Leveranciers brengen Sabca in de problemen

De montagehal voor vloerelementen van de Airbus A380 ©Photo News

Luchtvaartconstructeur Sabca is dringend op zoek naar leveranciers en onderaannemers die hun producten tegen even scherpe prijzen willen leveren als de Belgische luchtvaartconstructeur dat moet doen voor Airbus. 'Sommigen reageren zelfs niet meer op een prijsvraag', zucht CEO Jean-Marie Lefèvre.

Het was al meer dan tien jaar geleden dat Sabca op zijn algemene vergadering de aandeelhouders voorstelde geen dividend uit te betalen. Dat zou ook niet slim zijn geweest na het overwachte zware verlies over 2014. Die aandeelhouders zijn nochtans een stevige winstuitkering gewoon, maar dat komt omdat Dassault Aviation (53%) en Fokker (44%) het voor het zeggen hebben en zich steeds soigneerden met een royale pay-outratio.

De 'gewone' aandeelhouder stond er bij en keer ernaar. Op de AV waren er trouwens maar een stuk of vijf komen opdagen en geen enkele vond het nodig een vraag te stellen over het gevoerde beleid en de verwachtingen voor de toekomst. Daar was dan ook weer een verklaring voor: het zijn meestal enkel personeelsleden-aandeelhouders die de vergadering bijwonen. Wat van die AV een zeer aparte vertoning maakt.

De geconsolideerde nettowinst van 9,0 miljoen van 2013 veranderde in een nettoverlies van 14,4 miljoen vorig jaar. Dat komt omdat de post waardevermindering en afschrijvingen met 12 miljoen toenam en er netto ruim 17 miljoen voorzieningen extra werden geboekt. Sabca verwacht namelijk verliezen te incasseren op een aantal programma's - welke wou Lefèvre niet zeggen - wegens 'bevoorradingsproblemen'.

Onderaannemers en leveranciers hebben zoveel werk op de plank dat ze niet meer bereid zijn gelijk welke opdracht aan te nemen en zeker niet tegen een (te) lage prijs. Sabca vindt dus momenteel onvoldoende leveranciers, zowel van materialen als subassemblages, tegen competitieve voorwaarden. Terwijl het bedrijf zelf eerder contracten sloot met Airbus tegen erg scherpe condities.

Tegen die achtergrond vroeg de raad van bestuur aan de directie om de strategie van het bedrijf onder de loepe te nemen. 'Wij zijn nu actief in defensie, ruimtevaart, grote commerciële vliegtuigen en business jets. Moeten we ons gamma verbreden of juist verkleinen, dat onderzoeken we nu, het kan beide kanten uit, ons rapport zal voor het einde van het jaar klaar zijn', verklaarde Lefèvre na de AV.

'Bij de Ariane-programma's zijn de budgetten nu allesbepalend, vroeger hadden ingenieurs de leidende rol'
Jean-Marie Lefèvre
CEO Sabca

Intussen duikt elk jaar weer de vraag op wat Sabca in godsnaam nog doet op de beurs. Zeker als voorzitter Remo Péllichero zelf toegeeft dat het bedrijf niet veel communiceert en ook niet van plan is dat te veranderen. 'Pour vivre heureux....', klinkt het zelfs. Geld heeft Sabca ook niet nodig, 'we autofinancieren onze investeringen', aldus CEO Lefèvre. En financiële schulden staan er evenmin op de balans.

Werk en opdrachten heeft Sabca intussen genoeg - al maakt Lefèvre zich wel zorgen over het militaire transportvliegtuig A400M waarvan de eerder beloofde kadans van 36 stuks per jaar gezakt is tot 22 - maar het wordt steeds moeilijker daar een behoorlijke marge op te nemen. Lefèvre: 'Bij de Ariane 5 waren het de ingenieurs die de lijnen uitzetten, bij de Ariane 6 staat alles in het teken van de krappe overheidsbudgetten'.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud