Weyts wipt milieubonden uit Mobiliteitsraad

De nieuwe structuur van de Vlaamse mobiliteitsraad botst op kritiek. ©Photo News

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt dreigen hun zitjes in de nieuwe Vlaamse megamobiliteitsraad te verliezen aan de havens.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte een tijd geleden bekend dat hij de Vlaamse adviescomités rond mobiliteit efficiënter wilde organiseren. Weyts wil drie overlegorganen van de sociale partners - de Mobiliteitsraad Vlaanderen (Mora), de Vlaamse Havencommissie en de Luchthavencommissie - fuseren tot één megamobiliteitsraad.

Twee milieuorganisaties betalen daarbij het gelag. Zowel Bond Beter Leefmilieu als Natuurpunt krijgt niet langer een zetel in het nieuwe adviesorgaan, blijkt uit het voorontwerp van decreet dat Weyts deze zomer door de Vlaamse regering sluisde.

Weyts wil de twee zetels van de milieu-organisaties geven aan twee andere belangengroepen. De Vlaamse havens mogen samen een vertegenwoordiger aanstellen, net als een 'organisatie met uitzonderlijke expertise op het vlak van mobiliteit en innovatie'. Die omschrijving doelt mogelijk op VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) of het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek). 

Nu het mobiliteitsbeleid alsmaar meer draait om luchtvervuiling en klimaat, zou het toch raar zijn als de milieuorganisaties niet meer in de mobiliteitsraad zitten.
Mathias Bienstman
Bond Beter Leefmilieu

Kritiek

Het voorstel van Weyts botst op kritiek bij de sociale partners. In een unaniem advies pleiten alle leden van Mora, dus ook de havens en de werkgevers, ervoor om zeker één milieuorganisatie toe te laten tot de nieuwe mobiliteitsraad. 

'Wij begrijpen dit niet', zegt Frank Van Thillo, de secretaris-generaal van de Mobiliteitsraad. 'Ook de havens beseffen dat ze beter praten met de milieuorganisaties dan dat die naar de Raad van State stappen.'

'De overheid mag kiezen aan wie ze advies vraagt', zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu voorzichtig. 'Maar nu het mobiliteitsbeleid steeds meer om luchtvervuiling en klimaat draait, zou het toch raar zijn als de milieuorganisaties niet meer in de mobiliteitsraad zitten.'

Maar Weyts laat zich niet verwurmen. 'De plaatsen in de mobiliteitsraad zijn beperkt', zegt zijn woordvoerder. 'We geven voorrang aan de havens en aan een innovatieve speler. Bovendien zullen de Mobiliteitsraad en de Vlaamse Milieu- en Natuurraad (Mina) nauwer samenwerken.' 

Wij geven voorrang aan de havens en aan een innovatieve speler.
Kabinet Ben Weyts

Havenprotest

De beslissing van Weyts om de milieubonden te weren, kwam er na gelobby van de havens. Die vreesden dat hun belangen ondergesneeuwd zouden raken in de nieuwe structuur.

De Algemene Mobiliteitsraad was aanvankelijk enkel bedoeld voor de brede sociale partners, zoals de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Voor specifieke sectorfederaties, zoals de havens, zou enkel plaats zijn in de Commissie Personenmobiliteit en de Commissie Goederenvervoer en Logistiek.

Nu Weyts de havens toch een zetel in de Algemene Mobiliteitsraad aanbiedt, is de vraag wie die mag bezetten. Het Antwerpse Havenbedrijf krijgt al vaker het verwijt het havenlandschap te domineren. Maar een pion van de Haven van Gent ligt sinds de fusie met Zeeland Seaports ook gevoelig. Op die manier zouden de Nederlanders toegang krijgen tot een strategisch Vlaams adviesorgaan. 

Als compromis werd gedacht aan de Vlaamse Havencommissaris Jan Blomme, maar als ambtenaar mag die niet in de raad zetelen. 'Het zal niet eenvoudig zijn een vertegenwoordiger te vinden die namens alle havenbesturen kan spreken', merkt de Mora zelf droog op in zijn advies.

Het dossier ligt weer op de tafel van Weyts, die dit jaar nog de knoop wil doorhakken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud