Lufthansa zit op koers

Een A380 van Lufthansa - foto Lukas Barth

Lufthansa heeft een beter dan verwacht tweede kwartaal achter de rug waardoor het verlies van het eerste nagenoeg uitgeveegd is. Maar de economische omgeving is onzeker, de concurrentie bikkelhard en het wetgevend kader niet echt stimulerend. Toch behoudt de groep zijn prognose om het jaar winstgevend af te ronden.

De cijfers. Tijdens het tweede kwartaal steeg de groepsomzet met 6,4 procent tot 7,89 miljard euro; de operationele winst ging 27,6 procent hoger tot 361 miljoen en het nettoresultaat daalde met 23,9 procent tot 229 miljoen. Daardoor is het gat dat het eerste kwartaal had geslagen grotendeels weggewerkt. Na zes maanden bedraagt de omzet 14,51 miljard (+6,0%), het operationeel verlies 20 miljoen (tegen 114 miljoen winst) en het nettoverlies 168 miljoen (+18,4%).

De grootste luchtvaartgroep van Europa gaat nog steeds uit van een operationele jaarwinst, maar blijft voorzichtig en krimpt daarom zijn vluchtaanbod volgende winter extra in. In die periode zal het aanbod met 2,5 procent dalen in vergelijking met de voorbije winter. Want ondanks een stricte capaciteitsbeheersing sinds vorig jaar is het operationeel verlies van de gecumuleerde luchtvaartactiviteiten van de groep in het tweede kwartaal gestegen tot 179 miljoen.

Vliegactiviteiten

Net als bij de andere luchtvaartmaatschappijen spelen de dure brandstof en de harde concurrentie, die weegt op de tarieven, Lufthansa parten. Maar daar bovenop moet de groep zowel in Oostenrijk als in Duitlsland afrekenen met een extra taks. En sinds begin dit jaar zijn daar de 'Europese' kosten voor CO2-uitstootrechten bijgekomen.  Dat het halfjaartekort van de pure luchtvaartactiviteiten beperkt blijft tot 179 miljoen is te danken aan dochters Swiss (48 miljoen winst) en Austrian (26).

De winst van Swiss daalde wel door de duurdere Zwitserse frank, Austrian kwam voor het eerst sinds lang weer uit de rode cijfers. bmi maakt sinds april geen deel meer uit van de groep. Maar de merken Lufthansa en Germanwings (low cost) kijken na zes maanden aan tegen een verlies van 300 miljoen, een verdubbeling tegenover 2011. De kernactiviteit van de Lufthansa-groep - personen vervoeren - blijft in zijn geheel dus verlieslatend.

In deze moeilijke tijden profiteerde Lufthansa daarom eens te meer van zijn bijzonder ondernemingsmodel, stelt de groep in zijn mededeling. Het Duitse concern heeft immers belangrijke aanvullende activiteiten in dochters als als Logistik (vrachtvervoer), Catering, Technik (onderhoud en herstel vliegtuigen) en IT-Services. Die waren stuk voor stuk rendabel en slaagden er bovendien allemaal in hun halfjaarwinst te verhogen, met uitzondering van IT-Services.

Aanhoudende druk op de tickettarieven, een moeilijk voorspelbare olieprijs, een onzeker economisch klimaat - de Duitse motor begint ook te sputteren - maken dat de groep vooral blijft focussen op kostenbeheersing. Het lopende besparingsprogramma SCORE moet tegen 2014 in vergelijking met 2011 circa 1,5 miljard euro opleveren. Voor dit jaar rekent Lufthansa op 100 à 200 miljoen; maar zelfs los van die bezuinigingen handhaaft het een prognose van rond 500 miljoen operationele winst.

België

Deutsche Lufthansa AG is met 45 procent de grootste aandeelhouder van SN Air Holding, de holding die alle aandelen van Brussels Airlines in handen heeft. Lufthansa kan volgend jaar tussen april en juni voor de laatste keer zijn optie op de resterende 55 procent lichten. In 2011 en dit jaar liet het die call aan zich voorbijgaan omdat het met de verkoop van bmi andere katten te geselen had en Brussels geen fraaie resultaten kon voorleggen. De Belgische maatschappij zal moeten aantonen dat het op schema zit om tegen 2014 weer winst te maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud