Milieugroepen richten pijlen op luchthavens Deurne en Oostende

De Luchthaven van Antwerpen (Deurne). ©rv

De Bond Beter Leefmilieu en twee burgerplatformen vragen het Brusselse parket om de financiële constructies rond de luchthavens van Oostende en Deurne te onderzoeken.

De Bond Beter Leefmilieu en de burgerplatformen Wiloo (Oostende) en Vliegerplein (Antwerpen) stellen zich ernstige vragen bij de financiering van de regionale luchthavens van Oostende en Deurne en bij de manier waarop de afspraken met de Vlaamse overheid tot stand gekomen zijn.

Beide luchthavens maken deel uit van de Franse groep Egis, die in 2013 een pact sloot met de Vlaamse overheid. Egis garandeert de commerciële uitbating van de luchthavens en de Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur. Dat gebeurt telkens via twee vennootschappen, een LEM (luchthavenexploitatiemaatschappij) van Egis en een LOM (luchthavenontwikkelingsmaatschappij) in overheidshanden.

Marcel Buelens, de voormalige baas van de luchthaven van Charleroi, leidt zowel Oostende als Deurne.

'Mogelijk strafbare feiten'

Volgens de actiegroepen zijn er indicaties dat 'een en ander niet correct is verlopen bij de inbreng van het patrimonium van de beide luchthavens in de LOM's van Oostende en Antwerpen'. Ze hebben via advocaat Johan Verstraeten aangifte gedaan bij de procureur-generaal bij het hof van beroep in Brussel. 

De activisten willen dat het parket onderzoekt of sommige documenten geantedateerd werden om het dossier in het voordeel van Egis te laten evolueren. 'Er zijn aanwijzingen dat mogelijk strafbare feiten gepleegd zijn in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 24.10.2014 over de kapitaalsverhoging van de LOM's en de daaropvolgende notariële aktes', zegt de advocaat.  

Omdat er ministers bij betrokken zijn - het gaat om de handtekeningen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en zijn minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) - volgt hij de specifieke aangifteprocedure via de procureur-generaal.

'Overgesubsidieerd'

De drie groeperingen hebben ook de financiële cijfers van beide regionale luchthavens onder de loep genomen en concluderen daaruit dat Egis de Vlaamse overheid veel te weinig betaalt voor de commerciële uitbating. Of nog: de Franse groep geniet volgens hen van impliciete subsidies die structurele verliescijfers moeten camoufleren.

'De privatisering van die lokale luchthavens is aan het begin van deze regeerperiode op zo’n manier geregeld dat alle kostenposten bij de overheid gebleven zijn, en de mogelijk winstgevende posten naar het Franse luchtvaartbedrijf Egis gingen. Er gaan dus nog altijd miljoenen belastinggeld naar de verlieslatende regionale luchthavens, terwijl die een sterke negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit en de klimaatverandering', zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. 

Marcel Buelens, de topman van de luchthavens van Deurne en Oostende, op de uitkijk in Deurne. ©Siska Vandecasteele

'De luchthaven van Oostende heeft een waarde van 192.029.600 euro. Maar de vergoeding die Egis betaalt voor het uitbaten is slechts een fractie hiervan: in 2017 bedroeg die 226.943 euro. Een opbrengst van 0,12 procent dus voor de eigenaar, de Vlaamse overheid. Dat is een cijfer waar geen enkele bedrijfsleider akkoord mee zou gaan. Tegelijk blijft de Vlaamse overheid alle grote kosten, zoals de heraanleg van de startbaan, dragen. Dit betekent dat de return zelfs negatief wordt', zegt Jacques Denecker van Wiloo.

Zijn Antwerpse tegenhangers bij Vliegerplein komen tot een gelijkaardige conclusie over Deurne. Dat burgerplatform riep eerder al op tot een financiële doorlichting van Deurne-luchthaven door het Rekenhof.

Uitdoofscenario

De ultieme inzet is de vraag of de regionale luchthavens nog toekomst hebben en zo ja, of ze nog mogen groeien.

Bond Beter Leefmilieu, Wiloo en Burgerplatform Vliegerplein vragen in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei dat de toekomstige Vlaamse regering de subsidieovereenkomsten niet vernieuwt, een uitdoofscenario voor de luchthaven van Deurne uitwerkt en voor de luchthaven van Oostende een reconversie plant naar een kleinere luchthaven met ingekorte banen die 's nachts gesloten is. 

Grietens: 'Het goede nieuws is dat de ongelukkige subsidieovereenkomst met Egis in oktober 2019 afloopt. De nieuwe regering kan dus heel gemakkelijk de stekker uit de subsidiëring van de luchthavens trekken en de vrijgekomen miljoenen gebruiken voor klimaatmaatregelen.'

Egis was niet bereid tot een reactie en verwijst door naar het kabinet van Weyts. Daar lijkt men zich weinig zorgen te maken om de aangifte.

'We zullen dit bekijken, maar het is niet uitzonderlijk dat er tijd zit tussen een beslissing van de Vlaamse regering en de finale ondertekening. Foute intenties liggen hier wat ons betreft niet aan de basis', zegt het kabinet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud