauw 30 tot 45 minuten wordt omdat de brug om veiligheidsredenen geruime tijd voor de doorvaart ontruimd moet worden. Na de doorvaart moet ook de sleepboot die het zeeschip sleept, terugkeren en opnieuw de brug passeren.'

Brief aan de overheid

Een aanpassing van het project heeft volgens de loodsen een serieuze impact op het kostenplaatje. Voor de bouw van de brug en het Scheldebalkon heeft de Vlaamse overheid nu een bedrag gereserveerd van 71 miljoen. De loodsen bundelden hun bevindingen in een uitvoerige brief en stuurden die naar minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA).

Cruiseschepen van meer dan 230 meter voeren vandaag een draaimanoeuvre uit boven de Kennedytunnel omdat het vaarwater daar breder is. Dat zal met de fiets- en wandelbrug niet meer mogelijk zijn.
Yves Verspreet
Beroepsvereniging van Loodsen

Beide zeggen rekening te zullen houden met alle bemerkingen en suggesties. Op het kabinet-Weyts is te horen dat het project nog in een zeer prille fase zit en dat nu een grondig onderzoek loopt naar de haalbaarheid en de nautische toegankelijkheid. Dat studiewerk moet begin 2020 zijn afgerond.

De Ridder zegt dat ze de loodsen nauw bij het project zal betrekken, maar blijft vastbesloten de fietsbrug, een langverwachte droom van de Antwerpenaar, te realiseren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud