Brussel krijgt deels gelijk over nachtvluchten

©Photo News / Bert Van den Broucke

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft het Brusselse gewest en de Brusselse gemeenten gedeeltelijk gelijk gegeven in het dossier over vliegroutes over Brussel. Tussen 23 en 7 uur mag er niet meer gevlogen worden langs enkele routes.

De rechter eist dat de Belgische staat de overtredingen van het Brussels besluit over de geluidsnormen stopt voor de Kanaalroute betreft, en dat voor de periode tussen 23 en 7 uur. De rechter gaat evenwel niet in op de vraag om de Kanaalroute volledig te verbieden.

Drie procent van vliegbewegingen

In 2016 waren er tussen 23 uur en 7 uur ongeveer 6.600 vluchten over de drie betwiste routes: 2.400 over de Kanaalroute, 3.100 over de Ringroute en 1.100 over de landingsroute naar baan 01. Dat berekende de Ombudsdienst voor de Luchthaven van Brussel-Nationaal.

Samengeteld vertegenwoordigen deze vluchten ongeveer 3 procent van alle bewegingen op Brussels Airport in 2016 (dat waren er bijna 224.000).

De rechter zegt ook dat er een einde moet komen aan de overtredingen van de Brusselse geluidsnormen langs de zogenaamde Ringroute, en op de route voor landingen op de korte piste 01, eveneens tussen 23 en 7 uur.

‘Dit is de bevestiging van de 8-urennacht’, reageert Brussels milieuminister Céline Fremault (cdH). Haar Vlaamse collega Ben Weyts reageert boos. 'Blijkbaar zal het voor sommigen enkel goed zijn wanneer Brussel enkel maar lusten krijgt van de luchthaven en niks van lasten. Waarom men nog zou spreken van de luchthaven Brussel-nationaal is me dan een raadsel', klinkt het.

'Ik mag alleszins hopen dat deze zoveelste rechterlijke uitspraak aanzet tot het opstellen van een vliegwet. Misschien kan de vliegwet dit weekend nog even bij op het gevulde bord van de federale regering.'


Studie

De Belgische staat wordt door de rechter ook verplicht tot het uitvoeren en financieren van een studie naar de geluidshinder die veroorzaakt wordt door de luchthaven, en naar mogelijke alternatieven.

De staat krijgt vier maanden om de regels over het banengebruik aan te passen en deze mee te delen aan het Brussels gewest, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per week. Indien het niet mogelijk is om deze wijzigingen operationeel door te voeren, moet dit ‘materieel en formeel’ gemotiveerd worden aan het Brussels gewest, valt nog in het arrest te lezen. De federale overheid moet ook binnen de 12 maanden een effectenstudie over de activiteit van de nationale luchthaven en zijn impact laat uitvoeren.

©BELGA

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) panikeert niet. In een interview op de Waalse zender RTBF noemt hij de uitspraak van de rechter 'zeer genuanceerd', omdat de federale overheid de kans krijgt te motiveren als het niet mogelijk is om het banengebruik aan te passen. 'Het arrest verandert niet veel', aldus Bellot. 

De rechtszaak dateert van juni 2016. Toen leidde Fremault voor de rechtbank van eerste aanleg drie vorderingen tot staking inzake leefmilieu in. De eerste vroeg voor alle Brusselaars een verlenging van de nacht van 6 tot 7 uur 's morgens. In een tweede vordering werd de schrapping van de Kanaalroute voor het noorden en het centrum van Brussel geëist. De derde vordering eiste de verscherping van de 'bocht naar links', om het oosten van Brussel te ontlasten. Een aantal Brusselse gemeenten en verenigingen van omwonenden sloot zich daarbij aan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud