Van Peel: 'Antwerpse haven voor de helft bestuurd door ondernemers'

Antwerps havenschepen wil dat Eddy Bruyninckx nog tot eind 2016 de haven blijft leiden. ©Dries Luyten

Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) wil dat de Antwerpse haven een naamloze vennootschap van publiek recht wordt en voor de helft wordt bestuurd door ondernemers. Huidig CEO Eddy Bruyninckx zal ook langer aanblijven dan voorzien, tot eind 2016.

Als havenschepen is Marc Van Peel ook voorzitter van de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf. Op de vergadering van 4 mei wil hij enkele grote dossiers voorleggen. Het belangrijkste voorstel zal zijn om het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf om te vormen naar een NV van publiek recht, iets waar ook burgermeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter Bart De Wever voorstander van is. Dat zou betekenen de raad van bestuur voortaan ook maar voor de helft uit politici zal bestaan en de andere helft uit bedrijfsleiders. ‘We merkten in het verleden dat we onvoldoende knowhow in de bestuursraad hadden, niet alleen op maritiem-natuisch vlak maar ook in bedrijfsvoering. Daarom moet en er minder politici en meer bedrijfsleiders in de raad zetelen.’Huts

‘We merkten in het verleden dat we onvoldoende knowhow in de bestuursraad hadden, niet alleen op maritiem-natuisch vlak maar ook in bedrijfsvoering.'
Marc Van Peel
Antwerps havenschepen

Om belangenvermenging te vermijden is het volgens Van Peel van belang om 'veeleer niet voor Antwerpse havenondernemers te kiezen'. Waardoor Fernand Huts, de eigenaar en CEO van Katoen Natie en 'pain in the ass' van het Havenbedrijf, al meteen uit de buit valt. BASF-CEO Wouter De Geest, die nu al in de raad van bestuur zit, vindt Van Peel een goed voorbeeld. ‘BASF is geen maritiem bedrijf, het is alleen in havengebied gevestigd. We moeten op zoek naar mensen met kennis en ervaring op het vlak van de maritieme wereld en bedrijfsvoering.’

Of het gebrek aan kennis bij de politici in het verleden ook tot minder goede beslissingen heeft geleid, weet Van Peel niet. ‘Alle beslissingen in de raad werden ook steeds voorbereid en geadviseerd in expertengroepen.’ Van Peel ontkent evenwel de aantijgingen van havenondernemer Fernand Huts dat Bruyninckx te veel de handen vrij heeft en cavalier seul kan spelen. ‘Dat is absolute onzin.’

Maar het gebrek aan knowhow bij de bestuurders leidde misschien wel soms tot te weinig tegengas tegen de technocratische Bruyninckx? ‘Er bestaat veel respect voor de kennis en ervaring van Eddy, maar het ging er soms ook stevig aan toe, bijvoorbeeld over de kwijtschelding van de havenboetes aan twee goederenafhandelaars die niet aan hun tonnageverplichtingen voldeden’, klink het.

Zo ver als in Rotterdam, waar geen enkele politicus meer in de bestuursraad van de haven zit en een ex-topman van Shell de CEO is, wil Van Peel niet gaan. ‘Het laatste wat we willen is dat de haven een vreemd lichaam in onze stad wordt. Ik wil naar een goed evenwicht tussen een maatschappelijk draagvlak - via de politiek dus - en een professioneel geleide haven. Een NV heeft ook het voordeel dat dat beter bekend is in het buitenland en makkelijker nieuw kapitaal aan te trekken. Ook al is dat laatste momenteel niet aan de orde en blijft de stad de enige aandeelhouder.’

Saeftinghedok

+9%
Het eerste kwartaal van 2015 is de containeroverslag in de haven van Antwerpen nog eens met 9 procent gestegen.

Daarnaast kondigt Van Peel ook aan dat hij de Vlaamse overheid gaat vragen om de vergunningenprocedure voor het nieuw te bouwen Saeftinghedok in gang te zetten. ‘Alle rederijen en goederenbehandelaars in de haven geven aan dat dat tegen 2021 nodig zal zijn. We hebben vorig jaar een recordoverslag gekend. Ook het eerste kwartaal van 2015 is de containeroverslag alweer met 9 procent gestegen.’

Over de Opel-site aan het Churchilldok valt voorlopig nog geen beslissing, aldus Van Peel. Daar wordt de periode voor de zoektocht naar een investeerder verlengd tot eind 2017. Het havenbedrijf geeft de voorkeur aan een grote industriële speler boven meerdere logistiek bedrijven, omwille van de hogere toegevoegde waarde en tewerkstelling. ‘Maar als zich een grote logistieke speler aandient die we nergens anders in de haven kunnen onderbrengen, dan zou dat toch een mogelijkheid zijn.

Opvolger Bruyninckx

'Ik heb gevraagd aan Eddy Bruyninckx, die normaal gezien begin 2016 zijn mandaat zou neerleggen, om toch nog CEO te blijven tot eind 2016.’
Marc Van Peel
Havenschepen (CD&V) en voorzitter van het Antwerps Havenbedrijf

‘Om deze beide grote dossiers in goede banen te leiden heb ik gevraagd aan Eddy Bruyninckx, die begin 2016 65 wordt en normaal gezien dan zijn mandaat zou neerleggen, om toch nog CEO te blijven tot eind 2016.’ Dat is opvallend omdat er de voorbije maanden al druk gespeculeerd werd over de opvolger. Het Havenbedrijf is vandaag het laatste machtsbastion van de christendemoctraten in Antwerpen. Tijdens de regeringsonderhandelingen werd al snel duidelijk dat Bart De Wever het CD&V-model, met een sterk CEO en een gepolitiseerde raad van bestuur, niet wilde kopiëren. Tegelijk denken sommigen dat N-VA graag zijn greep op de haven zal willen versterken via een havenbaas met N-VA-signatuur.

De verlenging van het mandaat van Bruyinckx met tien maanden betekent volgens Van Peel dat 'er op dit moment noch formeel, noch informeel gezocht wordt naar een opvolger. Die zoektocht laat ik voorlopig over aan de receptie in ondernemerskringen', lacht Van Peel. Dat komt ten vroegste weer ter sprake in juni van volgend jaar.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud