Skeyes: grootste vakbond schiet sociaal akkoord af

De toren van de luchtverkeersleiding aan de luchthaven van Zaventem. ©Photo News

De directie van Skeyes zegt dat het paritair comité vrijdag een nieuw sociaal akkoord heeft bereikt. Maar de grootste vakbond, ACV Transcom, staat er niet achter. Ook het VSOA is tegen.

Bij de luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol, heerst al weken sociale onrust door onvrede over de werkorganisatie. Die onrust leidde er al vaak toe dat het Belgische luchtruim tijdelijk geheel of deels dichtging, met schade voor de betrokken bedrijven tot gevolg.

Een poging tot een regeling in der minne door een sociaal bemiddelaar draaide op niets uit. Maar de bemiddeling deed wel de geesten rijpen en legde de basis voor het vrijdag bereikte akkoord, dat voortborduurt op de resultaten van die bemiddeling.

Het akkoord werd bereikt in het paritair comité, waarin de directie en de drie vakbonden vertegenwoordigd zijn, meldde de directie in een persbericht.

Tweederdemeerderheid

'In het paritair comité is een tweederdemeerderheid bereikt voor een sociaal akkoord', zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Zo'n meerderheid is nodig om het akkoord bindend te verklaren.

De zes vertegenwoordigers van het bedrijf en de twee vertegenwoordigers van de socialistische vakbond ACOD keurden de voorstellen goed. Dat zijn acht stemmen op een totaal van 12. Maar de vakbonden ACV Transcom (met drie vertegenwoordigers de grootste bond) en VSOA (één zitje in het paritair comité) kunnen zich niet in het akkoord vinden.

Volgens hen lost het de problemen van de werkdruk en de werk-privébalans niet op. Ze willen nu de tijd nemen om hun achterban te consulteren. Mogelijk betekent dat dat onrust tijdelijk uitblijft, maar of dat ook daarna het geval is, valt af te wachten. 'We gaan ervan uit dat iedereen het bereikte akkoord respecteert en dat de sereniteit kan terugkeren', zegt Dehaene.

Nachtdiensten

Volgens de directie regelt de deal onder meer de werkzaamheden en de nachtdiensten in het centrale controlecentrum CANAC en op de torens. 'Het komt tegemoet aan de verzuchtingen die in die units leefden over de werkorganisatie en stelt mechanismen in om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren', aldus het persbericht. Met dat laatste wordt echter geen minimumdienstverlening bedoeld.

Het akkoord bevat een arbeidsduurverkorting voor luchtverkeersleiders van CANAC en van de torens op de luchthavens van Zaventem en Luik, die een minimumaantal nachten per jaar presteren. De nachtdiensten worden ook ingekort van 10 naar 8 uur en de premie voor nachtdiensten wordt aangepast.

Dat kan volgens Skeyes zonder extra druk op de bezetting, ook omdat het bedrijf overschakelt op een andere aanpak. Het werkt niet langer met een maximale bezetting, maar past die aan aan het werkvolume, met andere woorden het aantal vluchten.

De concrete uitwerking van een aantal maatregelen wordt volgens Skeyes tijdens verder overleg met de vertegenwoordigers van de bonden in detail vastgelegd.

Derde akkoord

Het is het derde akkoord in drie jaar in de schoot van het paritair comité. De vorige zijn van 2016, waardoor er meer luchtverkeersleiders aangeworven werden en worden, en van 22 maart. De directie zegt dat ze 'ook dit akkoord onverkort en zo snel mogelijk zal uitvoeren in het belang van het bedrijf en alle betrokken werknemers'.

Skeyes zegt ook 'zich ten volle bewust te zijn van de moeilijkheden die veroorzaakt zijn (door de sociale onrust, red.) en van de impact op de luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, passagiers en andere stakeholders'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud