Uitbreiding Antwerpse haven krijgt Oosterweelallures

De Vlaamse regering gaat onderzoeken of een uitbreiding van de haven van Antwerpen mogelijk is zonder Doel (foto) van de kaart te vegen. ©Photo News

De Vlaamse overheid verdaagt haar beslissing over de aanleg van het Saeftinghedok in de Antwerpse haven. Ze wil eerst de impact van de Oosterweelverbinding en mogelijke extra mobiliteitshindernissen onderzoeken.

De bouw van een tweede groot containerdok in de Antwerpse haven is nog niet voor morgen. De beslissing of er een Saeftinghedok dwars door Doel komt, wordt uitgesteld naar volgend jaar.

‘Normaal zouden we in september-oktober beslissen welk van de acht denksporen in aanmerking komt om de overslagcapaciteit van de Antwerpse haven tegen 2030 met 6 miljoen containers te vergroten’, zegt Freddy Aerts, de topman van het Departement Maritieme Toegang. ‘Dat gaat van de bouw van het Saeftinghedok tot het opspuiten van een kunstmatig eiland op de Schelde. Maar die deadline schuift op naar februari-maart volgend jaar’.

Toekomstverbond

Volgens Aerts lopen nog allerlei onderzoeken en moet het Saeftinghedossier extra worden afgetoetst aan het ‘toekomstverbond’ over de Oosterweelverbinding dat de Vlaamse meerderheid en de oppositie juist voor de zomer afspraken. Daarin werd beloofd dat het alternatieve 'radicale haventracé', dat meer verkeer van de stad weghaalt, ook zal worden onderzocht.

Uitstel is nooit plezant maar beter laat dan nooit Antwerps havenschepen
Marc van Peel (CD&V)

Aerts: ‘We willen weten wat de mobiliteitseffecten van dat tracé op onze acht scenario’s zijn. Hoe zal de kruising onder de Schelde eruit zien? Dat weten we nog niet, maar we moeten wel alle mogelijke milieu- en verkeerseffecten onderzoeken.’ Aerts wil ook extra onderzoek naar het effect van het dok op de slibhuishouding van de Schelde. ‘We willen ons werk goed doen.’

Het Antwerpse Havenbestuur is niet gelukkig met het uitstel. ‘Maar beter zo dan opnieuw later in juridische procedures te vervallen’, zegt havenschepen Marc Van Peel (CD&V).

Pijnpunten

Mobiliteit en een goede verkeersdoorstroming zijn sowieso een van de pijnpunten van de Antwerpse haven. Door de verschuiving van het gros van de containeractiviteiten van het Delwaide- naar het Deurganckdok krijgt Linkeroever nu al geregeld af te rekenen met verkeersproblemen.

Als daar nog een extra dok - en dus extra vrachtverkeer bijkomt - dreigt volgens experts een verkeersinfarct. ‘Zelfs in China en Houston is ons mobiliteitsprobleem bekend’, liet de Antwerpse havenbaas Jacques Vandermeiren zich onlangs ontvallen. Volgens hem kan dat op termijn een bedreiging voor de haven vormen.

©Mediafin

Actiegroepen

Ondanks die bedreiging blijft het Antwerpse havenbestuur vasthouden aan zijn wens om tegen 2021 extra containercapaciteit te bouwen. Tegen het geplande Saeftinghedok lopen al jaren procedures van allerlei actiegroepen bij de Raad van State.

Om uit de impasse te geraken besliste de Vlaamse overheid vorig jaar - tot ontevredenheid van het Antwerpse havenbestuur - dat alle betrokken partijen inspraak kregen en alternatieve voorstellen mochten uitwerken. Dat mondde uit in acht ‘alternatieven’.

In oktober is nieuw overleg gepland maar knopen zullen niet worden doorgehakt. Omdat het dossier al zo lang aansleept, krijgt het Saeftinghedok stilaan de allures van de Oosterweelverbinding, die andere grote Vlaamse werf met veel voeten in de aarde.

Nog wat marge

Dat hoeft nog niet direct een ramp te zijn voor de Antwerpse haven. Die behandelde vorig jaar 10 miljoen containers. Volgens specialisten is er ruimte voor 15 miljoen containers. Mits een verdere automatisering en een efficiëntere inrichting van de terminals kunnen er zelfs nog 2 miljoen containers bij.

‘Antwerpen heeft best nog wat marge om zijn verwachte groei op te vangen’, is te horen. Officieel wordt de beslissing over het Saeftinghedossier pas eind 2018 verwacht. Op voorwaarde dat de gemeenteraadsverkiezingen geen roet in het eten gooien. Dan duurt het zeker nog een jaar voor het project kan starten. De kosten van het klassieke Saeftinghedok worden geraamd op 700 miljoen euro.

Met of zonder Doel?

Een Saeftinghedok door Doel is een van de ‘alternatieven’ in het plan van de Vlaamse regering om de containercapaciteit van de Antwerpse haven te ver-hogen. Maar er is ook een Saeftinghedokpiste met behoud van Doel, alsook scenario’s voor de uitbreiding van de bestaande container-terminals, een uitbreiding op Linkeroever aan het Deurganckdok tot zelfs een kunstmatigeiland op de Schelde niet ver van de Nederlandse grens.

De helft van de scenario’s probeert Doel van de ondergang te redden, ook al schiet van dat dorp ondertussen nog weinig over.De Vlaamse overheid begon twintig jaar geleden de inwoners van Doel te overtuigen het dorp te verlaten omdat er plannen klaarlagen voor een extra dok. Doel is nu een spookdorp met amper enkele inwoners.

Toch is het sinds vorig jaar opnieuw woongebied. De Raad van State heeft de Vlaamse plannen om Doel tot havengebied om te vormen vernietigd. Ook de onteigeningsplannen voor de nabijgelegen gehuchten Ouden Doel en Rapenburg zijn door de vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan weggevallen.

Volgens de actie-groepen, die al jaren strijd voeren tegen de uitbreidingsplannen van het Antwerpse havenbestuur, kunnen de haven en Doel perfect samengaan. Het havenbestuur ziet dat anders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect