Belgocontrol klaar om 300 militairen te ontvangen

CEO Johan Decuyper ©Tim Dirven

Na minder dan twee jaar aan het roer, is de baas van Belgocontrol erin geslaagd het bedrijf uit de rode cijfers te halen en de productiviteit van zijn organisatie op te krikken. Maar er ligt nog veel werk op de plank, want de druk van Europa om kosten te besparen en het luchtruim efficiënter te beheren is groot.

Het ziet er naar uit dat er dan toch geen staking komt in juni bij de luchtverkeersleiders. De vakbonden beslisten maandag om geen gemeenschappelijke actie te voeren tegen de besparingsplannen van de luchtverkeersleidingscentra (ATC's). 'We horen dat zowel Duitsland als Frankrijk zich verzetten tegen die besparingen en we roepen minister Jacqueline Galant op om zich op dezelfde lijn te zetten', aldus Kurt Callaerts, sectorverantwoordelijke mobiliteit van ACV-Transcom.

Kort daarvoor had de redactie een gesprek met Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol, de werkgever van de verkeersleiders, die instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer. Sinds zijn aantreden in oktober 2013 is er heel wat op gang gekomen bij het overheidsbedrijf: een plan om nauwer samen te werken met Defensie, de ambitie om meer efficiëntie te brengen in de werkorganisatie van de luchtverkeersleiders en een jaarrekening die voor het eerst in vijf jaar weer in evenwicht is.

'2014 betekent voor Belgocontrol in alle opzichten een breuk met het verleden'
Johan Decuyper
CEO Belgocontrol

Maar waar de omwonenden het meest van 'wakker' liggen zijn de toekomstige beslissingen inzake de vliegroutes. Zowel Brussels Airport, bij monde van Arnaud Feist, als Belgocontrol, bij monde van Johan Decuyper, dringen al langer aan op een vliegwet, waardoor die routes niet meer van de ene dag op de andere kunnen veranderen en er eindelijk rechtszekerheid en stabiliteit komt. Decuyper gelooft dat het nieuwe regime de zomer van 2016 van start kan gaan.

 

De vliegroutes werden aangepast, maar de klachten houden aan, hoe raken we daar uit?

Decuyper: ‘ Sinds 2 april is het moratorium inderdaad van kracht, de toestand dus van voor het plan Wathelet, maar nu zijn er weer nieuwe groepen omwonenden die klagen. Zolang er geen structurele oplossing is – waaraan de minister overigens werkt - kunnen verschillende actiegroepen zoals via de rechtbank hun gelijk halen. Vandaar dat ik al lang aandring op een echte vliegwet.

Die moet het legaal kader definiëren waarbinnen de modaliteiten worden beschreven volgens de welke routes vastgelegd worden. Nu kunnen die zonder consultatie of milieustudie veranderd of aangepast worden door de minister en of door de administratie, het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart. Wij voeren alleen uit en moeten er zorg voor dragen dat alles veilig gebeurt.

Hoe snel kan zo’n vliegwet operationeel worden?

Decuyper: ‘Een wetsontwerp nog voor het einde van het jaar is perfect mogelijk. Dat moet de modaliteiten voor het vastleggen van routes omschrijven. Dan gaat het onder andere over een consultatieronde en een milieustudie voor de ‘nieuwe’ routes kunnen vastgelegd worden. Belgocontrol heeft dan nog minstens zes maanden nodig om ze te implementeren.

De zomer van 2016 is dan het meest optimistische scenario om operationeel te kunnen starten met die nieuwe werkmethode, sneller lijkt me niet mogelijk. Tijdens dat hele proces moeten ook overgangsmaatregelen genomen worden om te vermijden dat we opnieuw met allerlei rechtszaken geconfronteerd worden. Eindelijk stabiliteit creëren, dat is uiteindelijk belangrijkste’.

Het ACV dreigde even met een nieuwe staking bij de verkeersleiders. Wat is het probleem?

Decuyper: ‘Er zijn twee redenen waarom de verkeersleiders ongerust zijn en ze vorig jaar ook al acties voerden. De eerste betreft de hervorming van de pensioenen onder Di Rupo, waardoor de luchtverkeersleiders langer zullen moeten werken. Daar is intussen wel een voorlopige oplossing voor gevonden voor diegenen die kort voor hun pensioen staan.

De tweede overstijgt de nationale problematiek. De EU heeft elk FABEC-land (Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland) gevraagd om te besparen om zo de en-routetarieven de komende jaren met telkens 3,5 procent te laten dalen. En-route is het overvliegend verkeer, vluchten die niet beginnen of eindigen in ons land, ze zorgen voor ruim drie vierden van de inkomsten van Belgocontrol.

De vakbonden zijn bang dat die besparingen op de kap van het personeel komen, personeelsuitgaven zijn nu eenmaal één van de grootste operationele kostenposten in ons bedrijf. Die herwerkte bezuinigingsplannen moeten op 2 juli bij de EU liggen'. Vandaar allicht dat ze einde juni even dreigden met nieuwe acties - nvdr.

Waarom wil Europa dat die ATC-kosten of luchtverkeersleidingsvergoedingen dalen?

Decuyper: ‘De luchtvaartmaatschappijen – onze klanten die gefactureerd worden - zijn hier vragende partij omdat ze telkens de vergelijking maken met de VS waar die navigatiekosten veel lager liggen. Dat heeft natuurlijk veel zo niet alles te maken met het minder gefragmenteerd Amerikaans luchtruim. FABEC, wat staat voor functional airspace block europe central, heeft nu net de bedoeling om grotere entiteiten te creëren en op die manier het ATC-management efficiënter te laten verlopen. Nu is dat ATC-management nog grotendeels nationaal georganiseerd’.

Hoe kan je dan besparen: minder verkeersleiders of ze minder betalen?

Decuyper: ‘De laatste jaren hebben we veel bespaard omdat we chronische verliezen boekten en ons eigen vermogen aan het opsouperen waren. Aanwervingen stonden op een laag pitje en er werd nog nauwelijks geïnvesteerd. Dat is niet langer houdbaar, om de veiligheid te blijven garanderen moeten we weer investeren in mensen en technologie. De belangstelling is er: voor 12 vacatures van luchtverkeersleider, kwamen 4.000 sollicitaties binnen.

Dat belet niet dat we verder kunnen besparen door efficiënter te werken en onze organisatie aan te passen. Zo gaan we de verkeerstoren van Brussels Airport en die van de regionale luchthavens onder één management brengen om synergieën te creëren. Voor de begeleiding van de en-routevluchten denken we aan een meer dynamische bezetting. Vandaag zijn er elke dag evenveel controleurs aanwezig tijdens de dal- en de piekuren. Dat willen we aanpassen.

Of een luchtverkeersleider te veel verdient? Dat denk ik niet, de lonen zijn vergelijkbaar met de buurlanden, we zijn in elk geval niet van plan aan de salarissen te raken. Maar we kunnen wel ‘winnen’ door een betere organisatie en meer flexibiliteit, daar werken we nu aan, die discussie is gestart, binnenkort gaan we met voorstellen naar de vakbonden’.

-CEO Belgocontrol (2013-nu)

-kabinetschef staatssecretris Hendrik Bogaert (2011-2013)

-kabinetschef staatssecretaris Etienne Schouppe (2008-2011)

-hoofd statistische informatiesystemen Nationale Bank (1991-2008)

-systeemingenieur IBM (1991)

-kabinetsmedewerker Jos Chabert (1990-1991)

-systeemingenieur IBM (1989-1990)

OPLEIDING

-Master IT management, Universiteit Hasselt (1992-1993)

-Burgerlijk ingenieur, KU Leuven (1983-1989)

Iets waar vakbonden erg gevoelig voor zijn is ‘minimale dienstverlening’. Die staat nu wel in het nieuwe beheerscontract? Geldt die ook bij stakingen?

Decuyper: ‘Die verplichting geldt voor de zgn. humanitaire vluchten en vluchten in een noodsituatie. Tot op heden wordt die minimale dienstverlening overigens georganiseerd door de vakbonden zelf, we zijn nu gesprekken gestart met hen om in de toekomst die minimale dienstverlening als werkgever te organiseren. Of dat kan leiden tot een ruimere definitie van het begrip? Ik zeg u dat de onderhandelingen dat zullen uitmaken’.

Vorig jaar is het aantal vluchten van en naar Zaventem voor het eerst sinds lang weer toegenomen. Wat verwacht u dit jaar?

Decuyper: Voor de landingen en starts in Brussels Airport was het zes procent, maar meer dan drie vierden van onze inkomsten komen van de en-routevluchten. En daar bleef de stijging in 2014 beperkt tot twee procent. Alle regionale luchthavens, met uitzondering van Luik, gingen er op achteruit. Maar alles samen, boekten we inderdaad vooruitgang. Voor dit jaar ziet het er ook goed uit, Brussels Airport blijft groeien, VLM nam initiatieven in Luik, Jetairfly in Antwerpen.

Belgocontrol zal in 2015 dus een beter resultaat kunnen voorleggen dan in 2014?

Decuyper: Daar rekenen we op, maar we hebben dat geld wel nodig om te investeren, zoals ik al zei. Vorig jaar beschikten we niet over de nodige middelen en hebben we het strikte minimum uitgetrokken om de continuïteit te garanderen. 2015 zal dus beter zijn operationeel, netto is dat niet zeker omdat we de positieve kasstroom dus naar nieuwe investeringen zullen laten vloeien.

Hoe was 2014 trouwens op financieel vlak?

Decuyper: ‘We hebben een belangrijk deel van de twee noodleningen van elk 20 miljoen – afgesloten onder zijn voorganger Jan-Claude Tintin, nvdr – kunnen aflossen. Dit jaar hopen we de laatste miljoenen terug te kunnen betalen. Of 2014 daarom opnieuw een winstgevend jaar was? We nodigen jullie begin juni uit om de resultaten van vorig jaar toe te lichtten, maar ik wil u nu al wel verklappen dat ze op alle vlakken een breuk met het verleden betekenen (lacht)’. Het laatste winstgevende jaar voor Belgcontrol was 2008 (+1,5 miljoen), van 2009-2013 werd een gecumuleerd verlies geboekt van 64,5 miljoen-nvdr.

U zit nu krap in investeringsmogelijkheden, maar in de jaren ’90 en vorig decennium gingen we tientallen miljoenen naar een in-house hotel, een gigantische inkomhal en een luxerestaurant. Weggegooid geld?

Decuyper: ‘Achteraf kritiek geven is altijd makkelijk, toen ik hier – in het najaar van 2013, nvdr – arriveerde heb ik beslist het verleden te laten rusten en te kijken naar de toekomst. Misschien vinden we nu dat bepaalde investeringen niet nodig waren en dat we te ruim behuisd zitten, maar dat kan snel veranderen. We onderzoeken namelijk met Defensie, in het kader van een betere samenwerking, of het niet opportuun is om de militaire verkeersleiders en ander defensiepersoneel naar hier te laten verhuizen, dat gaat om circa 300 mensen. Dat is nog niet beslist, maar als het zover komt, gaan we misschien content zijn dat we hier nog zoveel plaats hebben’.

Hoeveel meer capaciteit kan u creëren in het Belgisch luchtruim door samen te werken met de militairen?

Decuyper: ‘Dat kan ik nu nog niet precies zeggen, maar we zijn al gestart met het delen van vluchtinformatie. Waar kunnen we nog winst halen? Bijvoorbeeld door het gebruiken van dezelfde systemen en dezelfde infrastructuur. We zijn nu alles aan het bekijken: personeel, corridors, luchthavens, de studie is gestart. Overigens is België een van de laatste landen waar er nog geen nauwe samenwerking bestond tussen de burgerlijke en de militaire verkeersleiding. Nederland is er vorig jaar in september al mee begonnen, elders bestaat die coöperatie al’.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud