Advertentie

Panne overschaduwt mooie cijfers Belgocontrol

Luchtverkeersleiders van Belgocontrol aan het werk in de controletoren van Brussels Airport in Steenokkerzeel. ©BELGA

Voor het eerst sinds 2008 jaar boekt Belgocontrol, het overheidsbedrijf dat instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer, weer nettowinst. Maar intussen duikt de eerste schadeclaim op na de dramatische stroompanne vorige week.

De luchtverkeersleider meldt ook dat het overvliegend luchtverkeer nooit stipter was. De gemiddelde vertraging in 2014 bedroeg amper 0,02 minuten per vlucht. Ook het aantal ernstige veiligheidsincidenten daalde naar een diepterecord. Er waren er slechts 4 per miljoen vluchten. Dat vertelde Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol bij de voorstelling van het jaarverslag 2014. 

Belgocontrol maakte het afgelopen jaar werk van het terugdringen van het verlies. Het nettoresultaat ging van een tekort van 8,5 naar een winst van 0,98 miljoen, dankzij een selectieve aanwervingsstop, minder investeringen en iets hogere ontvangsten. Het terugnemen van provisies zorgde uiteindelijk voor een plus op het onderste lijntje. Het bedrijfsverlies verminderde van 9,7 naar 3,0 miljoen.

'Onze ambitie is om dit jaar ook een positief bedrijfsresultaat neer te zetten', aldus Decuyper. Dat is vooral te danken aan de bijdrage van 24 miljoen van de federale overheid om het historisch verlies aan inkomsten op de regionale luchthavens, een gevolg van de gewesthervorming in 1989, te compenseren. Belgocontrol gaat na enkele sobere jaren weer mensen aanwerven en investeren.

 

Panne

De kentering in de financiële toestand wordt overschaduwd door de naweeën van de technische panne van vorige week woensdag met gevolgen voor tienduizenden passagiers. Het vaststellen van de verantwoordelijkheden en de omvang van de schade na de stroompanne bij Belgocontrol wordt een werk van lange adem, zo liet Decuyper verstaan.

'Volgens de eerste resultaten van de lopende onderzoeken van de experten is de onderbreking van de stroomvoorziening in een deel van de uitrusting in het verkeersleidingscentrum te wijten aan een combinatie van drie factoren:

1) de maandelijkse verificatie van de noodgeneratoren, voorzien door het onderhoudsplan

2) een niet-uitzonderlijk elektrisch defect in een motor van het koelsysteem

3) een generatoraansluiting die niet aangepast is aan de elektrische installatie van Belgocontrol

De derde factor blijkt de hoofdoorzaak van de panne. Om een nog nader te bepalen reden is gebleken dat de nulleiders van de noodgeneratoren niet geaard waren. Dat type van generatoraansluiting zonder aarding van de nulleiders wordt regelmatig gebruikt voor zeer specifieke installaties en uitrustingen zoals deze van een operatiekwartier in een ziekenhuis. Ze vereist evenwel dat de hele installatie ontworpen is voor en aangepast is aan dat type van aansluiting.

Een complexe installatie en complexe uitrustingen als die van Belgocontrol zijn niet ontworpen voor dat type van aansluiting zonder aarding van de nulleiders. Die incompatibiliteit vormde tien jaar lang geen enkel probleem, omdat zich geen enkel elektrisch defect aan de generator voordeed tijdens de maandelijkse verificatie van de noodgeneratoren.

Het probleem dook woensdag 27 mei op, toen een niet uitzonderlijk elektrisch defect zich in het koelsysteem voordeed en een overspanning heeft gegenereerd die zich in het netwerk en de uitrustingen kon verspreiden, wegens de incompatibiliteit tussen de installatie en het type van generatoraansluiting.

Vorige week was het Belgisch luchtruim een halve dag volledig gesloten na een stroomuitval bij Belgocontrol. Een banale fout – het ontbreken van een aarding – leek aan de basis te liggen van de panne die gevolgen had voor meer dan 30.000 passagiers. ‘Maar het is complexer dan dat’, aldus CEO Johan Decuyper van Belgocontrol, zelf ingenieur van vorming (zie inzet). 

Een externe audit moet duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor de panne die zorgde voor een miljoenenschade in de luchtvaartsector: de ontwerper van de elektrische installatie van Belgocontrol, de installateur of de certifiëringsinstelling. De niet-conforme aansluiting van een generator aan de elektrische installatie ligt in elk geval aan de basis van het incident. 

De BTO, de beroepsvereniging die de grote reisagenten groepeert, is de eerste betrokkene die een schadeclaim gaat indienen. De organisaatie maakte donderdagochtend bekend dat ze een aangetekend schrijven aan Belgocontrol en bevoegd minister Jacqueline Galant (MR) heeft gericht. Andere partijen die schade leden zijn onder meer de luchthavens, de luchtvaartmaatschappijen en Belgocontrol zelf.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud