Te weinig politie om ladingdiefstallen tegen te gaan

©Filip De Smet

Het aantal ladingdiefstallen zit in de lift, maar minister De Crem geeft toe dat de wegpolitie onderbezet is. 'De eenheden worden ingezet voor zeer actuele problematieken zoals de transmigratie.'

Het afgelopen jaar telde de federale politie 1.214 ladingdiefstallen in ons land, een stijging tegenover de 1.111 gevallen het jaar voordien. Op de Aire de Froyennes en de Aire du Bois du Gard in Henegouwen vonden de meeste ladingdiefstallen plaats, blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij de regering. In Vlaanderen ging het vooral om de parking Waarloos (Kontich) langs de E19. Bij de gestolen ladingen zaten vooral voeding en kleding, naast onderdelen van de vrachtwagen zelf.

'De federale wegpolitie richt haar preventieve patrouilles op de ladingdiefstallen, maar het is niet eenvoudig om de patrouilles regelmatig op dat fenomeen te richten', erkent minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in zijn schriftelijk antwoord aan Demon. 'De meeste eenheden van de federale wegpolitie kampen met een gebrek aan capaciteit en moeten worden ingezet voor andere, zeer actuele problematieken, zoals de transmigratie. Daarbij mag je niet uit het oog verliezen dat het niet ongewoon is dat de daders diefstallen plegen zodra dat de patrouilles de parking hebben verlaten. Het is onmogelijk een patrouille permanent op elke parking te laten staan.'

‘De parkings langs de autosnelwegen zijn te weinig beveiligd om ladingdiefstallen tegen te gaan', meent Isabelle De Maeght, de woordvoerster van de Belgische transportfederatie Febetra. 'De overgrote meerderheid wordt niet bewaakt. Daar komt bij dat er te weinig plaatsen zijn op de parkings, waardoor vrachtwagens over het land verspreid staan op minder veilige plaatsen.'

'Het gaat van lading- en brandstofdiefstallen tot diefstallen van onderdelen van de vrachtwagens, van de oplegger en de volledige vrachtwagen. Voor waardevolle ladingen zoals smartphones worden meer voorzorgsmaatregelen genomen, maar als de waarde kleiner is, is de klant niet bereid meer te betalen voor veiligheid. Er loopt wel een interessant proefproject 'PASSAnT' in de haven van Oostende, met dekzeilen die niet kunnen worden opengesneden en die een signaal uitsturen naar een meldkamer.'

De Crem beseft dat meer nodig is om de ladingdiefstallen te bestrijden. 'Je kan de controle- en preventiemaatregelen op en rond parkings vermeerderen. Met beter verlichte parkings, grotere parkeerplaatsen, meer ANPR-camera's en meer bewakingscamera’s.' Die laatste hebben volgens De Crem behalve een preventief effect ook 'potentieel bij de opheldering van feiten om verdachte personen en voertuigen te identificeren'.

Ook van ANPR-camera's, die automatisch nummerplaten herkennen, verwacht De Crem effect. 'Al in 2016 en 2017 zijn de strategische plaatsen bepaald om ANPR-camera's op te stellen, ook op enkele autosnelweg- en carpoolparkings. Die camera’s worden momenteel geplaatst. De wet laat toe dat de politie ook gebruikmaakt van ANPR-camera's die door andere eigenaars zijn geplaatst.'

Demon pleit voor actie. 'Ladingdiefstallen zijn een groot probleem. De aandacht voor die vorm van criminaliteit mag niet verslappen. Met een federale wegpolitie op voltallige sterkte en een beter en uitgebreider gebruik van bewakings- en ANPR-camera’s kunnen we dat daadkrachtiger aanpakken. Daar moet in geïnvesteerd worden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud